Število rezultatov iskanja: 165384

Časopisje in članki - naslov
1551 (29)
AB. Arhitektov bilten (24)
Academica turistica (35)
Acrocephalus (603)
Acta agriculturae Slovenica (123)
Acta agriculturae slovenica. Suplement (12)
Acta biologica slovenica (53)
Acta carsologica (458)
Acta chimica slovenica (16)
Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica (79)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (217)
Acta geographica Slovenica (139)
Acta geotechnica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (48)
Acta Histriae (75)
Acta hydrotechnica (28)
Acta linguistica asiatica (4)
Acta medico-biotechnica (16)
Acta neophilologica (25)
Acta silvae et ligni (42)
Advances in business related scientific research journal (4)
Agricultura (Maribor) (6)
Akademija MM (44)
Aktualno! (1)
Amfiteater (Ljubljana) (10)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (19190)
Anali PAZU (16)
Anali PAZU HD (3)
Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb (1)
Annales (Koper) (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (11)
Annales. Series historia et sociologia (529)
Annales. Series historia naturalis (433)
Annual report of the Advocate of the Principle of Equality (6)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (10)
Anthropological notebooks (42)
Anthropos (Ljubljana) (97)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (658)
AR. Arhitektura, raziskave (67)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (Ljubljana) (20)
Arheološki vestnik (291)
Arhivi (247)
Arhivistika, zgodovina, pravo (2)
Ars et humanitas (21)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (112)
Asian studies (4)
Atlanti (24)
Avtonomist (187)
Azijske in afriške študije (2)
Bančni vestnik (1921) (2)
Belokranjec (32)
Better, worse, average (3)
Between the House of Habsburg and Tito (5)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (4)
Bilten Občine Laško (5)
Bilten Slovenske vojske (12)
Blätter aus Krain (367)
Blejske delavnice iz fizike (11)
Blejske novice (50)
Bodeča neža (27)
Bogoslovni vestnik (69)
Bojevnik (54)
Boljši, slabši, povprečni (3)
Brencelj (135)
Brus (1889-1891) (66)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Carniola (1908-1909) (7)
Carniola (1910-1919) (35)
Carniolia (Laibach) (626)
Central European Public Administration Review (7)
CEPS journal (26)
Cik-cak (6)
Coklja (1)
Communio (Ljubljana) (4)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (192)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (106)
Daj življenju priložnost (11)
Dan (1912) (989)
De musica disserenda (34)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (417)
Delavci in delodajalci (22)
Delavec (1914) (803)
Delavska enotnost (2003) (76)
Delavska fronta (93)
Delavska mladina (6)
Delavska politika (1788)
Delavska pravica (662)
Delavske novice (94)
Delavski list za strokovna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja (16)
Delavski obzornik (13)
Delavsko-kmetski list (82)
Delo in varnost (38)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (20)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Development report (16)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (1810)
Dialogi (44)
Didakta (18)
Dileme (21)
Divji kozel (1)
Dnevni red (11)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Documenta Praehistorica (29)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dolenjec (Novo mesto) (19)
Dolenjska prosveta (6)
Dolenjske novice (1000)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Domače novice (Slovenske gorice) (134)
Domači odzivi na globalne izzive (7)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Domovina (1891-1908) (1043)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Domovina in Kmetski list (184)
Družboslovne razprave (204)
Družinski tednik (690)
Državni svet (12)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Dve domovini (98)
Dynamic relationships management journal (5)
Ecce organvm (15)
Economic and business review (39)
Economic issues (12)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost (Maribor) (109)
Edinost in dialog (20)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (2)
Ekonomski izzivi (12)
Ekonomsko ogledalo (133)
Ekran (Ljubljana) (7)
Elektrotehniški vestnik (7)
ELOPE (Ljubljana) (8)
Enakost (25)
Endoskopska revija (1)
Enotnost (1926) (120)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
Erjavecia (5)
Etnolog (Ljubljana) (35)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (148)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (5)
Farmacevtski vestnik (130)
Filozofski vestnik (7)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Folia biologica et geologica (116)
Fünkešnica (44)
Gasilec (1897-1941) (240)
Gea (Ljubljana) (42)
Geodetski vestnik (201)
Geografija v šoli (9)
Geografski obzornik (216)
Geografski vestnik (361)
Geografski zbornik (139)
Geographica Slovenica (17)
Geologija (410)
Glas delavca (9)
Glas podzemlja (3)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (14)
Glasilo občanov (Litija) (250)
Glasilo občine Luče (10)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasilo Őrség (40)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (294)
Glej, netopir! (3)
Golj`fiva kača (1)
Gorenjec (1900-1941) (1229)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodarska gibanja (114)
Gospodarski glasnik za Štajersko (169)
Gospodarstvena priloga (14)
Gostilničar (199)
Gostilničarski vestnik (100)
Gozdarski vestnik (225)
Gradbeni vestnik (34)
Grosupeljski odmevi (201)
Gruda (200)
Hacquetia (59)
Hladnikia (Ljubljana) (300)
Hmeljar (Žalec) (6)
Hmeljarski bilten (19)
IB revija (Ljubljana) (206)
Igra ustvarjalnosti (15)
Illiesia (1)
Illyrisches Blatt (1842)
Ilustrirani glasnik (209)
Ilustrirani Slovenec (392)
Ilustrovan narodni koledar (25)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (12)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (12)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (12)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (14)
Informatica Medica Slovenica (18)
Inovacijski projekti 2014/2015 (1)
Instrumentum (3)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (8190)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (4)
International journal of management, knowledge and learning (5)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (36)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (37)
Izzivi managementu (2)
Izzivi prihodnosti (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (17)
Javna uprava (1)
Javno zdravje (16)
Javnost (Ljubljana) (36)
Jezik in slovstvo (91)
Jezikoslovni zapiski (31)
Jež (Ljubljana) (77)
Journal of comparative politics (22)
Journal of energy technology (15)
Jugoslavija v času (1)
Jugoslovan (1917) (37)
Jugoslovan (1930) (714)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jutro (1910) (798)
Kakovostna starost (62)
Kamničan (1905) (81)
Kamničan (1919) (1)
Kamničan (1939) (1)
Kamničanka (75)
Kamniški občan (835)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (367)
Katalog kartografskega gradiva (6)
Katoliški obzornik (50)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (2)
Kinesiologia Slovenica (9)
Klasje (Ivančna Gorica) (145)
Kmečka moč (16)
