Število rezultatov iskanja: 578

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Anali PAZU (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (12)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delavci in delodajalci (28)
Delo in varnost (14)
Dileme (1)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (13)
Dve domovini (15)
Economic and business review (9)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (4)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografski vestnik (1)
Geografski zbornik (1)
Gospodarska gibanja (3)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (8)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izzivi prihodnosti (1)
Javnost (Ljubljana) (9)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (1)
Lex localis (2)
Lexonomica (4)
Management (3)
Managing global transitions (4)
Medicine, law & society (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Metodološki zvezki (2)
Naše gospodarstvo (11)
Obzornik zdravstvene nege (10)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (1)
Podjetje in delo (28)
Pravni letopis (1)
Presek (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (10)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (6)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (6)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (6)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (1)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Stridon (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia Historica Slovenica (1)
Teorija in praksa (28)
Urbani izziv (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (9)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (6)
Goldsmiths, University of London (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (28)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (9)
Lexpera d. o. o. (19)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (44)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (13)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Statistični urad Republike Slovenije (216)
Študentska založba (11)
Študijski center za narodno spravo (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (14)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (10)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (18)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Vsebina
Založnik
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (1)
= Institute for Ethnic Studies (2)
= Slovene Anthropological Society (1)
=Institute for the Study of Labor (1)
A. Jošt (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Banka Slovenije (2)
Delo (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (11)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Družina (1)
DZS (1)
Ekonomska fakulteta (8)
Ekonomski center Maribor (11)
Ekonomski institut Pravne fakultete (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Faculty of management (4)
Faculty of Management (1)
Fakulteta za družbene vede (18)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (22)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (1)
Gospodarski vestnik (5)
GV Založba (1)
I. Tomić (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (8)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (5)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (28)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
IUS Software (1)
IUS Software, GV založba (1)
Izobraževalni center Geoss (1)
K. Ražem (1)
K. Stepčić Reisman (1)
Lexpera (23)
LEXPERA d. o. o. (4)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Moderna organizacija (1)
New University Press (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
PAZU (2)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pravna fakulteta (3)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
S. Kadić-Maglajlić (1)
S. Savšek (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (13)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Societá storica del Litorale (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (214)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (11)
Študijski center za narodno spravo (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
ToKnowPress (1)
University of Maribor Press (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (6)
Založba Delavca (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (14)
Zbornica zdravstvene nege (10)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (5)
Zveza ekonomistov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Išči med rezultati (578)