Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti
Library : journal for library and information science

 1. 1957
   22

  Ali so mladinske knjižnice potrebne? (številka: 1, 1957)
  Ob začetku (številka: 1, 1957)
  Kaj je z zakonom o knjižnicah? (številka: 1, 1957)
  Poročilo tov. Milice Prodanović o Konferenci Jugoslovanske nacionalne komisije za UNESCO (številka: 1, 1957)
  Novi plačilni sistem (številka: 1, 1957)
  Sklepi III. kongresa Zveze društev bibliotekarjev FLRJ (številka: 1, 1957)
  Vzgoja prostovoljnih knjižničarjev na učiteljiščih (številka: 1, 1957)
  Poročilo o delu Sekcije za ljudsko knjižničarstvo pri Društvu bibliotekarjev Slovenije v letu 1956 (številka: 1, 1957)
  Svoboden pristop v ljudskih knjižnicah (številka: 1, 1957)
  Priprave na ustanovitev Šole za knjižničarje in arhivske pomočnike (številka: 2, 1957)
  Nekaj temeljnih načel pri projektiranju knjižničnih prostorov v kulturnih domovih (številka: 2, 1957)
  Spremenjeni strokovni izpiti za knjižničarje in bibliotekarje (številka: 2, 1957)
  Osnutek pravilnika za ljudske knjižnice (številka: 2, 1957)
  Ob ustanovitvi podružnice DBS v Celju (številka: 2, 1957)
  X. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 2, 1957)
  Osnutek pravilnika za ljudske knjižnice (številka: 3, 1957)
  Vprašanje prostovoljnega knjižničarskega kadra v ljudskih in znanstvenih knjižnicah (številka: 3, 1957)
  Knjižnice s prostim dostopom do polic (številka: 4, 1957)
  Narodna knjižnica (številka: 4, 1957)
  Znanstvene in ljudske knjižnice v Franciji po drugi svetovni vojni (številka: 4, 1957)
  Guido Manzini: Itinerario jugoslavo fra libri e biblioteche (številka: 4, 1957)
  Kako bomo opremili malo ali srednjo ljudsko knjižnico (številka: 341/4, 1957)
 2. 1958
   26

  številka: 1/4 (1958)
  Nekaj besed o nabavni politiki v ljudskih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Kako se izognemo nakupu dvojnic (številka: 1/4, 1958)
  Kako organizirati potujoče knjižnice (številka: 1/4, 1958)
  Stvarni naslov v ljudskih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Sporočilo in vabilo (številka: 1/4, 1958)
  Bibliografska novost (številka: 1/4, 1958)
  Občasna šola za knjižničarje in arhivske pomočnike (številka: 1/4, 1958)
  Koordinacija nabav v znastvenih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Mednarodni sestanek o glasbenih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Alfonz Gspan - Josip Badalič: Inkuna-bule v Sloveniji (številka: 1/4, 1958)
  Problemi pokrajinskih študijskih knjižnic v Sloveniji (številka: 1/4, 1958)
  Ob osmem zvezku Slovenske bibliografije (številka: 1/4, 1958)
  Knjižničarska predavanja v šolah (številka: 1/4, 1958)
  Bibliotekarske revije po svetu (številka: 1/4, 1958)
  Seznam strokovnih članov Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1958)
  Družbeno upravljanje pri ljudskih in znanstvenih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  XI. redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1958)
  Organizacija in koordinacija znanstvenega dela v knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  A world bibliographv of bibliogra-phies and of Bibliographical catalogues, calendars, abstracts, digests, indexes, and the laik (številka: 1/4, 1958)
  Nekaj beležk s poti po Poljskem (številka: 1/4, 1958)
  Bibliografska dejavnost narodnih knjižnic (številka: 1/4, 1958)
  Temeljna knjižna zaloga v ljudski knjižnici (številka: 1/4, 1958)
  Bibliografija strokovne literature, ki jo je prejemala Narodna in univerzitetna knjižnica v l. 1954-1957 (številka: 1/4, 1958)
  Bodoča organizacija konservacijsko-restavracijske službe v bibliotekah in arhivih Slovenije (številka: 1/4, 1958)
  Po češkoslovaških knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
 3. 1959
   34

