Stavčna tipologija v Dalmatinovi Gmajn predguvori čez vso sveto Biblio