Osebnostna struktura, temperament in mentalna hitrost