  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  Vukovič Milan T. : Mali knjižarski leksikon (številka: 1/4, 1959)
  Posvetovanje ljudskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1959)
  Slovenska bibliografija (številka: 1/4, 1959)
  Posvetovanje o znanstvenih in strokovnih knjižnicah (številka: 1/4, 1959)
  Zvezni knjižničarski seminar (številka: 1/4, 1959)
  IV. kongres knjižničarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1959)
  Pravila za katalogizaciju (številka: 1/4, 1959)
  Stanje in osnovna vprašanja ljudskih knjižnic v LR Sloveniji (številka: 1/4, 1959)
  Kdaj so se Slovenci prvič seznanili z decimalno klasifikacijo? (številka: 1/4, 1959)
  Vtisi in razmišljanja ob študiju v Gallovem inštitutu v Rimu (številka: 1/4, 1959)
  Sodobna knjižnica v Kranju (številka: 1/4, 1959)
  Pravila Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1959)
  Poletni tečaj za knjižničarje v Kopru (številka: 1/4, 1959)
  Prekmurje in Prekmurci v slovenskem periodičnem tisku (številka: 1/4, 1959)
  Terminološki oris besede "knjižnica" (številka: 1/4, 1959)
  Ustanovitev novega organa za knjižnice (številka: 1/4, 1959)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1959)
  XII. redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1959)
  Bohanec Franček: Knjižne police za otoke (številka: 1/4, 1959)
  Šematizem uslužbencev slovenskih knjižnic (številka: 1/4, 1959)
  Bulgarska hudožestvena literatura na čuždi ezici 1944-1957 (številka: 1/4, 1959)
  Manzini Guido: Gli incunaboli della BibliotecaGovernativa e della BibliotecaCivica di Gorizia (številka: 1/4, 1959)
  Inštruktorska skupina v okraju Ljubljana (številka: 1/4, 1959)
  Osebna vest: Janko Glazer (številka: 1/4, 1959)
 4. 1960
   34

  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1-4 (1960)
  XIII. redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1960)
  Jugoslovenska književnost u inostranstvu (številka: 1/4, 1960)
  130 let Blasnikove tiskarne (številka: 1/4, 1960)
  Stanje knjižnic na Tolminskem (številka: 1/4, 1960)
  Egyetemes tizedes osztályozás (številka: 1/4, 1960)
  Organizacija tehniške dokumentacije (številka: 1/4, 1960)
  (Destovnik Karel) Kajuh: Pesmi (številka: 1/4, 1960)
  Bulovec Štefka - Janko Moder: Bibliografija prevodov v slovenščino (številka: 1/4, 1960)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1960)
  Posvetovanje knjižničarjev strokovnih knjižnic (številka: 1/4, 1960)
  Brecelj Marijan: Bevkova bibliografija I. (številka: 1/4, 1960)
  Zapiski s poti po nekaterih zahodnoevropskih knjižnicah (številka: 1/4, 1960)
  Šematizem uslužbencev slovenskih knjižnic (številka: 1/4, 1960)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1960)
  Bibliotekarstvo (številka: 1/4, 1960)
  Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova (številka: 1/4, 1960)
  Ljudske knjižnice in njih fondi v LR Sloveniji leta 1959 (številka: 1/4, 1960)
  Napredovanje v naziv višji bibliotekar (številka: 1/4, 1960)
  Problematika pokrajinskih študijskih knjižnic (številka: 1/4, 1960)
  Ko je ko u Jugoslaviji (številka: 1/4, 1960)
  Bibliografija jugoslovenskih bibliografija 1945-1955 (številka: 1/4, 1960)
  Teden knjige v Kranju (številka: 1/4, 1960)
  In memoriam Andreja Kovača (številka: 1/4, 1960)
  Bibliografija tiskov 16. stoletja (številka: 1/4, 1960)
  Dobrovoljc France: Bibliografija literature o Cankarjevi dramatiki (številka: 1/4, 1960)
 5. 1961
   37

