Analiza horizontalne zgradbe bukovih sestojev s podatki s stalnih vzorčnih ploskev
An analysis of horizontal structure in beech stands using data from permanent sample plots