O objavljanju virov za zgodovino NOB v Sloveniji : (referat na IV. posvetovanju slovenskih arhivistov v Ptuju 21. in 22. maja 1968)