Število rezultatov iskanja: 165042

Časopisje in članki - naslov
1551 (29)
AB. Arhitektov bilten (22)
Academica turistica (35)
Acrocephalus (603)
Acta agriculturae Slovenica (126)
Acta biologica Slovenica (31)
Acta carsologica (455)
Acta chimica slovenica (16)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (77)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (214)
Acta geographica Slovenica (134)
Acta geotechnica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (38)
Acta Histriae (68)
Acta hydrotechnica (26)
Acta linguistica asiatica (4)
Acta medico-biotechnica (14)
Acta neophilologica (24)
Acta silvae et ligni (39)
Advances in business related scientific research journal (3)
Agricultura (Maribor) (6)
Akademija MM (35)
Aktualno! (1)
Amfiteater (Ljubljana) (10)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (19190)
Anali PAZU (16)
Anali PAZU HD (3)
Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (7)
Annales. Series historia et sociologia (1354)
Annales. Series historia naturalis (774)
Annual report of the Advocate of the Principle of Equality (6)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (9)
Anthropological notebooks (37)
Anthropos (Ljubljana) (97)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (658)
AR. Arhitektura, raziskave (67)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (Ljubljana) (20)
Arheološki vestnik (272)
Arhivi (247)
Ars et humanitas (21)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (111)
Asian studies (4)
Atlanti (24)
Avtonomist (187)
Azijske in afriške študije (2)
Bančni vestnik (1921) (2)
Belokranjec (32)
Better, worse, average (3)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (4)
Bilten Občine Laško (5)
Blätter aus Krain (367)
Blejske delavnice iz fizike (11)
Blejske novice (50)
Bodeča neža (27)
Bogoslovni vestnik (65)
Bojevnik (54)
Boljši, slabši, povprečni (3)
Brencelj (135)
Brus (1889-1891) (66)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Carniola (1908-1909) (7)
Carniola (1910-1919) (35)
Carniolia (Laibach) (626)
Central European Public Administration Review (7)
CEPS journal (23)
Cik-cak (6)
Coklja (1)
Communio (Ljubljana) (4)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (192)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (106)
Daj življenju priložnost (3)
Dan (1912) (989)
De musica disserenda (34)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (409)
Delavci in delodajalci (19)
Delavec (1914) (803)
Delavska enotnost (2003) (76)
Delavska fronta (93)
Delavska mladina (6)
Delavska politika (1788)
Delavska pravica (662)
Delavske novice (94)
Delavski list za strokovna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja (16)
Delavski obzornik (13)
Delavsko-kmetski list (82)
Delo in varnost (37)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (20)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Development report (16)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (1810)
Dialogi (44)
Didakta (18)
Dileme (16)
Divji kozel (1)
Dnevni red (11)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Documenta Praehistorica (29)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dolenjec (Novo mesto) (19)
Dolenjska prosveta (6)
Dolenjske novice (1000)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Domače novice (Slovenske gorice) (134)
Domači odzivi na globalne izzive (7)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Domovina (1891-1908) (1043)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Domovina in Kmetski list (184)
Družboslovne razprave (197)
Družinski tednik (690)
Državni svet (12)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Dve domovini (95)
Dynamic relationships management journal (5)
Ecce organvm (15)
Economic and business review (37)
Economic issues (12)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost (Maribor) (109)
Edinost in dialog (17)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (2)
Ekonomski izzivi (12)
Ekonomsko ogledalo (133)
Elektrotehniški vestnik (7)
ELOPE (Ljubljana) (7)
Enakost (25)
Endoskopska revija (1)
Enotnost (1926) (120)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
Erjavecia (5)
Etnolog (Ljubljana) (35)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (148)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (5)
Farmacevtski vestnik (122)
Filozofski vestnik (6)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Folia biologica et geologica (111)
Fünkešnica (44)
Gasilec (1897-1941) (240)
Gea (Ljubljana) (42)
Geodetski vestnik (197)
Geografija v šoli (9)
Geografski obzornik (85)
Geografski vestnik (274)
Geografski zbornik (139)
Geographica Slovenica (17)
Geologija (404)
Glas delavca (9)
Glas podzemlja (3)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (13)
Glasilo občanov (Litija) (250)
Glasilo občine Luče (10)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasilo Őrség (40)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (241)
Glej, netopir! (3)
Golj`fiva kača (1)
Gorenjec (1900-1941) (1229)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodarska gibanja (114)
Gospodarski glasnik za Štajersko (169)
Gospodarstvena priloga (14)
Gostilničar (199)
Gostilničarski vestnik (100)
Gozdarski vestnik (209)
Gradbeni vestnik (33)
Grosupeljski odmevi (201)
Gruda (200)
Hacquetia (57)
Hladnikia (Ljubljana) (166)
Hmeljar (Žalec) (6)
Hmeljarski bilten (19)
IB revija (Ljubljana) (198)
Igra ustvarjalnosti (14)
Illiesia (1)
Illyrisches Blatt (1842)
Ilustrirani glasnik (209)
Ilustrirani Slovenec (392)
Ilustrovan narodni koledar (25)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (12)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (12)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (12)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (14)
Informatica Medica Slovenica (14)
Inovacijski projekti 2014/2015 (1)
Instrumentum (3)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (8191)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (36)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (25)
Izzivi prihodnosti (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (17)
Javna uprava (1)
Javno zdravje (15)
Javnost (Ljubljana) (36)
Jezik in slovstvo (88)
Jezikoslovni zapiski (29)
Jež (Ljubljana) (77)
Journal of energy technology (15)
Jugoslovan (1917) (37)
Jugoslovan (1930) (714)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jutro (1910) (798)
Kakovostna starost (58)
Kamničan (1905) (82)
Kamničan (1919) (1)
Kamničan (1939) (1)
Kamničanka (75)
Kamniški občan (835)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (367)
Katalog kartografskega gradiva (6)
Katoliški obzornik (50)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (8)
Klasje (Ivančna Gorica) (145)
Kmečka moč (16)
Kmetovalec (1296)
Kmetski list (1144)
Kmetski prijatel (27)
Knjižnica (564)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (6)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (5)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (32)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Konjerejec (32)
Kopitarjev glas (135)
Kostanjeviške novice (30)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
Krajevni informator (Rovte) (17)
Kritika (1925-1927) (16)
Križ (Ljubljana) (11)
Križ na gori (22)
Kronika (Ljubljana) (633)
Kurent (45)
Kurent (1918) (27)
Laibacher Zeitung (25258)
Laški bilten (69)
Laški zbornik (3)
Les (Ljubljana) (32)
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca (4)
Letno poročilo KPK (17)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (35)
Letopis Planinske zveze Slovenije (12)
Lex localis (11)
Lexonomica (22)
Linguistica (Ljubljana) (7)
Lipnica (148)
List (Šoštanj) (241)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (7)
Ljubljanska mladina (15)
Ljubljanski list (550)
Ljubljanski škofijski list (699)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (56)
Logaške novice (629)
Loški razgledi (66)
Lublanske novize Jann. Fridr. Egerja (277)
Male novice (130)
Mali rijtar (44)
Mali trgovec (103)
Management (34)
Managing global transitions (40)
Marburger Zeitung (12221)
Mariborski delavec (459)
Mariborski klopotec (3)
Mariborski koledar (12)
Mariborski večernik Jutra (4126)
Materiali in tehnologije (12)
Mati in gospodinja (186)
Medical imaging and radiotherapy journal (1)
Medicine, law & society (8)
Medicinski razgledi (16)
Mednarodna revija za javno upravo (16)
Mednarodno inovativno poslovanje (13)
Melanom in nemelanomski kožni raki (1)
Mengšan (261)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije (63)
Metodološki zvezki (8)
Mi mladi borci (240)
Misel in delo (58)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (62)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Mladi plamen (1930) (33)
Monitor ISH (41)
Morski vovk (1)
Mostiščar (61)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) (1)
Murska straža (268)
Muzejski časopis (72)
Muzikološki zbornik (61)
Na mejah (84)
Naprej (8)
Narodna sloga (23)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1183)
Narodni socijalist (20)