Kmetovalec (1296)
Kmetski list (1144)
Kmetski prijatel (27)
Knjižnica (566)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (6)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (5)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (32)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Konjerejec (32)
Kopitarjev glas (135)
Kostanjeviške novice (30)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
Krajevni informator (Rovte) (17)
Kritika (1925-1927) (16)
Križ (Ljubljana) (11)
Križ na gori (22)
Kronika (Ljubljana) (658)
Kurent (45)
Kurent (1918) (27)
Laibacher Zeitung (25259)
Lakote in pomanjkanje (2)
Laški bilten (69)
Laški zbornik (3)
Les (Ljubljana) (34)
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca (4)
Letno poročilo KPK (17)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (35)
Letopis Planinske zveze Slovenije (13)
Lex localis (19)
Lexonomica (22)
Linguistica (Ljubljana) (7)
Lipnica (148)
List (Šoštanj) (241)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (7)
Ljubljanska mladina (16)
Ljubljanski list (550)
Ljubljanski škofijski list (699)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (56)
Logaške novice (629)
Logistics and sustainable transport (3)
Logistics, supply chain, sustainability and global challenges (1)
Loški razgledi (66)
Lublanske novize Jann. Fridr. Egerja (277)
Male novice (130)
Mali rijtar (44)
Mali trgovec (103)
Maligni melanom in ostali kožni raki (1)
Management (35)
Managing global transitions (43)
Marburger Zeitung (12221)
Mariborski delavec (459)
Mariborski klopotec (3)
Mariborski koledar (12)
Mariborski večernik Jutra (4126)
Materiali in tehnologije (12)
Mati in gospodinja (186)
Medical imaging and radiotherapy journal (1)
Medicine, law & society (11)
Medicinski razgledi (23)
Medicinski razgledi (Supplement) (1)
Mednarodna revija za javno upravo (16)
Mednarodno inovativno poslovanje (17)
Melanom in nemelanomski kožni raki (1)
Mengšan (261)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije (63)
Metodološki zvezki (8)
Mi mladi borci (240)
Mikužev zbornik (1)
Misel in delo (58)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (62)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Mladi plamen (1930) (33)
Moderna arhivistika (3)
Monitor ISH (41)
Morski vovk (1)
Mostiščar (61)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) (1)
Murska straža (268)
Muzejski časopis (72)
Muzikološki zbornik (63)
Na mejah (84)
Naprej (8)
Narodna sloga (23)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1183)
Narodni socijalist (20)
Narodni socijalist (1919) (24)
Nasilje vojnih in povojnih dni (1)
Naš časopis (33)
Naš glas (3)
Naš kmečki dom (68)
Naš kraj (Dobrepolje) (252)
Naš stik (160)
Naša gospodinja (47)
Naša misel (56)
Naša volja (80)
Naša Zvezda (1931) (171)
Naše gospodarstvo (133)
Naše novice od Vrbe do Planice (2)
Naše slike (26)
Naše veselje (47)
National statistics in Slovenia. Annual report (2)
Natura Sloveniae (174)
Neodvisnost (42)
Nerazvrščeno - članki (3)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (4)
Notarski vestnik (1925-1927) (10)
Nova crainska pratica (60)
Nova doba (137)
Nova pravda (433)
Nova pravda (1937) (189)
Novi čas (1945) (19)
Novi čas (Ljubljana) (463)
Novi toti (6)
Novice iz Moravške doline (188)
Novičke (English print ed.) (18)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (68)
Novine (Gornji Petrovci) (32)
Občina Beltinci (11)
Občina Grad (48)
Obrtni vestnik (531)
Obrtniški glasnik (25)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2)
Obzornik zdravstvene nege (80)
Oddih (5)
Odsev (Trzin) (237)
Omladina (1904) (89)
Onkologija (Ljubljana) (22)
Onkološki vikend (19)
Organizacija (Kranj) (78)
Organizacija znanja (51)
Orjuna (319)
Osa (1905) (60)
Otrok in knjiga (29)
Papir (Ljubljana) (1)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pasijonski doneski (2)
Pavliha (1892-1894) (11)
Pedagoška obzorja (10)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Pettauer Anzeiger (298)
Pettauer Localanzeiger (9)
Pettauer Wochenblatt (46)
Pettauer Zeitung (645)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Pika na si (4)
Pivški list (16)
Planinski šaljivec (1)
Planinski vestnik (221)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (59)
Podjetje in delo (50)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Pohod (228)
Pohorska politika (4)
Poligrafi (5)
Politisches Blatt (33)
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji (106)
Popotnik (1880-1941) (859)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji (2)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o razvoju (16)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (16)
Portorožan (162)
Posavska straža (34)
Posavski obzornik (181)
Pozdrav iz domovine (19)
Pravi Slovenec (26)
Pravica (282)
Pravni letopis (25)
Pravnik (46)
Pravnik slovenski (1870-1872) (32)
Prehrana in rak (1)
Preporod (1912) (12)
Prikazi in analize (15)
Prikrita modra mreža (1)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (18)
Prispevki za novejšo zgodovino (136)
Projektna mreža Slovenije (46)
Proletarska mladina (16)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Proteus (8)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (47)
Ptujčan (246)
Ptujski list (148)
Quark (English. ed.) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (44)
Rak rodil (1)
Rak v Sloveniji (27)
Raketa (Ljubljana) (11)
Raziskave in razprave (17)
Raziskave s področja geodezije in geofizike (35)
Razpotja (54)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1960) (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (110)
Razprave. Pravni razred (3)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (2)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Regije v številkah (3)
Regions in figures (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (31)
Res novae (4)
Research in social change (2)
Resni glasovi (10)
Resnica (1917) (46)
Retrospektive (15)
Revija SRP (Online) (36)
Revija za ekonomske in poslovne vede (24)
Revija za elementarno izobraževanje (15)
Revija za geografijo (67)
Revija za javna naročila in javne finance (17)
Revija za univerzalno odličnost (10)
Revija za zdravstvene vede (7)
Revus (Ljubljana) (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (664)
Rimski katolik (41)
RMZ-materials and geoenvironment (80)
Rodoljub (357)
Rogač: ilustrovan zabavni list (46)
Rokovnjač (Lukovica) (206)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Romano them (48)
Rudar (1910) (156)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Sanitarno inženirstvo (4)
Satura (2)
Sava (Kranj) (236)
Savinjski zbornik (7)
School History and Textbooks (3)
Science of gymnastics journal (5)
Scopolia (59)
Scopolia. Supplementum (139)
Sedanjost (52)
Sejni zapisi Državnega zbora (293)
Slamnik (352)
Slavia Centralis (3)
Slavica Tergestina (4)
Slavistična revija (45)
Slovenčev koledar (5)
Slovenia business (3)
Slovenia invites (3)
Slovenia South Australia newsletter (44)
Slovenian economic mirror (117)
Slovenian report under the joint convention on the safety ... (2)
Slovenian veterinary research (30)
Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988 (1)
Slovenija v številkah (11)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska čebela (125)