  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1-4 (1961)
  Manzini Guido: Le carte geografiche della Biblioteca governativa e civica di Gorizia (številka: 1/4, 1961)
  Manzini Guido: La lunga strada della cultura (številka: 1/4, 1961)
  Nuovo catalogo della rete dei posti di prestito della provincia di Gorizia (številka: 1/4, 1961)
  Šlajpah Mara: Ljudske knjižnice (številka: 1/4, 1961)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1961)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev v Kopru (številka: 1/4, 1961)
  Znanstvene in strokovne knjižnice v celjskem okraju (številka: 1/4, 1961)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1961)
  Catalogo del fondo cartografico Queriniano (številka: 1/4, 1961)
  Bollettino d'Informazioni (številka: 1/4, 1961)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1961)
  Pregled nekaterih tujih strokovnih časopisov (številka: 1/4, 1961)
  Matiji Rodetu v spomin (številka: 1/4, 1961)
  Študijska knjižnica v Kopru 1951-1961 (številka: 1/4, 1961)
  Zakon o knjižnicah (številka: 1/4, 1961)
  Drobno bibliografsko dopolnilo (številka: 1/4, 1961)
  Razgovor o finančnih sredstvih v knjižnicah (številka: 1/4, 1961)
  Bibliotekar (številka: 1/4, 1961)
  Načela, sprejeta na mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961 (številka: 1/4, 1961)
  Prizadevanja za uvedbo rednega bibliotekarskega šolanja (številka: 1/4, 1961)
  Lettere Venete (številka: 1/4, 1961)
  50 let Mestne Ljudske knjižnice v Ljubljani (številka: 1/4, 1961)
  Univerzalna decimalna klasifikacija (številka: 1/4, 1961)
  Bibliotekarstvo (številka: 1/4, 1961)
  Ljudske knjižnice v celjskem okraju (številka: 1/4, 1961)
  Bibliografski pregled slovenskih prevodov iz poljske književnosti (številka: 1/4, 1961)
  Repertorio bibliografico delle traduzioni (številka: 1/4, 1961)
  Notizie A. I. B. (številka: 1/4, 1961)
  Nekateri problemi knjižnic in knjižničarstva na Primorskem (številka: 1/4, 1961)
 6. 1962
   53

  številka: 1/2 (1962)
  številka: 3/4 (1962)
  Drobci s potovanja po Angliji (številka: 1/2, 1962)
  Pogoji za ustanovitev knjižnice (številka: 1/2, 1962)
  Stanje in perspektive strokovnih knjižnic v mariborskem okraju (številka: 1/2, 1962)
  Komisija za posebne izpite (številka: 1/2, 1962)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/2, 1962)
  Nekaj misli in pripomb k mednarodni decimalni klasifikaciji (številka: 1/2, 1962)
  Knjižnice v LR Sloveniji 1961 (številka: 1/2, 1962)
  Biblioteche Triestine (številka: 1/2, 1962)
  Biblioteke u Jugoslaviji (številka: 1/2, 1962)
  Bibliotekar (številka: 1/2, 1962)
  Biblioteca del popolo (številka: 1/2, 1962)
  Manzini Guido: Bibliografia italiana su Scipio Slataper (številka: 1/2, 1962)
  Leninovo delo v slovenskih prevodih (številka: 1/2, 1962)
  Strokovne knjižnice v okraju Kranj (številka: 1/2, 1962)
  O mednarodni zamenjavi publikacij (številka: 1/2, 1962)
  O izvajanju zakona o knjižnicah (številka: 1/2, 1962)
  Medknjižnična izposoja (številka: 1/2, 1962)
  Komisija za strokovne izpite (številka: 1/2, 1962)
  Navodilo za poslovanje strokovnih knjižnic (številka: 1/2, 1962)
  Zapiski iz Milana (številka: 1/2, 1962)
  Bibliografski vjesnik (številka: 1/2, 1962)
  Register knjižnic (številka: 1/2, 1962)
  Annuario delle biblioteche italiane (številka: 1/2, 1962)
  K ustanavljanju matičnih knjižnic (številka: 1/2, 1962)
  Stanje knjižnic v novomeškem okraju (številka: 1/2, 1962)
  Bibliotekarski godišnjak Vojvodine (številka: 1/2, 1962)
  Ob naprednem tisku... (številka: 1/2, 1962)
  Gerlanc Bogomil: Gradivo za knjigotržni tečaj Delavske univerze 'Boris Kidrič'(Sektor za strokovno izobraževanje), ki je bil v Ljubljani od februarja do aprila 1962 (številka: 3/4, 1962)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev v Kranju (številka: 3/4, 1962)
  Slovenska bibliografija (številka: 3/4, 1962)
  Almanacco dei bibliotecari Italiani 1962 (številka: 3/4, 1962)
  Ex libris (številka: 3/4, 1962)
  Leninovo delo v slovenskih prevodih (številka: 3/4, 1962)
  Republiška matična knjižnica (številka: 3/4, 1962)
  Godišnjak 1960 (številka: 3/4, 1962)
  Leto dni zakona o knjižnicah (številka: 3/4, 1962)
  Seznam literature za pripravo na posebni izpit za priznanje srednje in višje strokovne izobrazbe uslužbencem v knjižnicah (številka: 3/4, 1962)
  Coen Pirani Emma: Manuale del bibliotecario (številka: 3/4, 1962)
  Knjižničarstvo na Gorenjskem (številka: 3/4, 1962)
  Položaj slovenskih bibliotečnih delavcev (številka: 3/4, 1962)
  Razgled po tujih strokovnih revijah (številka: 3/4, 1962)
  Organizacijska problematika strokovnih knjižnic (številka: 3/4, 1962)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 3/4, 1962)
  Brecelj Marijan: Bibliografia delle traduzioni slovene di opere italiane dal 1945 al 1961 (številka: 3/4, 1962)
  Navodilo za poslovanje strokovnih knjižnic (številka: 3/4, 1962)
  Informacijska služba v knjižnicah (številka: 3/4, 1962)
  Della Corte Carlo: I fumetti (številka: 3/4, 1962)
  Prvinšek Lojze: O vezanju knjig (številka: 3/4, 1962)
  Seznam literature za pripravo na strokovne izpite za nazive knjižničarski manipulant, knjižničar in bibliotekar (številka: 3/4, 1962)
  Novi sistem nagrajevanja v univerznih knjižnicah (številka: 1-2, 1962)
  Problematika dela za slovensko retrospektivno bibliografijo (številka: 1-2, 1962)
 7. 1963
   53

