Kranjski zavod za umetniško tkanje v Ljubljani KZUT 1898-1909 : poskus zgodovinskega orisa
Krainische Kunstwebe-Anstalt KKWA