Narodni socijalist (1919) (24)
Naš časopis (33)
Naš glas (3)
Naš kmečki dom (68)
Naš kraj (Dobrepolje) (252)
Naš stik (160)
Naša gospodinja (47)
Naša misel (56)
Naša volja (80)
Naša Zvezda (1931) (171)
Naše gospodarstvo (129)
Naše novice od Vrbe do Planice (2)
Naše slike (26)
Naše veselje (47)
National statistics in Slovenia. Annual report (2)
Natura Sloveniae (156)
Neodvisnost (42)
Nerazvrščeno - članki (3)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (4)
Notarski vestnik (1925-1927) (10)
Nova crainska pratica (60)
Nova doba (137)
Nova pravda (433)
Nova pravda (1937) (189)
Novi čas (1945) (19)
Novi čas (Ljubljana) (463)
Novi toti (6)
Novice iz Moravške doline (188)
Novičke (English print ed.) (18)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (68)
Novine (Gornji Petrovci) (32)
Občina Beltinci (11)
Občina Grad (48)
Obrtni vestnik (531)
Obrtniški glasnik (25)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2)
Obzornik zdravstvene nege (78)
Oddih (5)
Odsev (Trzin) (237)
Omladina (1904) (89)
Onkologija (Ljubljana) (21)
Onkološki vikend (19)
Organizacija (Kranj) (75)
Organizacija znanja (50)
Orjuna (319)
Osa (1905) (60)
Otrok in knjiga (29)
Papir (Ljubljana) (1)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pasijonski doneski (2)
Pavliha (1892-1894) (11)
Pedagoška obzorja (10)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Pettauer Anzeiger (298)
Pettauer Localanzeiger (9)
Pettauer Wochenblatt (46)
Pettauer Zeitung (645)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Pika na si (4)
Pivški list (16)
Planinski šaljivec (1)
Planinski vestnik (196)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (59)
Podjetje in delo (50)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Pohod (228)
Pohorska politika (4)
Poligrafi (4)
Politisches Blatt (33)
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji (106)
Popotnik (1880-1941) (859)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji (2)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o razvoju (16)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (16)
Portorožan (162)
Posavska straža (34)
Posavski obzornik (181)
Pozdrav iz domovine (19)
Pravi Slovenec (26)
Pravica (282)
Pravni letopis (25)
Pravnik (46)
Pravnik slovenski (1870-1872) (32)
Prehrana in rak (1)
Preporod (1912) (12)
Prikazi in analize (15)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (15)
Prispevki za novejšo zgodovino (137)
Projektna mreža Slovenije (46)
Proletarska mladina (16)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Proteus (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (46)
Ptujčan (246)
Ptujski list (148)
Quark (English. ed.) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (29)
Rak rodil (1)
Rak v Sloveniji (25)
Raketa (Ljubljana) (11)
Raziskave in razprave (17)
Razpotja (54)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (102)
Razprave. Pravni razred (3)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (2)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Regije v številkah (3)
Regions in figures (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (24)
Res novae (2)
Research in social change (2)
Resni glasovi (10)
Resnica (1917) (46)
Retrospektive (10)
Revija SRP (Online) (36)
Revija za ekonomske in poslovne vede (21)
Revija za elementarno izobraževanje (15)
Revija za geografijo (60)
Revija za javna naročila in javne finance (17)
Revija za univerzalno odličnost (9)
Revija za zdravstvene vede (5)
Revus (Ljubljana) (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (664)
Rimski katolik (41)
RMZ-materials and geoenvironment (80)
Rodoljub (357)
Rogač: ilustrovan zabavni list (46)
Rokovnjač (Lukovica) (206)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Romano them (48)
Rudar (1910) (156)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Sanitarno inženirstvo (4)
Satura (2)
Sava (Kranj) (236)
Savinjski zbornik (7)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Scopolia (59)
Scopolia. Supplementum (139)
Sedanjost (52)
Sejni zapisi Državnega zbora (293)
Slamnik (352)
Slavia Centralis (3)
Slavica Tergestina (4)
Slavistična revija (24)
Slovenčev koledar (5)
Slovenia South Australia newsletter (44)
Slovenian economic mirror (117)
Slovenian report under the joint convention on the safety ... (2)
Slovenian veterinary research (29)
Slovenija v številkah (11)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska čebela (125)
Slovenska glasbena revija (18)
Slovenska gospodinja (110)
Slovenska vas (24)
Slovenska zemlja (46)
Slovenske novice (2)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenske regije v številkah (9)
Slovenski čebelar (1435)
Slovenski delavec (178)
Slovenski etnograf (108)
Slovenski gospodar (3654)
Slovenski jezik (4)
Slovenski jezik (1997) (4)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski meščan (15)
Slovenski pravnik (434)
Slovenski republikanec (32)
Slovenski Sokol (122)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenski tednik (114)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovensko domobranstvo (18)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (3)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (1602)
Snovanja (72)
Sobota (Kranj) (54)
Social overview (3)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (17)
Socialni razgledi (3)
Socialno delo (783)
Sodobna pedagogika (42)
Sodobnost (1963) (35)
Sokol (1936) (29)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (196)
Središki sršen (4)
Sršeni (2)
Stara pravda (9)
Stati inu obstati (12)
Statistične informacije (Informacijska družba) (8)
Statistične informacije (Transport) (43)
Statistične informacije (Turizem) (56)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Statistične informacije. 12. Socialna varnost (14)
Statistične informacije. 13. Kriminaliteta (4)
Statistične informacije. 14. Poslovni subjekti (23)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 18. Energetika (7)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 2. Upravna teritorialna razdelitev (14)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 25. Obrt (2)
Statistične informacije. 27. Okolje (18)
Statistične informacije. 3. Nacionalni računi (28)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 5. Prebivalstvo (24)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Statistične informacije. 8. Življenjska raven (10)
Statistične informacije. 9. Izobraževanje (60)
Statistični letopis (20)
Statistični letopis Republike Slovenije (4)
Statistični letopis SR Slovenije (28)
Statistični portret Slovenije v EU (9)
Statistično gradivo SR Slovenije (251)
Stat'o'book (Engl. print ed.) (5)
Statopis (Slov. spletna izd.) (5)
Straža v viharju (190)
Strojniški vestnik (1194)
Studia Historica Slovenica (22)
Studia mythologica Slavica (40)
Studia universitatis hereditati (5)
Svet ptic (88)
Šaleški rudar (172)
Šentvid nad Ljubljano (34)
Škrat (57)
Škrat (1925) (2)
Škrat (Trst) (12)
Šolska knjižnica (17)
Šolska kronika (100)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šolsko polje (25)
Šport (Ljubljana) (10)
Štajerc (777)
Štajerski tednik (Ptuj) (1409)
Študijski vodnik (2)
Tabor (Maribor) (1975)
Tabor narodnega delavstva (2)
Tedenske slike (1914) (198)
Tedenske slike (Konzorcij) (797)
Tekstilec (6)
Télégraphe officiel (320)
Teorija in praksa (603)
The voice of Slovenia (155)
Toti list (1938) (152)
Traditiones (Ljubljana) (214)
Trdoživ (5)
Trgovski list (3443)
Triglav (1865) (392)
Triglav (1933) (26)
Trobla (Velike Lašče) (99)
Tržiški razgledi (30)
TV okno (52)
TVU novičke (5)
Učiteljski tovariš (2722)
Ujedinjenje (1920) (7)
Upokojenec (1936) (80)
Uporabna informatika (Ljubljana) (20)
Uprava (Ljubljana) (64)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (809)
Uradni vestnik - Občina Domžale (258)
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (67)
Uradni vestnik občine Trzin (65)
Uradno glasilo slovenskih občin (276)
Urbani izziv (82)
Urbani izziv. Posebna izdaja (35)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Vakuumist (4)
Varstvo narave (73)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (26)
Večerni list (536)
Vedež (1848) (134)
Ventil (Ljubljana) (28)
Verba hispanica (2)
Vesna (1892) (34)
Vesna (1921) (4)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (11)
Vestnik za tuje jezike (21)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vetrnica (Grosuplje) (5)
Vigenjc (Kropa) (3)
Vigred (250)
Vipavski glas (113)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (28)
Vodnikova pratika (19)
Vojaška zgodovina (3)
Vojaškošolski zbornik (2)
Vzgoja (Ljubljana) (13)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Zarja (1911) (879)
Zarja (1922) (2)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zavarovalniški horizonti (4)
Zavarovanja motornih vozil (Slov. izd.) (1)
Zbor (1936) (57)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (142)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (55)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (3)
Zdravniški vestnik (188)
Zdravstveno varstvo (191)