  številka: 1/2 (1963)
  številka: 3/4 (1963)
  Republiška inštruktorska skupina (številka: 1/2, 1963)
  Dopolnilo k izdajam slovenskih brambovskih pesmi (številka: 1/2, 1963)
  Pregled angleških bibliotekarskih revij za leto 1962 (številka: 1/2, 1963)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev (številka: 1/2, 1963)
  Przegład biblioteczny (številka: 1/2, 1963)
  Knihovnik (številka: 1/2, 1963)
  Bibliotekarz (številka: 1/2, 1963)
  Sedemletni načrt za razvoj knjižničarstva (številka: 1/2, 1963)
  Pionirska knjižnica v Ljubljani in mladinsko knjižničarstvo v Sloveniji (številka: 1/2, 1963)
  O odnosih med bibliotekarstvom in dokumentacijo (številka: 1/2, 1963)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/2, 1963)
  Stanje in perspektive strokovnih knjižnic na področju bivšega okraja Gorica (številka: 1/2, 1963)
  Nekateri problemi ob razvijanju matične službe (številka: 1/2, 1963)
  Registracija knjižnic (številka: 1/2, 1963)
  Stanje, problematika in perspektive strokovnih tehniških knjižnic na področju ljubljanskega okraja (številka: 1/2, 1963)
  Bibliotekar (številka: 1/2, 1963)
  La parola e il libro (številka: 1/2, 1963)
  Stanje in problematika knjižničarstva na Goriškem (številka: 1/2, 1963)
  Sodobna knjižnica v Angliji (številka: 1/2, 1963)
  Ameriške bibliotekarske revije (številka: 1/2, 1963)
  Kongres jugoslovanskih knjižničarjev (številka: 1/2, 1963)
  Enoletna knjižničarska šola (številka: 1/2, 1963)
  Šolske knjižnice v Sloveniji (številka: 1/2, 1963)
  Latinsko-američka književnost u Jugoslaviji (številka: 3/4, 1963)
  Koledarji za Pomurce (številka: 3/4, 1963)
  Registracija knjižnic (številka: 3/4, 1963)
  Delo z bravcem v ljudski knjižnici (številka: 3/4, 1963)
  Domoznanska tradicija in naloge pokrajinskih knjižnic (številka: 3/4, 1963)
  Knjižnice in bibliografija (številka: 3/4, 1963)
  Zbiranje gradiva o stanju knjižnic v Sloveniji (številka: 3/4, 1963)
  Handbook of special librarianship and information work (številka: 3/4, 1963)
  Seminarji za knjižničarje šolarskih knjižnic na osnovnih šolah (številka: 3/4, 1963)
  Vzgoja mladega bravca v knjižnici (številka: 3/4, 1963)
  Priprave za novi knjižničarski zakon v Angliji (številka: 3/4, 1963)
  Tečaj za matične knjižnice okraja Ljubljana (številka: 3/4, 1963)
  Knjiga, knjižničar in propaganda (številka: 3/4, 1963)
  Bibliografija kot znanstveno raziskovalno delo (številka: 3/4, 1963)
  Domoznanstvena tradicija in naloge pokrajinskih knjižnic (številka: 3/4, 1963)
  Knjižnice v novem sistemu financiranja (številka: 3/4, 1963)
  Drugarice i drugovi (številka: 3/4, 1963)
  Pravila Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 3/4, 1963)
  Retrospektivna bibliografija jugoslovanskega delavskega gibanja (številka: 3/4, 1963)
  Knjižnice in dokumentacija (številka: 3/4, 1963)
  Mirko Rupel (številka: 3/4, 1963)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev v Mariboru (številka: 3/4, 1963)
  Nekrolog (številka: 3/4, 1963)
  Bibliografski vjesnik (številka: 3/4, 1963)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 3/4, 1963)
  Sklepi V. kongresa Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije v Sarajevu 26. in 27. septembra 1963 (številka: 3/4, 1963)
  Nekrolog (številka: 3/4, 1963)
  Bibliografija NOB tiska na Goriškem (številka: 3/4, 1963)
 8. 1964
   36

