Glasbena kapela ljubljanske stolnice v drugi polovici 17. stol.