Zemonski cajtng (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (11)
Zgodovinski časopis (482)
Zgodovinski zapisi (2)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zlata jesen (1)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvonček (Ljubljana) (402)
Železarski zbornik (103)
Železne niti (13)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (285)
Ženske in ginekološki raki (1)
Ženski svet (244)
Leto izida
???? (7)
1548 (1)
1550 (1)
1590/1600 (1)
1660/1670 (1)
17?? (1)
1739 (1)
1742 (2)
1744 (1)
1755 (1)
1758-1761 (1)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1776 (1)
1777 (3)
1778 (2)
1779 (3)
1780 (4)
1781 (1)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782 (1)
1782-04 (1)
1783 (1)
1784 (54)
1785 (53)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786 (51)
1786-08 (1)
1787 (50)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788 (52)
1788-02 (1)
1789 (51)
1789-02 (1)
1790 (79)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791 (102)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792 (1)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793 (2)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795 (2)
1795-04 (1)
1796 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (97)
1797-09 (1)
1798 (80)
1798-04 (1)
1799 (262)
1800 (265)
1801 (209)
1802 (2)
1803 (13)
1804 (5)
1805 (2)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (2)
1809 (5)
1810 (34)
1811 (105)
1812 (116)
1813 (112)
1814 (206)
1815 (206)
1816 (208)
1817 (209)
1818 (202)
1819 (256)
1820 (259)
1821 (257)
1822 (256)
1823 (258)
1824 (262)
1825 (256)
1826 (260)
1827 (260)
1828 (470)
1829 (462)
1830 (467)
1831 (472)
1832 (467)
1833 (470)
1834 (452)
1835 (468)
1836 (366)
1837 (353)
1838 (416)
1838/1839 (104)
1839 (381)
1839/1840 (104)
1840 (366)
1840/1841 (105)
1841 (465)
1841/1842 (104)
1842 (470)
1842/1843 (104)
1843 (457)
1844 (568)
1845 (361)
1846 (594)
1847 (424)
1848 (663)
1849 (648)
1850 (687)
1850/1860 (1)
1851 (659)
1852 (729)
1852-1854 (1)
1853 (709)
1854 (728)
1855 (654)
1856 (722)
1857 (794)
1858 (768)
1858- (1)
1859 (746)
1860 (714)
1861 (696)
1862 (789)
1863 (728)
1863-1864 (1)
1864 (984)
1865 (1083)
1866 (1144)
1867 (1147)
1868 (1231)
1869 (1238)
1869-1870 (1)
1870 (1322)
1871 (1068)
1872 (1118)
1873 (1234)
1874 (1229)
1874-1876 (1)
1875 (927)
1876 (895)
1877 (902)
1878 (923)
1879 (894)
1880 (913)
1880-1918 (1)
1881 (905)
1882 (761)
1883 (778)
1884 (1013)
1885 (1103)
1886 (776)
1887 (807)
1888 (828)
1889 (834)
1890 (861)
1891 (854)
1891/1892 (2)
1892 (1010)
1892/1893 (1)
1892-1896 (1)
1892-1972 (1)
1893 (942)
1894 (840)
1895 (950)
1896 (1029)
1897 (1081)
1898 (1157)
1898-1909 (1)
1899 (1164)
19-- (2)
1900 (1202)
1901 (997)
1901-1902 (1)
1902 (923)
1903 (1024)
1904 (986)
1905 (997)
1906 (1383)
1907 (1654)
1907/1908 (13)
1908 (1344)
1908/1909 (11)
1909 (1474)
1909/1910 (24)
1909-1911 (1)
1910 (1667)
1910/1911 (23)
1910/1914 (1)
1911 (1956)
1911/1912 (22)
1912 (2117)
1912/1913 (23)
1913 (2041)
1913/1914 (18)
1914 (1450)
1914/1915 (9)
1914-1914 (1)
1915 (1046)
1915/1916 (6)
1916 (1035)
1917 (1117)
1917/1918 (7)
1918 (1123)
1918/1919 (14)
1919 (1319)
1919/1920 (4)
1920 (1347)
1920/1921 (9)
1920/1930 (1)
1920-1930 (1)
1920-1940 (1)
1921 (1693)
1921/1922 (6)
1922 (1597)
1922/1923 (5)
1923 (1588)
1924 (1797)
1925 (1784)
1926 (1713)
1926/1927 (7)
1926-1927 (2)
1927 (1660)
1927/1928 (8)
1928 (1335)
1928/1929 (9)
1929 (1525)
1929/1930 (9)
1929-1930 (1)
1930 (1987)
1930/1931 (8)
1930-1931 (1)
1931 (1892)
1931/1932 (6)
1932 (1698)
1932/1933 (7)
1933 (1703)
1933/1934 (9)
1934 (1701)
1934/1935 (9)
1935 (1669)
1935/1936 (9)
1935-1950 (1)
1936 (1844)
1936/1937 (9)
1937 (1757)
1937/1938 (9)
1938 (2078)
1938/1939 (9)
1938-1940 (1)
1939 (1972)
1939/1940 (10)
194? (1)
1940 (1612)
1940/1941 (9)
1941 (1072)
1942 (830)
1943 (845)
1943-1945 (1)
1944 (770)
1945 (230)
1945-1995 (35)
1946 (25)
1947 (21)
1948 (35)
1948/1949 (1)
1949 (27)
1950 (20)
1950-1951 (9)
1950-1980 (3)
1950-1990 (2)
1951 (22)
1951/1952 (4)
1951-1995 (1)
1952 (59)
1952/1953 (1)
1953 (95)
1953/1954 (4)
1953-1954 (4)
1954 (51)
1954/1956 (1)
1955 (81)
1955/1956 (1)
1956 (62)
1956/1957 (5)
1957 (85)
1958 (108)
1958/1959 (1)
1959 (121)
1959/1960 (3)
1960 (110)
1960-1990 (5)
1960-1995 (2)
1961 (112)
1962 (152)
1963 (145)
1963-1964 (7)
1963-1976 (1)
1964 (183)
1964-1965 (1)
1965 (188)
1965/1966 (1)
1965-1966 (8)
1966 (145)
1967 (191)
1968 (200)
1968-1969 (3)
1969 (202)
1970 (196)
1970-1971 (1)
1970-1990 (1)
1971 (221)
1972 (214)
1972-1973 (4)
1973 (204)
1974 (234)
1974-1975 (2)
1975 (196)
1976 (242)
1977 (230)
1978 (233)
1979 (242)
1980 (270)
1980-1991 (1)
1981 (259)
1982 (250)
1982-1983 (1)
1982-1992 (2)
1983 (247)
1983-1987 (3)
1984 (244)
1985 (234)
1986 (253)
1987 (201)
1987-2002 (1)
1988 (251)
1988/1989 (4)
1988-1990 (11)
1989 (306)
1990 (309)
1991 (407)
1992 (446)
1993 (387)
1994 (528)
1994/1995 (4)
1994-1995 (1)
1995 (559)
1995-1996 (3)
1996 (683)
1997 (604)
1998 (599)
1999 (686)
20.2.2015 (1)
2000 (777)
2001 (720)
2002 (820)
2003 (885)
2004 (1280)
2005 (1324)
2006 (1290)
2007 (1117)
2007/2008 (1)
2008 (1136)
2008-2009 (1)
2009 (1167)
2009/2010 (1)
2010 (1236)
2011 (1373)
2012 (1390)
2012-2013 (5)
2013 (1376)
2014 (1281)
2015 (1322)
2016 (1312)
2017 (1202)
2018 (909)
2019 (556)
2020 (446)
2021 (404)
2022 (209)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (36)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (4)
Andragoški center Republike Slovenije (109)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (247)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (171)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Čebelarska zveza Slovenije (927)
Didakta (18)
Dnevnik (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (13)
Društvo antropologov Slovenije (37)
Društvo arhitektov Ljubljana (21)
Društvo biologov Slovenije (31)
Društvo humanistov Goriške (54)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo Jarina Bohinj (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (16)
Društvo Medicinski razgledi (16)
Društvo psihologov Slovenije (46)
Društvo radiologije in onkologije (29)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (5)
Društvo Slovenska akademija za management (5)
Društvo za marketing Slovenije (35)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (691)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (5)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družina d.o.o. (4)
Državni svet Republike Slovenije (12)
Državni zbor Republike Slovenije (293)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (114)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
ELES, d.o.o. (160)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (36)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (11)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (19)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (16)
GEA College (3)
Geološki zavod Slovenije (367)
Goldsmiths, University of London (1)
Gorenjski glas d.d. (72)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (115)
Göteborgs universitet (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (39)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (5)
Informacijski pooblaščenec (4)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (3254)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (41)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (58)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (19)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (25)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za kriminologijo (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (304)
Inštitut za narodnostna vprašanja (105)
Inštitut za novejšo zgodovino (137)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (25)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (95)
IUS SOFTWARE d.o.o. (49)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (50)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Domžale (862)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (827)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (3479)
Knjižnica Ivana Tavčarja (32)
Knjižnica Laško (1)
Knjižnica Lenart (134)
Knjižnica Litija (245)
Knjižnica Logatec (531)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (21)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Miklova hiša Ribnica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1150)
Knjižnica Velenje (174)
Komisija za preprečevanje korupcije (17)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (8)
Kulturno društvo Grad Dolnji Zemon (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (35)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (2)
Lexpera d. o. o. (4)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (31)
Medijski partner d.o.o. (35)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (24)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Grosuplje (361)
Mestna knjižnica Kranj (2178)
Mestna knjižnica Ljubljana (942)
Mestna knjižnica Piran – Biblioteca civica Pirano (162)