  številka: 1/2 (1964)
  številka: 3/4 (1964)
  Na obisku pri bibliotekarjih Nemške demokratične republike (številka: 1/2, 1964)
  Nekaj vtisov z ekskurzije v Carigrad (številka: 1/2, 1964)
  Šolske knjižnice in sedemletni načrt (številka: 1/2, 1964)
  Dopolnitve in pripombe k "Bibliografiji prevoda objavljenih u Jugoslaviji 1944-1959" glede na slovenske prevode v skupini DK 8 (številka: 1/2, 1964)
  Bibliotekarz (številka: 1/2, 1964)
  Przegład biblioteczny (številka: 1/2, 1964)
  Slovenske knjižnice v planskem obdobju 1964-1970 (številka: 1/2, 1964)
  Nekrolog dr. Mirku Ruplu v italijanski bibliotekarski reviji (številka: 1/2, 1964)
  Šola za knjižničarje (številka: 1/2, 1964)
  Registracija knjižnic (številka: 1/2, 1964)
  Knjižnice v sedemletnem planu (številka: 1/2, 1964)
  Pomanjkanje prostora v knjižnicah (številka: 1/2, 1964)
  O problemu javnih knjižnic ljubljanskega okraja in Zasavja (številka: 1/2, 1964)
  Bibliotekar' (številka: 1/2, 1964)
  Navodilo o ureditvi in delu šolskih knjižnic (številka: 1/2, 1964)
  Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in knjižnice (številka: 1/2, 1964)
  Tehniške knjižnice v perspektivnem razvoju 1964-1970 (številka: 1/2, 1964)
  Pregled angleških bibliotekarskih revij za leto 1963 (številka: 1/2, 1964)
  Roczniki biblioteczne 1960-1962 (številka: 3/4, 1964)
  Knjižnice v Pomurju (številka: 3/4, 1964)
  Matične knjižnice (številka: 3/4, 1964)
  Statistika in obrazci v knjižnicah (številka: 3/4, 1964)
  Novejša strokovna literatura v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3/4, 1964)
  Z Zasedanja prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije (številka: 3/4, 1964)
  Vprašanje centralne katalogizacije slovenskega tiska (številka: 3/4, 1964)
  Registracija knjižnic (številka: 3/4, 1964)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije v letu 1964 (številka: 3/4, 1964)
  Zakon o knjižnicah (številka: 3/4, 1964)
  Gradnja in oprema strokovnih tehniških knjižnic (številka: 3/4, 1964)
  Ureditev in oprema javnih knjižnic (številka: 3/4, 1964)
  Predmetnik in program za pouk knjižničarstva na Pedagoški akademiji (številka: 3/4, 1964)
  Statistika in statistični obrazci v mariborski Študijski knjižnici (številka: 3/4, 1964)
  Iz osnutka perspektivnega razvoja knjižnic v SR Sloveniji za obdobje 1964-1970 (številka: 3/4, 1964)
  Študij bibliotekarstva v Sloveniji (številka: 3/4, 1964)
 9. 1965
   41