Slovenska glasbena revija (18)
Slovenska gospodinja (110)
Slovenska vas (24)
Slovenska zemlja (46)
Slovenske novice (2)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenske regije v številkah (9)
Slovenski čebelar (1435)
Slovenski delavec (178)
Slovenski etnograf (108)
Slovenski gospodar (3654)
Slovenski jezik (4)
Slovenski jezik (1938) (4)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski meščan (15)
Slovenski pravnik (434)
Slovenski republikanec (32)
Slovenski Sokol (122)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenski tednik (114)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovensko domobranstvo (18)
Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju (1)
Slovenščina 2.0 (3)
Slovenščina v šoli (3)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (1602)
Snovanja (72)
Sobota (Kranj) (54)
Social overview (3)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna pedagogika (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (17)
Socialni razgledi (3)
Socialno delo (783)
Sodobna pedagogika (44)
Sodobni vojaški izzivi (40)
Sodobnost (1963) (35)
Sokol (1936) (29)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (196)
Središki sršen (4)
Sršeni (2)
Stara pravda (9)
Stati inu obstati (12)
Statistične informacije (Informacijska družba) (8)
Statistične informacije (Transport) (43)
Statistične informacije (Turizem) (56)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Statistične informacije. 12. Socialna varnost (14)
Statistične informacije. 13. Kriminaliteta (4)
Statistične informacije. 14. Poslovni subjekti (23)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 18. Energetika (7)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 2. Upravna teritorialna razdelitev (14)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 25. Obrt (2)
Statistične informacije. 27. Okolje (18)
Statistične informacije. 3. Nacionalni računi (28)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 5. Prebivalstvo (24)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Statistične informacije. 8. Življenjska raven (10)
Statistične informacije. 9. Izobraževanje (60)
Statistični letopis (20)
Statistični letopis Republike Slovenije (4)
Statistični letopis SR Slovenije (28)
Statistični portret Slovenije v EU (9)
Statistično gradivo SR Slovenije (251)
Stat'o'book (Engl. print ed.) (5)
Statopis (Slov. spletna izd.) (5)
Stiplovškov zbornik (2)
Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji (4)
Straža v viharju (190)
Strojniški vestnik (1263)
Studia Historica Slovenica (22)
Studia mythologica Slavica (43)
Studia universitatis hereditati (7)
Svet ptic (89)
Svetovi (Ljubljana) (3)
Šaleški rudar (172)
Šentvid nad Ljubljano (34)
Škrat (57)
Škrat (1925) (2)
Škrat (Trst) (12)
Šolska knjižnica (17)
Šolska kronika (113)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šolsko polje (25)
Šport (Ljubljana) (10)
Štajerc (777)
Štajerski tednik (Ptuj) (1409)
Študijski vodnik (2)
Tabor (Maribor) (1975)
Tabor narodnega delavstva (2)
Tedenske slike (1914) (198)
Tedenske slike (Konzorcij) (797)
Tekstilec (7)
Télégraphe officiel (320)
Teorija in praksa (614)
The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century (1)
The voice of Slovenia (155)
Toti list (1938) (152)
Traditiones (Ljubljana) (223)
Trdoživ (12)
Trgovski list (3443)
Triglav (1865) (392)
Triglav (1933) (26)
Trobla (Velike Lašče) (99)
Trojarjev zbornik (5)
Tržiški razgledi (30)
TV okno (52)
TVU novičke (5)
Učiteljski tovariš (2722)
Ujedinjenje (1920) (7)
Ujma (Ljubljana) (3)
Upokojenec (1936) (80)
Uporabna informatika (Ljubljana) (26)
Uprava (Ljubljana) (64)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (809)
Uradni vestnik - Občina Domžale (258)
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (67)
Uradni vestnik občine Trzin (65)
Uradno glasilo slovenskih občin (276)
Urbani izziv (95)
Urbani izziv. Posebna izdaja (35)
Urbani izziv. Thematic issue (2)
Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje (1)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Vakuumist (4)
Varstvo narave (89)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (26)
Večerni list (536)
Vedež (1848) (134)
Ventil (Ljubljana) (28)
Verba hispanica (2)
Vesna (1892) (34)
Vesna (1921) (4)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (11)
Vestnik za tuje jezike (21)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vetrnica (Grosuplje) (5)
Vigenjc (Kropa) (3)
Vigred (250)
Vipavski glas (113)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (28)
Vodnikova pratika (19)
Vojaška zgodovina (3)
Vojaškošolski zbornik (2)
Vzgoja (Ljubljana) (15)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Zarja (1911) (879)
Zarja (1922) (2)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zavarovalniški horizonti (4)
Zavarovanja motornih vozil (Slov. izd.) (1)
Zbor (1936) (57)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (142)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (65)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (5)
Zdravniški vestnik (213)
Zdravstveno varstvo (211)
Zemonski cajtng (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (12)
Zgodovinski časopis (557)
Zgodovinski zapisi (2)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zlata jesen (1)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvonček (Ljubljana) (402)
Železarski zbornik (103)
Železne niti (13)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (285)
Ženske in ginekološki raki (1)
Ženski svet (244)
Leto izida
???? (5)
1548 (1)
1550 (1)
1590/1600 (1)
1660/1670 (1)
17?? (1)
1739 (1)
1742 (2)
1744 (1)
1755 (1)
1758-1761 (1)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1776 (1)
1777 (3)
1778 (2)
1779 (3)
1780 (4)
1781 (1)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782 (1)
1782-04 (1)
1783 (1)
1784 (54)
1785 (53)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786 (51)
1786-08 (1)
1787 (50)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788 (52)
1788-02 (1)
1789 (51)
1789-02 (1)
1790 (79)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791 (102)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792 (1)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793 (2)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795 (2)
1795-04 (1)
1796 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (97)
1797-09 (1)
1798 (80)
1798-04 (1)
1799 (262)
1800 (265)
1801 (209)
1802 (2)
1803 (13)
1804 (5)
1805 (2)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (2)
1809 (5)
1810 (34)
1811 (105)
1812 (116)
1813 (112)
1814 (206)
1815 (206)
1816 (208)
1817 (209)
1818 (202)
1819 (256)
1820 (259)
1821 (257)
1822 (256)
1823 (258)
1824 (262)
1825 (256)
1826 (260)
1827 (260)
1828 (470)
1829 (462)
1830 (467)
1831 (472)
1832 (467)
1833 (470)
1834 (452)
1835 (468)
1836 (366)
1837 (353)
1838 (416)
1838/1839 (104)
1839 (381)
1839/1840 (104)
1840 (366)
1840/1841 (105)
1841 (465)
1841/1842 (104)
1842 (470)
1842/1843 (104)
1843 (457)
1844 (568)
1845 (361)
1846 (594)
1847 (424)
1848 (663)
1849 (648)
1850 (687)
1850/1860 (1)
1851 (659)
1852 (729)
1852-1854 (1)
1853 (709)
1854 (728)
1855 (654)
1856 (722)
1857 (794)
1858 (768)
1858- (1)
1859 (746)
1860 (714)
