Gradivo o začetkih umetnostne organizacije v Mariboru