K zgodovini kmečkega kupčevanja s soljo : (gospodarsko-pravne podlage povesti o Martinu Krpanu)