1861 (696)
1862 (789)
1863 (728)
1863-1864 (1)
1864 (984)
1865 (1083)
1866 (1144)
1867 (1147)
1868 (1231)
1869 (1238)
1869-1870 (1)
1870 (1322)
1871 (1068)
1872 (1118)
1873 (1234)
1874 (1229)
1874-1876 (1)
1875 (927)
1876 (895)
1877 (902)
1878 (923)
1879 (894)
1880 (913)
1880-1918 (1)
1881 (905)
1882 (761)
1883 (778)
1884 (1013)
1885 (1103)
1886 (776)
1887 (807)
1888 (827)
1889 (834)
1890 (861)
1891 (854)
1891/1892 (2)
1892 (1010)
1892/1893 (1)
1892-1896 (1)
1892-1972 (1)
1893 (942)
1894 (840)
1895 (950)
1896 (1029)
1896-1897 (1)
1897 (1080)
1898 (1157)
1898-1909 (1)
1899 (1164)
19-- (2)
1900 (1202)
1901 (997)
1901-1902 (1)
1902 (923)
1903 (1024)
1904 (986)
1905 (997)
1906 (1383)
1907 (1654)
1907/1908 (13)
1908 (1344)
1908/1909 (11)
1909 (1474)
1909/1910 (24)
1909-1911 (1)
1909-1960 (1)
1910 (1667)
1910/1911 (23)
1910/1914 (1)
1911 (1956)
1911/1912 (22)
1912 (2116)
1912/1913 (23)
1913 (2041)
1913/1914 (18)
1914 (1450)
1914/1915 (9)
1914-1914 (1)
1915 (1046)
1915/1916 (6)
1916 (1035)
1917 (1117)
1917/1918 (7)
1918 (1123)
1918/1919 (14)
1919 (1319)
1919/1920 (4)
1920 (1347)
1920/1921 (9)
1920/1930 (1)
1920-1930 (1)
1921 (1693)
1921/1922 (6)
1922 (1597)
1922/1923 (5)
1923 (1588)
1924 (1797)
1925 (1783)
1926 (1713)
1926/1927 (7)
1926-1927 (2)
1927 (1660)
1927/1928 (8)
1928 (1335)
1928/1929 (9)
1929 (1525)
1929/1930 (9)
1929-1930 (1)
1930 (1987)
1930/1931 (8)
1930-1931 (1)
1931 (1892)
1931/1932 (6)
1932 (1698)
1932/1933 (7)
1933 (1703)
1933/1934 (9)
1934 (1701)
1934/1935 (9)
1935 (1669)
1935/1936 (9)
1935-1950 (1)
1936 (1844)
1936/1937 (9)
1937 (1757)
1937/1938 (9)
1938 (2078)
1938/1939 (9)
1938-1940 (1)
1939 (1972)
1939/1940 (10)
194? (1)
1940 (1612)
1940/1941 (9)
1941 (1072)
1942 (830)
1943 (846)
1943-1945 (1)
1944 (770)
1945 (230)
1945-1995 (35)
1946 (25)
1947 (22)
1948 (37)
1948/1949 (1)
1949 (27)
1950 (20)
1950-1951 (9)
1950-1980 (3)
1950-1990 (2)
1951 (26)
1951/1952 (4)
1951-1995 (1)
1952 (59)
1952/1953 (1)
1953 (98)
1953/1954 (4)
1953-1954 (4)
1954 (57)
1954/1956 (1)
1955 (85)
1955/1956 (1)
1956 (67)
1956/1957 (5)
1957 (86)
1958 (109)
1958/1959 (1)
1959 (126)
1959/1960 (3)
1960 (114)
1960-1990 (5)
1960-1995 (2)
1961 (114)
1962 (152)
1963 (145)
1963-1964 (7)
1963-1976 (1)
1964 (187)
1964-1965 (1)
1965 (193)
1965/1966 (1)
1965-1966 (8)
1966 (147)
1967 (191)
1968 (202)
1968-1969 (3)
1969 (202)
1970 (199)
1970-1971 (1)
1970-1990 (1)
1971 (225)
1972 (219)
1972-1973 (4)
1973 (206)
1974 (239)
1974-1975 (2)
1975 (199)
1976 (254)
1977 (235)
1978 (235)
1979 (246)
1980 (288)
1980-1991 (1)
1981 (275)
1981-1982 (2)
1982 (270)
1982-1983 (2)
1982-1992 (2)
1983 (254)
1983-1987 (3)
1984 (257)
1984-1985 (1)
1985 (242)
1985-1986 (1)
1986 (266)
1987 (222)
1987-2002 (1)
1988 (251)
1988/1989 (4)
1988-1990 (11)
1989 (309)
1990 (315)
1991 (389)
1992 (420)
1993 (394)
1994 (488)
1994/1995 (4)
1994-1995 (2)
1995 (499)
1995-1996 (3)
1996 (692)
1997 (634)
1998 (655)
1999 (737)
2000 (789)
2001 (753)
2002 (844)
2003 (866)
2004 (1228)
2005 (1282)
2006 (1243)
2007 (1080)
2007/2008 (1)
2008 (1128)
2008-2009 (1)
2009 (1144)
2009/2010 (1)
2010 (1210)
2010-2011 (1)
2011 (1368)
2012 (1365)
2012-2013 (5)
2013 (1375)
2014 (1236)
2015 (1259)
2016 (1251)
2017 (1136)
2018 (835)
2018-2016 (1)
2019 (530)
2019-2018 (1)
2020 (441)
2021 (483)
2021-2022 (1)
2022 (470)
2023 (302)
2023-0223 (1)
2024 (20)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (36)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (4)
Andragoški center Republike Slovenije (109)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (247)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (312)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Čebelarska zveza Slovenije (927)
Didakta (18)
Dnevnik (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (17)
Društvo antropologov Slovenije (42)
Društvo arhitektov Ljubljana (23)
Društvo biologov Slovenije (53)
Društvo humanistov Goriške (54)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo Jarina Bohinj (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (16)
Društvo Medicinski razgledi (24)
Društvo psihologov Slovenije (47)
Društvo radiologije in onkologije (31)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (5)
Društvo Slovenska akademija za management (7)
Društvo za marketing Slovenije (44)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (12)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (692)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (12)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družina d.o.o. (4)
Državni svet Republike Slovenije (12)
Državni zbor Republike Slovenije (293)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (114)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
ELES, d.o.o. (160)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (36)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (13)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (19)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (19)
GEA College (4)
Geološki zavod Slovenije (373)
Goldsmiths, University of London (1)
Gorenjski glas d.d. (72)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (115)
Göteborgs universitet (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (42)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (12)
Informacijski pooblaščenec (4)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (3254)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (41)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (62)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (22)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (25)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za kriminologijo (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (312)
Inštitut za narodnostna vprašanja (114)
Inštitut za novejšo zgodovino (168)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (25)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (95)
IUS SOFTWARE d.o.o. (49)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (51)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (4)
Knjižnica Domžale (862)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (826)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (3478)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (32)
Knjižnica Laško (1)
Knjižnica Lenart (134)
Knjižnica Litija (245)
Knjižnica Logatec (531)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (21)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Miklova hiša Ribnica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1150)
Knjižnica Velenje (174)
Komisija za preprečevanje korupcije (17)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (7)
Kulturno društvo Grad Dolnji Zemon (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (35)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (2)
Lexpera d. o. o. (4)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (31)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (5)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (24)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Grosuplje (361)
Mestna knjižnica Kranj (2178)
Mestna knjižnica Ljubljana (942)
Mestna knjižnica Piran – Biblioteca civica Pirano (162)
Mestna občina Ljubljana (34)