Mestna občina Ljubljana (34)
Mestna občina Ptuj (132)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo RS (4)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (8)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (6)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (14)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (42)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (5)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (8)
Muzejsko društvo Škofja Loka (69)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Nacionalni inštitut za biologijo (63)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (132)
Narodna in univerzitetna knjižnica (129267)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Občina Bled (50)
Občina Dobrepolje (161)
Občina Domžale (137)
Občina Grosuplje (98)
Občina Ig (61)
Občina Ivančna Gorica (49)
Občina Kamnik (168)
Občina Laško (77)
Občina Logatec (121)
Občina Luče (10)
Občina Lukovica (129)
Občina Mengeš (167)
Občina Moravče (129)
Občina Pivka (16)
Občina Trzin (145)
Občina Velike Lašče (99)
Občina Vodice (135)
Onkološki inštitut Ljubljana (102)
Osrednja knjižnica Celje (1280)
Osrednja knjižnica Mozirje (10)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (865)
Österreichische Nationalbibliothek (2)
Pedagoška obzorja (10)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (208)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (406)
Prirodoslovni muzej Slovenije (299)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Quark, d.o.o. (4)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (1308)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Republika Slovenija, Zagovornik načela enakosti (6)
Revija SRP (36)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
SIB d.o.o. (17)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (7)
Slavistično društvo Slovenije (31)
Slovenian Media House (45)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (155)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (111)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (100)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (10)
Slovenski šolski muzej (100)
Slovensko arheološko društvo (20)
Slovensko društvo Informatika (34)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (25)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (14)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (8)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (5)
Slovensko etnološko društvo (240)
Slovensko farmacevtsko društvo (122)
Slovensko filozofsko društvo (28)
Slovensko kemijsko društvo (16)
Slovensko odonatološko društvo (10)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (12)
Slovensko sociološko društvo (197)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (55)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (4)
Slovensko zdravniško društvo (188)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (46)
Statistični urad Republike Slovenije (2497)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (29)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (161)
Študijski center za narodno spravo (16)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Trieste (4)
University of Primorska Press (35)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (77)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (79)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (313)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (37)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (81)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (288)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (81)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1222)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (87)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (547)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (122)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (86)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (84)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (30)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (129)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (75)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (26)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (63)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (30)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (5)
Univerzitetna knjižnica Maribor (9207)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (24)
Uprava RS za jedrsko varnost (30)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (530)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (116)
Valvasorjeva knjižnica Krško (181)
Večer (1)
Založba Univerze na Primorskem (13)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (33)
Zavod Marianum (44)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (4)
Zavod RS za šolstvo (39)
Zavod RS za varstvo narave (73)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (22)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (37)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (59)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (78)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (19)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (77)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (10)
Združenje za socialno pedagogiko (16)
Zgodovinsko društvo Celje (11)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (22)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (45)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2128)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (47)
ZRC SAZU (1191)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (156)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (8)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (38)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (167)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (33)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (42)
Zveza geodetov Slovenije (197)
Zveza geografov Slovenije (359)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (209)
Zveza lesarjev Slovenije (32)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (93)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (683)
Vsebina
Založnik
(3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
[Friedrich Reichardt] (1)
[s. n.] (2)
= (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) (1)
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (98)
= Institute for Ethnic Studies (5)
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
= Institute of Contemporary History (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (19)
= Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
= Slovenian Biophysical Society (1)
= Slovensko odonatološko društvo (1)
= Society Slovenian Trail of Iron Culture (1)
= University of Ljubljana Press (1)
= University Press, Faculty of Arts (1)
= ZRC Publishing (1)
A. Baš (1)
A. Češarek (1)
A. Einšpieler (524)
A. Ficko (1)
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Kuhar (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (2)
A. Ortelius (1)
A. Polenec (1)
A. Rijavec (1)
A. Sajovic (1)
A. Sore (1)
A. Sušnik (1)
A. Šercelj (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
Academia scientiarum et artium slv. merid. (1)
Adrijan Janc (9)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (23)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018 (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (12)
Agencija RS za okolje (1)
Agricultural Institute of Slovenia (2)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (11)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (2)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (7)
Akademija znanosti in umetnosti (4)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (4)
Akademska založba (2)
Akademska zveza (22)
Albin Prepeluh (187)
Alfons Müllner (108)
Alfred Brežnik AM (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Andragoški center Republike Slovenije (18)
Andragoški center Slovenije (119)
Andrej Komel (1)
Ant. Slatnar (1)
Anton Mahnič (41)
Arhe (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (5)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (247)
Artur Kollitsch (1)
Association of Agricultural Economists of Slovenia (DAES) (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of Radiology and Oncology (29)
Association of the Deaf Teachers Slovenia (1)
Association of the Geographical Societies of Slovenia (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
Avtotehna (1)
B. Belec (1)
B. Grafenauer (1)
B. Logar (1)
B. Orel (1)
B. Ošlak (1)
B. Pipan (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (36)
Beekeepers' Association of Slovenia, Public Advisory Service in Beekeeping (1)
Beletrina (14)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Animal Science (1)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (123)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (59)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (94)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (104)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (4)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Biteks (3)
