Efficiency of active and passive verbalisation methods of motor learning for the stability of dynamic stereotypes of pre-school children
Učinkovitost aktivnih in pasivnih metod motoričnega učenja za stabilnost dinamičnih stereotipov pri pred-šolskih otrocih