Mestna občina Ptuj (132)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo RS (56)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (8)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (6)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (14)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (42)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (12)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (8)
Muzejsko društvo Škofja Loka (69)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Nacionalni inštitut za biologijo (81)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (153)
Narodna in univerzitetna knjižnica (129624)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Občina Bled (50)
Občina Dobrepolje (161)
Občina Domžale (137)
Občina Grosuplje (98)
Občina Ig (61)
Občina Ivančna Gorica (49)
Občina Kamnik (168)
Občina Laško (77)
Občina Logatec (121)
Občina Luče (10)
Občina Lukovica (129)
Občina Mengeš (167)
Občina Moravče (129)
Občina Pivka (16)
Občina Trzin (145)
Občina Velike Lašče (99)
Občina Vodice (135)
Onkološki inštitut Ljubljana (121)
Osrednja knjižnica Celje (1280)
Osrednja knjižnica Mozirje (9)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (865)
Österreichische Nationalbibliothek (2)
Pedagoška obzorja (10)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (234)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (406)
Prirodoslovni muzej Slovenije (302)
Prirodoslovno društvo Slovenije (8)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Quark, d.o.o. (4)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (1308)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Republika Slovenija, Zagovornik načela enakosti (6)
Revija SRP (36)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
SIB d.o.o. (17)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (7)
Slavistično društvo Slovenije (37)
Slovenian Media House (45)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (155)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (116)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (100)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (10)
Slovenski šolski muzej (113)
Slovensko arheološko društvo (20)
Slovensko društvo Informatika (41)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (25)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (15)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (12)
Slovensko etnološko društvo (293)
Slovensko farmacevtsko društvo (130)
Slovensko filozofsko društvo (28)
Slovensko kemijsko društvo (16)
Slovensko odonatološko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (12)
Slovensko sociološko društvo (204)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (65)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (4)
Slovensko zdravniško društvo (213)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko (35)
Slovensko združenje za projektni management (46)
Statistični urad Republike Slovenije (2497)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (29)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (161)
Študijski center za narodno spravo (21)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Trieste (4)
Univerza na Primorskem (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (81)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (91)
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (351)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (82)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (299)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (47)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (81)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1291)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (87)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (496)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo) (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za zgodovino) (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (124)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (87)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (94)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (34)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (135)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (78)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (27)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (71)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (33)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (7)
Univerzitetna knjižnica Maribor (9207)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (31)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (3)
Uprava RS za jedrsko varnost (31)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (538)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (132)
Valvasorjeva knjižnica Krško (181)
Večer (1)
Založba Univerze na Primorskem (49)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (33)
Zavod Marianum (44)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (11)
Zavod RS za šolstvo (39)
Zavod RS za varstvo narave (89)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (22)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (38)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (59)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (80)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (19)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (79)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (15)
Združenje za socialno pedagogiko (18)
Zgodovinski arhiv Ljubljana (2)
Zgodovinsko društvo Celje (12)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (22)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (45)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (965)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (47)
ZRC SAZU (1257)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (156)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (48)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (169)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (34)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (44)
Zveza geodetov Slovenije (201)
Zveza geografov Slovenije (577)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (225)
Zveza lesarjev Slovenije (34)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (93)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (783)
Vsebina
Založnik
(3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
[Friedrich Reichardt] (1)
[s. n.] (2)
= (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) (1)
= Agricultural Institute of Slovenia (1)
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (166)
= Biotechnical Educational Centre (1)
= Centre for School and Outdoor Education (1)
= Faculty of Mechanical Engineering (1)
= Governmenet Office for the European Affairs of the Republic of Slovenia (1)
= Institute for Ethnic Studies (13)
= Institute for Rehabilitation, Republic of Slovenia (1)
= Institute for Transplantation of Organs and Tissues of the Republic of Slovenia Slovenija-transplant (1)
= Institute of Contemporary History (1)
= Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
= Slovene Anthropological Society (5)
= Slovene Association of LSP Teachers (1)
= Slovenian Biophysical Society (1)