Blanke (1)
Bologna University Press (1)
Borzen (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (166)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (3)
Botanično društvo Slovenije (19)
Božo Podkrajšek (152)
Brat Frančišek (1)
Braumüller (2)
C. Gerold's Sohn (1)
C. Gerold''s Sohn (1)
C. Reisser''s Söhne (1)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (169)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva založba (6)
Caritas Slovenia (1)
Carl Reichert (1)
Cecilijino društvo (1)
CEEMAN (1)
CeGD (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Centennial Records (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (5)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (5)
Center RS za poklicno izobraževanje (12)
Center vojaških šol (2)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centre for Social Psychology, Faculty of Social Sciences (1)
Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2111)
Chrio (1)
Ciril Böhm (2)
Ciril Štukelj (15)
Classic International Records (1)
CNVOS (1)
Columbia (5)
Columbia broadcasting system (24)
Columbia Graphophone (1)
Columbia graphophone co. (4)
Columbia graphophone company (6)
Columbia phonograph co. (2)
Comando Superiore Ff. Aa. 'slovenia-Dalmazia' (1)
Complex system Company (1)
Complex System Company (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Covirias (3)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (25)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (125)
D. Češarek (1)
D. Firm (1)
D. Furlan (1)
D. Hribar (1)
D. Krajčič (1)
D. Podgoršek (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. Radinja (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Šarac (1)
D. Turnšek (1)
Dashöfer (8)
Delavska enotnost (1)
Delavsko-kmetski list (82)
Delniška Tisk. (1)
Delniška tiskarna d.d. (2)
Delo (3)
Delo [etc.] (52)
Demokratska stranka (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (50)
Desus (1)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutscher und Oesterreichischen Alpenvereins (1)
Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Section Küstenland (1)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (199)
Didakta (21)
DigitPen (3)
dLib (1)
dLib distributer (9)
DMFA (5)
DMFA, založništvo (6)
Doba Epis (13)
Dolenjska založba (1)
Dolinšek Anton (16)
DOPPS - BirdLife Slovenia (2)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
Dragotin Hribar (1068)
Dragotin Mohar (198)
Društva onkoloških bolnikov (3)
Društvo antropologov Slovenije (37)
Društvo arhitektov (22)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (31)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (20)
Društvo DOVES - FEE Slovenia, program Ekošola (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo ekonomistov Maribor (129)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (54)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Društvo Jarina Bohinj (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (5)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo Pravnik (435)
Društvo pravnikov LRS (56)
Društvo psihologov Slovenije (143)
Društvo Računalniški muzej (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo Slovenska pot kulture železa (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (604)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (88)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (2)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družba Jezusova (13)
Družba sv. Cirila in Metoda (49)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (47)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (37)
Državni izpitni center (1)
Državni svet Republike Slovenije (5)
Državni zbor (1)
Državni zbor Republike Slovenije (303)
Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slovenije (1)
DZS (5)
E. Dornik (1)
E. Habič (1)
Ecologists Without Borders Association (1)
ECSA Slovenia (1)
Edinost (12)
Edison Bell Penkala Record (1)
Edison Bell Radio (2)
Edukator (1)
Ekonomska fakulteta (41)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomski center Maribor (129)
Ekonomski institut Pravne fakultete (114)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (129)
Elektra (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Elektroton (16)
ELES (160)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (143)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (35)
F. Bamberg (1)
F. Dular (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. K. Kos (1)
F. Osole (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Arts (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (2)
Faculty of Computer and Information Science (2)
Faculty of Economics and Business (3)
Faculty of Education (1)
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Law (1)
Faculty of management (40)
Faculty of Management (3)
Faculty of Maritime Studies and Transport (2)
Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies (1)
Faculty of Mechanical Engineering (1)
Faculty of Medicine (6)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology (1)
Faculty of Social Sciences (5)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Fago (1)
Fakulteta za arhitekturo (81)
Fakulteta za družbene vede (220)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (35)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za energetiko (15)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (41)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (3)
Fakulteta za industrijski inženiring (1)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (43)
Fakulteta za organizacijske študije (12)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (2)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (783)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (501)
Fakulteta za strojništvo (2)
Fakulteta za šport (9)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (10)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (17)
Fakulteta za upravo (93)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (3)
Fenomenološko društvo etc. (2)
Filozofska fakulteta (60)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (24)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (20)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (35)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (6)
Focus Association for Sustainable Development (1)
Fran Bartl (879)
Fran Jaklič (470)
Fran Kulovec (392)
Fran Radešček (52)
France Svetek (151)
Frančišek Pavletič (169)
G. Pustovrh (1)
G. Tomažič (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (240)
Gasilsko društvo (1)
GEA College (2)
GEA College - Faculty of Entrepreneurship (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (3)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (2)
Genija (3)
Geodetska uprava (1)
Geodetska uprava občine Domžale (12)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geodetska uprava SRS (59)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
Geografski institut JNA (26)
Geografski institut Jugoslovenske armije (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (34)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod Ljubljana (37)
Geološki zavod Slovenije (373)
GeoZS (1)
Gerold (1)
GFS Institute (1)
Gibanje za Slovenijo (1)
Gimnazija (1)
Glasbena matica (6)
Glasbena Matica (2)
Glasbena šola (1)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (1)
Glaxo (1)
Gledališče Glej (1)
Gledališka skupina Gib (1)
GO Mice (5)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Goga (1)
Gorenjski glas (72)
Gorenjski muzej (4)
Goričar & Leskovšek (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (2)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (54)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (39)
Grafika 11 A (1)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
'Gramofon' A. Rasberger (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (3)
GV (1)
GV Revije (3)
GV Založba (30)
Gymnasio Marburgensi (36)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
H. Dermol Hvala (1)
H. Erčulj (1)
H. Rebolj (5)
Haller Records (2)
Hinko Sax (81)
His master´s voice (2)
Historical Association of Slovenia (1)
Historical Commmision of Tabor ZDSPB (1)
Historischen Verein für Krain (236)
Hmeljarsko združenje Slovenije (4)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
Hunting Association of Slovenia (1)
I. Danckerts (1)
I. Giontini (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Mikl (1)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
ICK - Inštitut za civilizacijo in kulturo (1)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
IEDC-Bled School of Management, Faculty for Postgraduate Studies (1)
Ignacij Sitar (156)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (53296)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain (1)
IMAD (1)
Informacijski pooblaščenec (4)
