Število rezultatov iskanja: 668

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1400-1500 (1)
1465-1480 (1)
1479 (1)
1496 (1)
1516 (1)
1571 (1)
1584 (1)
1674 (1)
1686-1894 (1)
1715 (1)
1716 (1)
1728 (1)
1737 (1)
1743 (1)
1754 (1)
1758 (1)
1768 (1)
1777 (1)
1783 (1)
1791 (1)
1798 (1)
1799 (1)
1808 (2)
1808-1809 (1)
181? (1)
1811 (3)
1812 (1)
1814 (1)
1824 (1)
1825 (1)
1826 (1)
1828 (1)
1829 (1)
1830 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1843 (2)
1847 (2)
1849 (2)
1850 (7)
1852 (2)
1853 (2)
1854 (3)
1855 (1)
1856 (1)
1857 (4)
1858 (1)
1861 (2)
1862 (1)
1863 (5)
1864 (4)
1865 (1)
1866 (2)
1867 (3)
1868 (2)
1868-1874 (1)
1869 (1)
1870 (8)
1871 (2)
1872 (1)
1873 (2)
1874 (2)
1875 (3)
1876 (3)
1877 (1)
1878 (3)
1879 (5)
1880 (11)
1881 (5)
1882 (3)
1883 (6)
1884 (3)
1885 (9)
1886 (12)
1887 (2)
1888 (2)
1889 (10)
1890 (3)
1891 (2)
1892 (2)
1893 (3)
1894 (1)
1895 (3)
1896 (1)
1897 (7)
1898 (3)
1899 (2)
1901 (3)
1902 (2)
1903 (3)
1904 (1)
1905 (4)
1906 (2)
1907 (1)
1908 (1)
1909 (3)
1910 (3)
1911 (1)
1912 (1)
1913 (1)
1914 (2)
1915 (1)
1916 (4)
1917 (1)
1919 (2)
1920 (2)
1921 (2)
1922 (4)
1923 (1)
1924 (1)
1928 (2)
1932 (1)
1933 (2)
1934 (1)
1935 (1)
1936 (1)
1937 (1)
1938 (1)
1939 (1)
1940 (1)
1941 (1)
1943 (2)
1945 (1)
1950 (1)
1952 (1)
1955/1956 (8)
1956 (5)
1957 (7)
1958 (7)
1959 (8)
1960 (2)
1961 (5)
1963 (3)
1964 (4)
1965 (4)
1966 (10)
1967 (5)
1968 (1)
1969 (3)
1970 (3)
1971 (4)
1972 (3)
1973 (3)
1975 (3)
1977 (4)
1978 (1)
1979 (3)
1980 (5)
1981 (1)
1984 (6)
1985 (6)
1986 (3)
1987 (3)
1989 (3)
1990 (3)
1991 (4)
1992 (1)
1993 (15)
1994 (22)
1995 (8)
1996 (3)
1997 (2)
1998 (2)
1999 (4)
2000 (4)
2001 (6)
2002 (4)
2003 (3)
2004 (12)
2005 (5)
2006 (12)
2007 (10)
2008 (8)
2008-2009 (1)
2009 (16)
2010 (13)
2011 (9)
2012 (11)
2013 (7)
2014 (13)
2015 (5)
2016 (6)
2017 (7)
2018 (9)
2019 (10)
2020 (9)
2021 (13)
2022 (6)
2023 (8)
2024 (1)
20240314 (1)
Založnik
(4)
A. Turk (1)
Abecednik (1)
apresso Gasparo Weis (1)
apud Gulielmum Braumüller ... (1)
apud Ioannem Frobenium (1)
B. Vičar (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (4)
bey Aloys Tusch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (2)
Bezenškova akademična knjigarna (1)
Blaznik (1)
C. k založba šolskih bukev (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. kr. založba šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Ces. kralj. bukvarnica za šole pri sveti Ani v Janezovih ulicah (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (5)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Cesarsko kraljeva založba šolskih bukev (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Deželni odbor kranjski (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Državna založba Slovenije (12)
E. Liegel (2)
E. Liegl (2)
Eduard Liegel (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze, Oddelek za romanske jezike in književnosti (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (15)
formis J.G. Mayr ... (1)
G. Blaž (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bei N. Gertsch (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Generalštab Slovenske vojske (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Papš ... (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (9)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (9)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
im kaiserlich-königlichen Schulbücher-Verlage (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
imprimebat Andreas Schneider typis Voegelianis (1)
In aedibus Aldi Manutii ... (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (25)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
J. Blasnik (1)
J. Fox (1)
J. Giontini (2)
J. Leon (2)
J. Štoka (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (31)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jožef Blaznik (5)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Klein & Comp. (1)
Klein in Kovač (1)
Kommisija v slovanskom knjigkupečtvě (1)
La editoriale libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
M. Majar (1)
M. Rodela (1)
Matica slovenska (2)
Matica Slovenska (1)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Muzejsko društvo (1)
na prodaj v' sholah (1)
na stroške c. k. prodajavnice šolskih knjig (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila in založila I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Obzorja (3)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
per Cristoferum de Pensis (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
pisatelj (3)
Pokrajinska šolska založba (1)
presso Cristoforo Zanne (1)
Rokus Klett (2)
samozal. (2)
samozaložba (1)
Schulbücher Verlag (2)
Slavistično društvo Slovenije (177)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za angleške študije (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societá storica del Litorale (2)
spisovatel (1)
St. Hermagoras-Buchdruckerei (1)
sumptibus Francisci Spaiser (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (3)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskovna zadruga (29)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
typis academicis, per Fridericum Gall (1)
typis Joan. Thom. nob. de Trattnern ... (1)
typis Leopoldi Voigt ... (1)
typis Thaddaei Mayr ... (1)
typis Veronicae Nottensteinin, viduae (1)
Učiteljska tiskarna (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v c. k. založbi šolskih knjig (1)
v c. kr. založbi šolskih bukev (1)
V c. kr. založbi šolskih bukev (2)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v cesarski kraljevski zalogi šolskih knjig (2)
V kr. zalogi šolskih knjig in učil (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
V. C. K. Založbi Šol. Bukev (1)
V. c. kr. zalogi šolskih knjig (1)
V. c. kr. založbi šolskih bukev (1)
V. D. K. Založbi Šol. Bukev (1)
V. J. Kubelka (1)
Verda Revuo (1)
Verlag der Fr. Ferstl''schen Buchhandlung (Joh. Lor. Greiner) (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Vladarska tiskarnica (1)
Vpl. vogr. král. Ministerium vadlüványa i návuka (1)
W. Braumüller (6)
Wilhelm Braumüller (4)
z slovih plemenitoga Mathie Trattnera od Petroze (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze v Ljubljani (9)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založil Dr. Sohar (1)
Založil In Prodaja J. Giontini (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini (1)
založil pisatelj (1)
Založla Šolski Bukec (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (81)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
zu finden bei den zwey Brüdern Grundt ... (1)
Išči med rezultati (668)