= Slovenian Committee of International Association of Hydrogeologists (SKIAH) (1)
= Slovenian Pattern Recognition Society (1)
= Slovensko odonatološko društvo (1)
= Society Slovenian Trail of Iron Culture (2)
= Student Section of the Association of Slavic Societies of Slovenia (1)
= Technical Museum of Slovenia (1)
= University of Ljubljana Press (2)
= University Press, Faculty of Arts (1)
= Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (UIRS) (2)
= ZRC Publishing (1)
=Onkološki inštitut, Register raka za SR Slovenijo (1)
A. Baš (1)
A. Bombač (1)
A. Češarek (1)
A. Detiček (1)
A. Einšpieler (524)
A. Ficko (1)
A. Flander (1)
A. Gorišek (1)
A. Gračner (1)
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Kovanda (1)
A. Kuhar (1)
A. Kurent (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (2)
A. Ortelius (1)
A. Perpar (1)
A. Polenec (1)
A. Rijavec (1)
A. Sajovic (1)
A. Sore (1)
A. Sušnik (1)
A. Šemrov (1)
A. Šercelj (1)
A. Šmidhofer (1)
A. Wei Liu (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Žerdin (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
Academia scientiarum et artium slv. merid. (1)
Adrijan Janc (9)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (23)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018 (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (12)
Agencija RS za okolje (1)
Agricultural Institute of Slovenia (2)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (11)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (3)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (7)
Akademija znanosti in umetnosti (4)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (4)
Akademska založba (2)
Akademska zveza (22)
Albin Prepeluh (187)
Alfons Müllner (108)
Alfred Brežnik AM (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europea-European Centre Maribor (AMEU-ECM) (22)
Andragoški center Republike Slovenije (19)
Andragoški center Slovenije (119)
Andrej Komel (1)
Ant. Slatnar (1)
Anton Mahnič (41)
Arhe (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (5)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (247)
Artur Kollitsch (1)
Association for the Study and Conservation of Butterflies of Slovenia (1)
Association of Agricultural Economists of Slovenia (DAES) (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of Radiology and Oncology (27)
Association of the Deaf Teachers Slovenia (1)
Association of the Geographical Societies of Slovenia (1)
Avstrijski znanstveni institut (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
Avtotehna (1)
B, Rauter (1)
B. Belec (1)
B. Bradač (1)
B. Grafenauer (1)
B. Logar (1)
B. Orel (1)
B. Ošlak (1)
B. Pipan (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (42)
Beekeepers' Association of Slovenia, Public Advisory Service in Beekeeping (1)
Beletrina (14)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Biotechnical Faculty (5)
Biotechnical Faculty, Department of Animal Science (1)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (128)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (71)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (97)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (109)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Biteks (3)
Blanke (1)
Bologna University Press (1)
Borzen (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (52)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (3)
Botanično društvo Slovenije (248)
Božo Podkrajšek (152)
Brat Frančišek (1)
Braumüller (2)
C. Gerold''s Sohn (1)
C. Marhold (1)
C. Reisser''s Söhne (1)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (169)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva založba (6)
Caritas Slovenia (1)
Carl Reichert (1)
Cecilijino društvo (1)
CEEMAN (2)
CeGD (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Centennial Records (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center for Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions (22)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (5)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (5)
Center RS za poklicno izobraževanje (12)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (2)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centre for Cognitive Impairments, Department of Neurology, University Medical Centre (1)
Centre for Social Psychology, Faculty of Social Sciences (1)
Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (729)
Chrio (1)
Ciril Böhm (2)
Ciril Štukelj (15)
Classic International Records (1)
CNVOS (1)
Columbia (5)
Columbia broadcasting system (24)
Columbia Graphophone (1)
Columbia graphophone co. (4)
Columbia graphophone company (6)
Columbia phonograph co. (2)
Comando Superiore Ff. Aa. 'slovenia-Dalmazia' (1)
Community Health Centre (1)
Complex system Company (1)
Complex System Company (2)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Covirias (3)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (17)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (25)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (125)
D. Arnič (1)
D. Časni (1)
D. Češarek (1)
D. Farčnik (1)
D. Firm (1)
D. Furlan (1)
D. Hribar (1)
D. Krajčič (1)
D. Omersa (1)
D. Pacek (1)
D. Podgoršek (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. Radinja (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Šarac (1)
D. Turnšek (1)
D. Voje (1)
Dashöfer (8)
De Gruyter Poland (4)
Delavska enotnost (1)
Delavsko-kmetski list (82)
Delniška Tisk. (1)
Delniška tiskarna d.d. (2)
Delo (3)
Delo [etc.] (52)
Demokratska stranka (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Department of Political Science (22)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (50)
Desus (1)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutscher und Oesterreichischen Alpenvereins (1)
Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Section Küstenland (1)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (199)
Didakta (21)
DigitPen (3)
dLib (1)
dLib distributer (9)
DMFA (5)
DMFA, založništvo (6)
Doba Epis (17)
Dolenjska založba (1)
Dolinšek Anton (16)
DOPPS - BirdLife Slovenia (2)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
Dragotin Hribar (1068)
Dragotin Mohar (198)
Društva onkoloških bolnikov (3)
Društvo antropologov Slovenije (42)
Društvo arhitektov (24)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (53)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (22)
Društvo DOVES - FEE Slovenia, program Ekošola (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo ekonomistov Maribor (133)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (54)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Društvo Jarina Bohinj (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (16)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (5)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo Pravnik (435)
Društvo pravnikov LRS (56)
Društvo psihologov Slovenije (144)
Društvo Računalniški muzej (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo slovenska akademija za management (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo Slovenska pot kulture železa (2)
