Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta
Archives d'histoire de l'art

 1. 1951
   1

 2. 1952
   1

 3. 1955
   1

 4. 1957
   1

 5. 1959
   1

 6. 1965
   1

 7. 1970
   1

 8. 1972
   1

 9. 1973
   1

 10. 1976
   1

 11. 1977
   1

 12. 1978
   1

 13. 1980
   1

 14. 1981
   1

 15. 1982
   1

 16. 1983
   1

 17. 1984
   1

 18. 1985
   1

 19. 1986
   1

 20. 1987
   1

 21. 1988
   2

 22. 1989
   15

 23. 1990
   17

 24. 1991
   14

 25. 1992
   12

 26. 1993
   12

 27. 1994
   8

 28. 1995
   17

 29. 1997
   13

 30. 1998
   10

 31. 1999
   15

 32. 2000
   8

 33. 2001
   9

 34. 2002
   10

 35. 2003
   11

 36. 2004
   14

 37. 2005
   15

 38. 2006
   18

 39. 2007
   15

 40. 2008
   13

 41. 2009
   15

 42. 2010
   20

 43. 2011
   18

  Teorijske slike nastale po predloški Krležinih skica za portret Ljube Babića (številka: 47, 2011)
  Gotski relief sv. Pavla (številka: 47, 2011)
  Monografija o Šibeniški katedrali (številka: 47, 2011)
  Leather manufacturing and circulating models in the middle ages (številka: 47, 2011)
  Volto Santo, Wilgefortis, Kümmernis, Liberata, ---? (številka: 47, 2011)
  Razvoj slovenske fotografske terminologije na primeru slovarja Nemško-slovenska fotografska terminologija Lea Novaka (številka: 47, 2011)
  Anica Cevc (številka: 47, 2011)
  Prilozi za Bernarda Tabacca i nota za Giovannija Toschinija i Francesca Cabiancu (številka: 47, 2011)
  Formazione di collezione di opere d'arte di vescovo Josip Juraj Strossmayer (številka: 47, 2011)
  Nenavadna analogija (številka: 47, 2011)
  Nova odkritja pri raziskovanju Ravnikarjeve Nove Gorice in Trenzevega Velenja (številka: 47, 2011)
  "Celjski fiziolog" (številka: 47, 2011)
  Cerkev sv. Vlaha v Dubrovniku v dvajsetih letih 15. stoletja in Bonino di Jacopo da Milano (številka: 47, 2011)
  Bellorijeva bronasta statueta sedečega Merkurja v ilustriranih starinoslovnih tiskih do leta 1757 in marmorni Narcis Francesca Robbe (številka: 47, 2011)
  Slikar Marko Rašica u Ljubljani na početku 20. stoljeća (številka: 47, 2011)
  Dvor Gallenbergov v Mekinjah (številka: 47, 2011)
  Študijska leta arhitekta Edvarda Mihevca (številka: 47, 2011)
  Beneški slikar Paolo Rossini in njegova slika Križani z Magdaleno iz podružnične cerkve Sv. treh kraljev na Brunku (številka: 47, 2011)
 44. 2012
   12

 45. 2013
   11

 46. 2014
   16

 47. 2015
   10

 48. 2016
   15

 49. 2017
   12

 50. 2018
   12