Število rezultatov iskanja: 1038

Leto izida
2012 (1038)odstrani
Založnik
1A internet (23)
Abecednik (1)
ABV (1)
Andragoški center Slovenije (4)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arnes (1)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
Beletrina (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird Publisher (58)
Brat Frančišek (1)
Cankarjeva založba (11)
CeGD (1)
Celjsko literarno društvo (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (4)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
CIVITAS ELAN (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Dashöfer (1)
DigitPen (1)
Doba (1)
Doba Epis (7)
Društvo DOVES FEE Slovenia (3)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (5)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (110)
Eduvision (2)
Eno (14)
Evropska pravna fakulteta (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of Public Administration (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za gradbeništvo (2)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (5)
Fakulteta za management (10)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za upravo (4)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Filozofska fakulteta (1)
Folklorna skupina (1)
Fotospring (6)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (1)
GEA College (1)
Genija (101)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
Glotta Nova (1)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (12)
Handicraft Centre Public Institute (1)
I. Vodopivec (1)
Ibis (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (5)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
Intelyway webmedia (8)
International School for Social and Business Studies (1)
Inženirska zbornica Slovenije (2)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (3)
Ivec (18)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (1)
Javni zavod Krajinski park (1)
Jezikovno društvo Barve jezika (2)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (9)
Kisovec: Multima (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
Kopo (1)
Krka (1)
KUD Logos (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Linguarus (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (5)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Logatec : Občina (7)
Maat Entertainment (3)
Marianum (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska literarna družba (1)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (2)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (48)
Ministrstvo za notranje zadeve (7)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Miška (2)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladinska knjiga (76)
Mladinski svet Slovenije (1)
Moderna organizacija (1)
Multima (33)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna galerija (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
National Gallery (1)
National Gallery of Slovenia (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
Občina (2)
Obzorja (5)
Ognjišče (1)
Onkološki inštitut (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ Preska (1)
Pangeršič, I. (2)
Partner Consulting (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (8)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Pia (1)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (1)
Prohealth (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Revija SRP (3)
RIC - Anglunipe (1)
Rokus Klett (18)
Ruslica (10)
samozal. B. Hojkar Šavli (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. M. Šavli (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. prevajalca (3)
samozal. R. Škrekovski (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozal. T. Kure (1)
samozal. Unipar (2)
samozal. V. Ravnjak (2)
samozaložba (16)
Seguro (9)
Sekcija za preventivno medicino Slonenskega zdravniškega društva (1)
self-published (1)
self-published Š. Ivanko (1)
self-publishing (1)
SEM Institute for Climate Change (2)
Sema (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (1)
Slovenski inštitut za revizijo (1)
Slovensko biokemijsko društvo (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
Springer (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (7)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (12)
Statistično društvo Slovenije (1)
Strancar.com (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
SVIZ Slovenija (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (4)
Šola za ravnatelje (3)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (4)
Štrancar.com (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (50)
Teološka fakulteta (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
TopFit Planet (1)
Transparency International Slovenia (1)
TŠC (1)
Ultramono (2)
Umanotera (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Urban Planning Institute (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Visoka šola za zdravstvene vede (1)
Visoka zdravstvena šola (2)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Založba FDV (1)
Založba FE in FRI (6)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Movit (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (35)
Zavod RS za šolstvo (22)
Zavod za razvoj družinske medicine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (7)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (4)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Združenje ateistov Slovenije (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje DrogArt (2)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (2)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (4)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik (1)
Išči med rezultati (1038)