Innorenew CoE (3)
InnoRenew CoE (1)
Institut des études ethniques (1)
Institut Jožef Stefan (44)
Institut 'Jožef Stefan' (41)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Corporative Security Studies (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Ethnic Studies (44)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (5)
Institute for Slovene Emigration Research (74)
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia (1)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (112)
Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (41)
Inštitut Antona Trstenjaka (58)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (4)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (17)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (9)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (11)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (8)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (16)
Inštitut za geografijo (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (17)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (88)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (21)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (15)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (300)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (111)
Inštitut za novejšo zgodovino (144)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (80)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (29)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (95)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (105)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
Intelyway webmedia (2)
International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA (1)
International Institute for Archival Science (23)
International School for Social and Business Studies (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
Ipi (1)
IPSOS (1)
Iršić (1)
ISCOMET, Institute for Ethnic and Regional Studies (1)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Istituto dell’educazione della Repubblica di Slovenia (2)
Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia (2)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (8)
Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto geografico de Agostini (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
IUS Software (3)
IUS SOFTWARE (34)
Ivan Jelačin (110)
Ivan Mlinar (211)
Ivan Semen (114)
Ivan Tavčar (24)
Ivan Tokan (137)
Ivan Trelc (1)
Ivan Železnikar (68)
Izd. Mariborska podružnica SPD (1)
Izpitna komisija RZS Ribiška zveza Slovenije (1)
IZUM (33)
J. Blasnik (1018)
J. Blasnik nasl. (1)
J. Ciperle (1)
J. Fr. Eger (277)
J. Fridl (1)
J. Giontini (27)
J. Jogan (1)
J. Kos (1)
J. Krajec (1000)
J. L. van Haaften (1)
J. Lamovšek (1)
J. Mallner (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Pečar (1)
J. Planina (1)
J. Režek (1)
J. Sušin (1)
J. Šorn (1)
J. Vengust (1)
J.R. Razlag (32)
J.Schön (46)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2722)
Jadran (2)
Jakob Alešovec (135)
Jakopičev paviljon (1)
Janez Rakusch (41)
Janko Pajk (57)
Januš Golec (93)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Joint Special Operations University (1)
Jos. Millitz (1)
Josip Kopač (285)
Josip Ošlak (65)
Josip Petrič (7)
Josip Vidmar (16)
Joža Golmajer (22)
Jožef Blaznik (1)
Jožef Stefan Institut (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska matica (3)
Jugoslovanska obrtna zveza (93)
Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (25)
Jugoslovanska Tisk. (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
Jugoton (2)
Jutri 2052 (1)
K. Bitenc (1)
K. Eler (1)
K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkamale (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Stepčić Reisman (1)
K. Štular Sotošek (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (4)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (10)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
K. Vrabec (1)
Kamil Černý (20)
kamnotis pri Egerji (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (8)
Karl Linhart (777)
Karl Perjatelj (10)
Kärntner Volksbund (367)
Katedra za onkologijo (1)
Katoliška knjigarna (1)
Katoliška tiskarna (209)
Katoliško tiskovno društvo (131)
Kleinmayr (1842)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (550)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Kmečka knjiga (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (1296)
Kmetijska založba (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (12)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kobariški muzej (1)
Kolinska tovarna (47)
Komisija za preprečevanje korupcije (15)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Komunist (1677)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konsorcij (89)
Konzorcij (17406)
Konzorcij Belokranjec (32)
Konzorcij Delavca (202)
Konzorcij Gorenjca (1229)
Konzorcij Jugoslovana (34)
Konzorcij Križa (11)
Konzorcij lista Naš glas (2)
Konzorcij Malega lista (103)
Konzorcij Naša zvezda (171)
Konzorcij Preporoda (12)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (5)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (137)
Konzorcij Slovenskega meščana (15)
Konzorcij Trgovskega lista (3443)
Konzorcij Večernega lista (536)
Konzorcij veselih ljudi (4)
Konzorcij Ženski svet (244)
Kostanjevica na Krki: Krajevna skupnost (30)
Krajevna konferenca SZDL (21)
Krajevna skupnost (162)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Krajevna skupnost Vrh Sv. treh kraljev (17)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (1602)
Krka (8)
Krščanska delavska mladina (6)
KS Senica (1)
KUD Sodobnost International (20)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Kulturno društvo (1)
Kulturno društvo Godba (1)
Kulturno društvo Grad (2)
Kulturno društvo Obzorje (181)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
L. Schwentner (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
Laibacher Bicycle-Club (1)
Landes-Museum (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (77)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (5)
LDS (7)
Le Rouge (2)
League of CSA (1)
Leila (2)
L'ente pubblico Spirit Slovenija per la promozione dell'imprenditorialita, dell'internazionalizzazione, degli investimenti esteri e della tecnologia (1)
Leon (1)
Leonova družba (275)
Leskovšek Franc (16)
Leuschner & Lubensky (1)
Lexpera (7)
l'Imprimerie du Gouvernement (320)
Lipa (1)
Litera (1)
Ljubljana (32)
Ljubljana : Šimen Jak (11)
Ljubljana School of Business (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljubljanska banka (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska banka, Temeljna banka Velenje (1)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudska univerza (3)
Lloyd (1)
Ludovik Tomažič (19)
Luka (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Adamič (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Eržen (1)
M. Foški (1)
M. Frisch (1)
M. Goluža (1)
M. Gregorič (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelenčič (1)
M. Kojc (1)
M. Kolar (446)
M. Kovačič (1)
M. Kralj (1)
M. Leskošek (1)
M. Makarovič (1)
M. Munda (1)
M. Omerzu (1)
M. Perušek (1)
M. Piskernik (1)
M. Piškur (1)
M. Ravljen (1)
M. Simoneti (1)
M. Skudnik (1)
M. Šifrer (1)
M. Škerjanec (1)
M. Štrukelj (1)
M. Volgemut (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (12221)
Marburger Verlags-U. Druckerei-Ges. M.B.H (1)
Mariborska knjižnica (29)
Mariborska tiskarna (1)
Marketing magazin (35)
Martin Pogačar (76)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (6)
Matija Vukovič (120)
Medicinska fakulteta (14)
Medicinski razgledi (16)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Mestna občina Ljubljana (5)
Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid (29)
Mestna občina Ptuj (82)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (164)
Mestno društvo gluhih (1)
Metalurški inštitut el at. (103)
Mi amigo (74)
Milan Plut (798)
Militärgeographisches Institut (7)
Ministero dell’istruzione e dello sport (1)
Ministero dell’Istruzione, Scienza e Sport della Repubblica di Slovenia (1)
Ministero della Repubblica di Slovenia per l'educazione e lo sport (2)
Ministero dell'istruzione e dello sport (4)
Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport (2)
Ministero dell'Istruzionee lo e dello Sport della Repubblica di Slovenia (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (3)
Ministero per l'istruzione, la scienza e lo sport della Repubblica di Slovenia (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (4)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (14)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (24)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (6)
Ministrstvo za okolje in prostor (10)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (4)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za zdravje (2)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (7)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Defense, Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (2)
