Razmejitev provenienčnih območij gozdnih drevesnih vrst v Sloveniji na osnovi ekoloških regij
The delimitation of the regions of provenance of forest tree species in Slovenia based on ecological regions