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH) (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (604)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (89)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za primerjalno religiologijo (5)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (2)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družba Jezusova (15)
Družba sv. Cirila in Metoda (49)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (47)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (37)
Državni izpitni center (1)
Državni svet Republike Slovenije (5)
Državni zbor (1)
Državni zbor Republike Slovenije (303)
Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slovenije (1)
DZS (5)
E. Dornik (1)
E. Habič (1)
E. Kastelic (1)
Ecologists Without Borders Association (1)
ECSA Slovenia (1)
Edinost (12)
Edison Bell Penkala Record (1)
Edison Bell Radio (2)
Edukator (1)
Ekonomska fakulteta (43)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomski center Maribor (133)
Ekonomski institut Pravne fakultete (114)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (133)
Elektra (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Elektroton (16)
ELES (160)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (143)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (35)
Evropski parlament, Informacijska pisarna za Slovenijo (1)
F. Dular (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. K. Kos (1)
F. Osole (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Arts (1)
Faculty of Chemistry and chemical engineering (1)
Faculty of Chemistry and Chemical Engineering (2)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (2)
Faculty of Computer and Information Science (3)
Faculty of Economics and Business (3)
Faculty of Education (1)
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science (2)
Faculty of Information Studies (3)
Faculty of Law (1)
Faculty of management (42)
Faculty of Management (3)
Faculty of Maritime Studies and Transport (2)
Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies (1)
Faculty of Mechanical Engineering (1)
Faculty of Medicine (6)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology (1)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Social Sciences (5)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Fago (1)
Fakulteta za arhitekturo (81)
Fakulteta za družbene vede (238)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (35)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za energetiko (15)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (62)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (3)
Fakulteta za industrijski inženiring (1)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za logistiko (5)
Fakulteta za management (43)
Fakulteta za organizacijske študije (14)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (2)
Fakulteta za poslovne vede (4)
Fakulteta za socialno delo (783)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (501)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za šport (11)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (11)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije (17)
Fakulteta za upravo (93)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (6)
Fenomenološko društvo etc. (2)
Filozofska fakulteta (67)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (20)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (35)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
Focus Association for Sustainable Development (1)
Forma 3D (1)
Fran Bartl (879)
Fran Jaklič (470)
Fran Kulovec (392)
Fran Radešček (52)
France Svetek (151)
Frančišek Pavletič (169)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
G. Klančar (1)
G. Mmasetjana Lekganyane (1)
G. Pustovrh (1)
G. Tomažič (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (240)
Gasilsko društvo (1)
GEA College (3)
GEA College - Faculty of Entrepreneurship (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Generalštab Slovenske vojske (52)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (3)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society of Slovenia in collaboration with the Slovenian Society of Human Genetics (1)
Genetic Society Slovenia (2)
Genija (3)
Geodetska uprava (1)
Geodetska uprava občine Domžale (12)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geodetska uprava SRS (59)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
Geografski institut JNA (26)
Geografski institut Jugoslovenske armije (2)
Geografski inštitut Antona Melika (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (38)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod Ljubljana (37)
Geološki zavod Slovenije (379)
GeoZS (1)
Gerold (1)
GFS Institute (1)
Gibanje za Slovenijo (1)
Gimnazija (1)
Glasbena matica (6)
Glasbena Matica (2)
Glasbena šola (1)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (1)
Glaxo (1)
Gledališče Glej (1)
Gledališka skupina Gib (1)
GO Mice (5)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Goga (1)
Gorenjski glas (72)
Gorenjski muzej (4)
Goričar & Leskovšek (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (2)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (54)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (39)
Grafika 11 A (1)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
'Gramofon' A. Rasberger (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (3)
GV (1)
GV Revije (3)
GV Založba (30)
Gymnasio Marburgensi (36)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
H. Dermol Hvala (1)
H. Erčulj (1)
H. Potočnik (1)
H. Rebolj (5)
H. Rupnik (1)
Haller Records (2)
Hinko Sax (81)
His master´s voice (2)
Historical Association of Slovenia (1)
Historical Commmision of Tabor ZDSPB (1)
Historischen Verein für Krain (236)
Hmeljarsko združenje Slovenije (4)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
Hunting Association of Slovenia (1)
I. Danckerts (1)
I. Giontini (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Mikl (1)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
I. Vobič (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
ICK - Inštitut za civilizacijo in kulturo (1)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
IEDC-Bled School of Management, Faculty for Postgraduate Studies (1)
Ignacij Sitar (156)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (53296)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain (1)
IMAD (1)
Immunology Society of Slovenia (1)
Informacijski pooblaščenec (4)
Innorenew CoE (4)
InnoRenew CoE (1)
Institut des études ethniques (1)
Institut Jožef Stefan (44)
Institut 'Jožef Stefan' (51)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Corporative Security Studies (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Ethnic Studies (44)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (5)
Institute for Slovene Emigration Research (74)
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia (2)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Geodesy, Cartography and Photogrammetry (1)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (112)
Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (41)