Ministry of Education, Sicience and Sport (3)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (2)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (4)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (15)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (53)
Mladinski svet Slovenije (1)
Moderna organizacija (75)
Modrijan (2)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Moser (1)
MOVIT (1)
Movit NA Mladina (1)
Mulley & Kamenšek (1)
Multima (1)
Musealverein für Krain (68)
Muzej (72)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzeji radovljiške občine (4)
Muzejsko društvo (69)
Muzejsko društvo Jesenice - iniciativna skupina (2)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (112)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (34)
N. Bogataj (1)
N. Marolt (1)
N. Ogris (1)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (12)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (63)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (153)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (80)
Narodna čitalnica (1)
Narodna galerija (22)
Narodna in univerzitetna knjižnica (70)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna in univerzitetna knjžinica (2)
Narodna tiskarna (61)
Narodne delavske organizacije (2)
Narodni konzorcij (34)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (228)
Nasta (58)
Naš glas (1)
National and University Library (1)
National and University Library, The State Center for Library Development (1)
National Education Institute Slovenia (3)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Gallery of Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Chemistry, Department of Inorganic Chemistry and Technology (1)
National Institute of Public Health (7)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (2)
Natural beginnings – Society for education, free choice and support in pregnancy, childbirth and parenthood (1)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
Niko Župančič (9)
Notarska zbornica Slovenije (10)
Nova obzorja (5)
Nova revija (5)
Nuclear Society of Slovenia (1)
NUK (1)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
O. Fischer (1)
Občina (86)
Občina Beltinci (55)
Občina Bled (50)
Občina Dobrepolje (252)
Občina Domžale (352)
Občina Grosuplje (59)
Občina Hodoš (40)
Občina Ig (61)
Občina Kamnik (167)
Občina Laško (77)
Občina Logatec (28)
Občina Luče (10)
Občina Lukovica (206)
Občina Mengeš (81)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Občina Moravče (188)
Občina Moravske Toplice (148)
Občina Pivka (16)
Občina Šentrupert (42)
Občina Trzin (302)
Občina Velike Lašče (99)
Občina Veržej (44)
Občina Vodice (135)
Občinska konferenca ZSMS (3)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Bežigrad (1)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Center (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Občinski odbor SZDL (172)
Občinski svet občine (697)
Občinski svet občine Grosuplje (147)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (49)
Občinski svet Občine Ivančna Gorica (67)
Občinski svet Občine Mengeš (106)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (319)
Obzorja (46)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (409)
OF (19)
Office of the Government of the Republic of Slovenia for Legislation (1)
Okaši (1)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (9)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Onkološki inštitut (17)
Onkološki inštitut Ljubljana (22)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (25)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (27)
OO SKD (30)
Orfeum (1)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Orliška podzveza (250)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
P. Južnič (1)
P. Kozler (2)
P. Kuret (1)
P. Lamovec (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Petru (1)
P. Štrukelj (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Weiss (1)
Parlophon (1)
Partijski komite za Univerzo (2)
Partizanska tiskarna (1)
Partner graf (1)
Paviljon R. Jakopiča (1)
PAZU (16)
Pedagoška fakulteta (59)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (11)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (10)
Pedagoška obzorja (10)
Pedagoški inštitut (27)
Pedagoško društvo (7)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
per Adamu Reichard (3)
Petrol (1)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
PGD (2)
Pihalni orkester (1)
Piranesi (1)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (208)
Plesno-akrobatska skupina Flip (1)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Polymer Technology College (1)
Pozitivna Slovenija (1)
Prah izobraževalni center (1)
Pravna fakulteta (13)
Pravna fakulteta, Ekonomski inštitut (1)
Pravna praksa (3)
Predsedstvo ZSSS (76)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Primorske Novice (809)
Pripravljalni odbor za proslavo zlate maše škofa dr. Gregorija Rožmana (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (402)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Prostovoljno gasilsko društvo (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia (1)
publisher M. Krnc (1)
Putnik (2)
Quark d.o.o. (4)
R. Pavlovec (1)
R. Robek (1)
R. Šeber (1)
R. Šiling (1)
R. Žabkar (1)
Radio-Tednik (1409)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (25)
RCA Victor (7)
Rdeči križ Slovenije, Glavni odbor (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Republic of Slovenia, Advocate of the Principle of Equality (6)
Revija SRP (38)
Rezultati raziskovanj (1)
RIC (1)
RK ZSMS (1)
Rokus Klett (7)
Romsko društvo Anglunipe (4)
Rozalija Eger (134)
RSS (2)
RTV Slovenija, ZKP (2)
Rudolf M. Rohrer (1)
Rudolf Vaupotič (16)
Ruslica (1)
s .n. (1)
S. Bohinec Gorjak (1)
S. Bonča (1)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Klopčič (1)
s. n. (1828)
S. Novljan (1)
S. Petan (1)
S. Zwitter (1)
Salve (1)
samozal. (8)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. F. Stele (5)
samozal. I. Lapajne (1)
samozal. J. Grkman (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozaložba (7)
Sanje (7)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Savinjske novice (1)
School of Economics and Business (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2111)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Seizmološki zavod SR Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija za internistično onkologijo (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Selbstverl. (1)
selfpublished M. Hren (1)
SIB (2)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Sinapsa, slovensko društvo za nevroznanost (1)
Skopje (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupščina občine (993)
Skupščina občine Litija (1)
Slavistično društvo (4)
Slavistično društvo Slovenije (112)
Slov. plan. društvo (1)
Slovene Anthropological Society (21)
Slovene Association of LSP Teachers (1)
Slovene Dragonfly Society (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene Welding Society (27)
Slovenia Esperanto-Ligo (1)
Slovenia Forest Service (3)
Slovenian academy of management (5)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association of Landscape Architects (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Club Adelaide (44)
Slovenian Committee of International Association of Hydrogelogist - SKIAH (1)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian media house (155)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian national federation of Canada (1)
Slovenian NMR Centre, National Institute of Chemistry (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (44)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1189)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska demokratska stranka (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska ljudska stranka (1)
Slovenska matica (2)
Slovenska Matica (4)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenska pravda (1)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovenska Straža (2)
Slovenska šolska Matica (36)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska turistična organizacija (4)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Slovenski etnografski muzej (157)
Slovenski gledališki inštitut (2)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski knjižni zavod (3)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (101)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo (357)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo Informatica (1)
Slovensko društvo Informatika (33)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (25)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (4)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (14)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (15)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (3)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (214)
Slovensko etnološko društvo (242)
Slovensko farmacevtsko društvo (123)
Slovensko filozofsko društvo (97)
