Naravoslovne znanosti in ustanovitev Biotehniške fakultete