Inštitut Antona Trstenjaka (62)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (54)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (17)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (9)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (11)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (11)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (16)
Inštitut za geografijo (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (17)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (88)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (21)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (16)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (308)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (120)
Inštitut za novejšo zgodovino (162)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (80)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (31)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (98)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (105)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
Intelyway webmedia (2)
International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA (1)
International Institute for Archival Science (23)
International School for Social and Business Studies (1)
INZ (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
Ipi (1)
IPSOS (1)
Iršić (1)
ISCOMET, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Istituto dell’educazione della Repubblica di Slovenia (2)
Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia (2)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (8)
Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (2)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto geografico de Agostini (1)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (42)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
IUS Software (3)
IUS SOFTWARE (34)
Ivan Jelačin (110)
Ivan Mlinar (211)
Ivan Semen (114)
Ivan Tavčar (24)
Ivan Tokan (137)
Ivan Trelc (1)
Ivan Železnikar (68)
Izd. Mariborska podružnica SPD (1)
Izpitna komisija RZS Ribiška zveza Slovenije (1)
IZUM (34)
J. Blasnik (1018)
J. Blasnik nasl. (1)
J. Blašković (1)
J. Ciperle (1)
J. Fr. Eger (277)
J. Fridl (1)
J. Giontini (27)
J. Gulič (1)
J. Jogan (1)
J. Kos (1)
J. Krajec (1000)
J. L. van Haaften (1)
J. Lamovšek (1)
J. Mallner (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Pečar (1)
J. Planina (1)
J. Režek (1)
J. Sambt (1)
J. Sušin (1)
J. Šorn (1)
J. Tičar (1)
J. Vengust (1)
J.R. Razlag (32)
J.Schön (46)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2722)
Jadran (2)
Jakob Alešovec (135)
Jakopičev paviljon (2)
Janez Rakusch (41)
Janko Pajk (57)
Januš Golec (93)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Joint Special Operations University (1)
Jos. Millitz (1)
Josip Kopač (285)
Josip Ošlak (65)
Josip Petrič (7)
Josip Vidmar (16)
Jozef Stefan Insitute Press (1)
Joža Golmajer (22)
Jožef Blaznik (1)
Jožef Stefan Institut (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska matica (3)
Jugoslovanska obrtna zveza (93)
Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (25)
Jugoslovanska Tisk. (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
Jugoton (2)
Jutri 2052 (1)
K. Bitenc (1)
K. Eler (1)
K. Fatur (1)
K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkamale (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Stepčić Reisman (1)
K. Štular Sotošek (1)
K. Trčko (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (4)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (10)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
K. Vrabec (1)
K. Železnik (1)
Kamil Černý (20)
kamnotis pri Egerji (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (8)
Karl Linhart (777)
Karl Perjatelj (10)
Kärntner Volksbund (367)
Katedra za onkologijo (2)
Katoliška knjigarna (1)
Katoliška tiskarna (209)
Katoliško tiskovno društvo (131)
Kleinmayr (1842)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (550)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Kmečka knjiga (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (1296)
Kmetijska založba (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (14)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kobariški muzej (1)
Kolinska tovarna (47)
Komisija za preprečevanje korupcije (15)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Komunist (1677)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konsorcij (89)
Konzorcij (17406)
Konzorcij Belokranjec (32)
Konzorcij Delavca (202)
Konzorcij Gorenjca (1229)
Konzorcij Jugoslovana (34)
Konzorcij Križa (11)
Konzorcij lista Naš glas (2)
Konzorcij Malega lista (103)
Konzorcij Naša zvezda (171)
Konzorcij Preporoda (12)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (5)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (137)
Konzorcij Slovenskega meščana (15)
Konzorcij Trgovskega lista (3443)
Konzorcij Večernega lista (536)
Konzorcij veselih ljudi (4)
Konzorcij Ženski svet (244)
Kostanjevica na Krki: Krajevna skupnost (30)
Krajevna konferenca SZDL (21)
Krajevna skupnost (162)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Krajevna skupnost Vrh Sv. treh kraljev (17)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (1602)
Krka (8)
Krščanska delavska mladina (6)
KS Senica (1)
KUD Sodobnost International (20)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Kulturno društvo (1)
Kulturno društvo Godba (1)
Kulturno društvo Grad (2)
Kulturno društvo Obzorje (181)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
L. Schwentner (1)
L. Živčić (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
Laibacher Bicycle-Club (1)
Landes-Museum (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (77)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (5)
LDS (7)
Le Rouge (2)
League of CSA (1)
Leila (2)
L'ente pubblico Spirit Slovenija per la promozione dell'imprenditorialita, dell'internazionalizzazione, degli investimenti esteri e della tecnologia (1)
Leon (1)
Leonova družba (275)
Leskovšek Franc (16)
Leuschner & Lubensky (1)
Lexpera (7)
l'Imprimerie du Gouvernement (320)
Lipa (1)
Litera (1)
Ljubljana (32)
Ljubljana : Šimen Jak (11)
Ljubljana School of Business (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljubljanska banka (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska banka, Temeljna banka Velenje (1)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudska univerza (3)
Lloyd (1)
Ludovik Tomažič (19)
Luka (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Adamič (1)
M. Bačič (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Drenkovska (1)
M. Eržen (1)
M. Foški (1)
M. Frisch (1)
M. Gabrijelčič Blenkuš (1)
M. Goluža (1)
M. Gregorič (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jere (1)
M. Kišek (1)
M. Klopčič (1)
M. Knehtl (1)
M. Kojc (1)
M. Kolar (446)
M. Konjar (1)
M. Kovačič (1)
M. Kragelj (1)
M. Kralj (1)
M. Lavrič (1)
M. Leskošek (1)
M. Makarovič (1)
M. Munda (1)
M. Omerzu (1)
M. Perušek (1)
M. Piskernik (1)
M. Piškur (1)
M. Prusnik (1)
M. Ravljen (1)
M. Rožič (1)
M. Simoneti (1)
M. Skudnik (1)
M. Slapnik (1)
M. Stergar (1)
M. Šifrer (1)
M. Škerjanec (1)
M. Štrukelj (1)
M. Vodopivec (1)
M. Volgemut (1)
M. Zadravec (1)
M. Zanne (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (12221)
Marburger Verlags-U. Druckerei-Ges. M.B.H (1)
Mariborska knjižnica (29)
Mariborska tiskarna (1)</