Slovensko geološko društvo (37)
Slovensko kemijsko društvo (16)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (5)
Slovensko odonatološko društvo etc. (5)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (12)
Slovensko sociološko društvo (199)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (55)
Slovensko zavarovalniško združenje (4)
Slovensko zavarovalno združenje (3)
Slovensko zdravniško društvo (196)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (46)
SLS (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
SO Domžale (258)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialna akademija (1)
Socialni demokrati (1)
Societa storica del Litorale (10)
Societá storica del Litorale (2111)
Societa turistiche (1)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (29)
Solidarnost (1)
Sophia (2)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Speleological Association of Slovenia (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (6)
Springer (1)
SRCA (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (48)
Statistical Society of Slovenia (10)
Statistični urad Republike Slovenije (2022)
Statistični urad RS (2)
Statistično društvo Slovenije (1)
Steirischen Radfahrer-Gauverbande (1)
Steyrermühl (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Strokovno združenje radioloških inženirjev Slovenije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
SVIZ Slovenija (1)
SZDL (2)
Š. Cobelj (1)
Š. Sanabor (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Škofijska gimnazija (2)
Škofijski ordinariat (699)
Škuc (1)
Šola za ravnatelje (52)
Štab slovenskega domobranstva - oddelek VI. (18)
Štrakl (134)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (19)
Študentska založba (185)
Študijski center za narodno spravo (16)
Štupar Vincenc (9)
Šumarski odsek Dravske banovine (1)
T. Jaklič (1)
T. Levanič (1)
T. Lubarda (1)
T. Nikoloski (1)
T. Pogačar (1)
T. R. Šober (8)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Slatnar (1)
T. Sv. Cirila (1)
T. Šturm (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Technical Museum of Slovenia (5)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehniški muzej Slovenije (5)
Telovadno društvo Sokol (1)
Teološka fakulteta (28)
The Advocate of the Principle of Equality of the Republic of Slovenia (2)
The Jolly Slovenians (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The National Education Institute Slovenia (3)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
Tisk: Ig. Pl. Kleinmayr (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna Merkur (714)
Tiskarna Pavliček (1)
Tiskarna Sava (236)
Tiskarna sv. Cirila (3727)
Tiskovna zadruga (2584)
ToKnowPress (3)
Tourist Association of Slovenia (1)
Tourist Associations (1)
Transparency International Slovenia (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Turistica (14)
Turističko preduzeće Kraške jame Slovenije u Postojni (1)
Turistična zveza Slovenije (3)
Turistična zveza Slovenije, Biro za propagando Putnik Slovenija (1)
Turistovski klub Skala (1)
typis Ghelenianis (1)
U. Mosers (1)
Učila (1)
Učiteljska tiskarna (196)
Učiteljske tiskarne (1016)
Učiteljski dom (4)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
Umanotera (2)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (2)
UMAR (138)
UMco (2)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Union of Slovenian Parishes of America (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (40)
Universita degli studi di Torino (1)
Universita degli Studi di Trieste (4)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (4)
University of Ljubljana Press (2)
University of Maribor Press (9)
University of Maribor, University of Maribor Press (1)
University of Maribor, University Press (14)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Padova, Department of Animal Medicine, Production and Health (1)
University of Primorska Press (43)
University of Torino, Department of Agricultural, Forest and Food Sciences (1)
University Press (3)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (2)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (88)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Univerza v Mariboru (44)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (7)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (5)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (7)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (20)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (30)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (56)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (25)
Urad RS za mladino (1)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (9)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (115)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
V Mariboru : [Pohorska politika], 1931-1939 (4)
V. Bevc (2)
V. Bohinec (1)
V. Bračič (1)
V. Brumen (1)
V. Curk (1)
V. Gregorič (1)
V. Melik (1)
V. Petkovska (1)
Večer (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Veleposlaništvo Republike Slovenije (1)
Verlag des Verfassers (2)
Vesnani na Dunaji (34)
Veterinarska fakulteta (30)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
Victor (1)
Viharnik (4)
Viktor Murnik (122)
Vilma Tomažič (6)
Vipava (113)
Visoka šola za politične vede (100)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (16)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Vitaaa (1)
Vodnikova družba (19)
Vojnogeografski institut (25)
Volilna pisarna Danila Türka (1)
Vrhovni stan Z.B.S (33)
Vrtec Galjevica (1)
W. Blank (1)
W. Blanke (683)
W. Blanke (Pettau) (14)
W.Blanke (251)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Z.Petkovšek (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zaklad (1)
Založba FDV (1)
Založba FE (3)
Založba Obzorja (2)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (22)
Založba ZRC (438)
Založba ZRC, ZRC SAZU (26)
Založil in prodaja Janez Giontini (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
založnik (46)
Zares etc. (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (33)
Zavod LR Slovenije za statistiko (4)
Zavod Marianum (44)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod R Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (198)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (172)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (46)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (74)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (22)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (4)
Zavod RS za statistiko (4)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (357)
Zavod SRS za varstvo pri delu (15)
Zavod Sv. Stanislava (235)
Zavod Symbiosis (1)
Zavod za kulturo Šoštanj (241)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (25)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (57)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (60)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (78)
zbral, tiskal in založil Dragotin Hribar (1)
Zdravilišče (2)
Združena levica (1)
Združena lista (1)
Združenje DrogArt (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo, SZD (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (10)
Združenje za socialno pedagogiko (17)
ZENECA International (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (11)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (22)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (105)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2111)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (66)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (213)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (51)
ZKP RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (219)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (21)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2111)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (152)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (139)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (40)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (24)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (3)
ZRC Publishing (5)
ZRC Publishing House (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (57)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zum urbanizem, planiranje, projektiranje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (566)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1413)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (33)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (158)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (200)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (42)
Zveza društev pravnikov Slovenije (46)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (8)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (25)
Zveza geodetov Slovenije (198)
Zveza geografskih društev Slovenije (359)
Zveza gostilničarskih zadrug (100)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (73)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (6)