Uniforme meščanskega korpusa in deželne brambe v Mariboru