Razred 1
Način za izprememtev v tekočino ali za rascepljenje premoga, ogljenovodikov in temu enako pod visokim pritiskom in zvišano temperaturo : patentni spis štev. 887