Delavsko gibanje v tovarni sanitetnega materiala na Viru 1936-1941 : ob štiridesetletnici ustanovitve sindikata in uspešne stavke