  številka: 1/4 (1965)
  Seznam opravljenih nalog za bibliotekarske izpite (številka: 1/4, 1965)
  Aktualna vprašanja decimalne klasifikacije (številka: 1/4, 1965)
  Grada za istoriju Biblioteke Matice srpske (številka: 1/4, 1965)
  Konyvtarosokzsebkonye. Országos konyvtárügyi es dokumentációstanács (številka: 1/4, 1965)
  Ljubljanske šolske knjižnice (številka: 1/4, 1965)
  Der Bibliothekar (številka: 1/4, 1965)
  Obvestilo (številka: 1/4, 1965)
  Statistični podatki o knjižnicah za leto 1964 (številka: 1/4, 1965)
  Struktura sovjetskih univerzitetnih knjižnic (številka: 1/4, 1965)
  Knjižnice ljubljanske univerze (številka: 1/4, 1965)
  Almanacco dei bibliotecari italiani 1962 (številka: 1/4, 1965)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1965)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1965)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1965)
  Slovenska bibliografija 1960-1962 (številka: 1/4, 1965)
  Marijan Brecelj: Gradnikova bibliografija (številka: 1/4, 1965)
  Slovenski komunistični list "Delo" (številka: 1/4, 1965)
  Ob smrti Justine Podpačeve (številka: 1/4, 1965)
  Marijan Brecelj: Bibliografija partizanskega tiska na Primorskem (številka: 1/4, 1965)
  Uj Könyvek (številka: 1/4, 1965)
  Kosta Grubačić: Enciklopedijski leksikon bibliotekarstva (številka: 1/4, 1965)
  Slovensko knjižničarstvo dvajset let po osvoboditvi (številka: 1/4, 1965)
  Sto let knjižničarstva v Novem mestu (številka: 1/4, 1965)
  Skupščina Zveze bibliotekarskih društev Jugoslavije (številka: 1/4, 1965)
  Dve naši pokrajinski glasili (številka: 1/4, 1965)
  Inštitut za bibliotekarstvo na Poljskem in na Češkem (številka: 1/4, 1965)
  Bibliografski vjesnik (številka: 1/4, 1965)
  Slovenske bibliografije v letu 1964 (številka: 1/4, 1965)
  Posvetovanje in občni zbor slovenskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1965)
  Generalna skupščina Mednarodne federacije bibliotekarskih društev (številka: 1/4, 1965)
  Biblos (številka: 1/4, 1965)
  Še en nekrolog dr. Mirku Ruplu v italijanski reviji (številka: 1/4, 1965)
  Könyvtaros (številka: 1/4, 1965)
  Leopold Šmalc - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1965)
  Biblioteka Matice srpske (številka: 1/4, 1965)
  Nekateri problemi sodelovanja med knjižnicami v Ljubljani (številka: 1/4, 1965)
  Nekaj besed o naši katalogizacijski terminologiji (številka: 1/4, 1965)
  Pregled dosedanjih izpitov iz bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1965)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic (številka: 1/4, 1965)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1965)
 10. 1966
   44

  številka: 1/4 (1966)
  Razstave v študijskih knjižnicah (številka: 1/4, 1966)
  Mednarodni kongres znanstvene in tehnične dokumentacije in informacije (številka: 1/4, 1966)
  O stanju nekaterih specialnih tehniških knjižnic v Ljubljani v letih 1965 in 1966 (številka: 1/4, 1966)
  (Oton Berkopec: ) Litteratures vougoslavesen Tchecoslovaquie 1945 - 1964 (številka: 1/4, 1966)
  Razstave v študijskih knjižnicah (številka: 1/4, 1966)
  Stanje in perspektiva šolanja kadrov (številka: 1/4, 1966)
  Accademie e biblioteche d'Italia 1964 (številka: 1/4, 1966)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1966)
  Statistični podatki o knjižnicah za leto 1965 (številka: 1/4, 1966)
  Strokovni izlet primorskih knjižničarjev v Italiji (številka: 1/4, 1966)
  Stanje in problematika slovaške retrospektivne bibliografije (številka: 1/4, 1966)
  Sodelovanje knjižnic pri širjenju dobre knjige (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografija izdanja u narodnooslobodi-lačkom ratu 1941-1945 (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografija Bogomila Magajne (številka: 1/4, 1966)
  Library Trends (številka: 1/4, 1966)
  Skerlove bibliografije o narodnoosvobodilnem boju Slovencev (številka: 1/4, 1966)
  Ob petinsedemdesetletnici Vere Levstikove (številka: 1/4, 1966)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1966)
  Slovenski primorski koledarji (številka: 1/4, 1966)
  Accademie e biblioteche d'Italia 1965 (številka: 1/4, 1966)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1966)
  Bibliotekarz. Czasopismo poświecone sprawombibliotek i czytelnictwa (številka: 1/4, 1966)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografski vjesnik (številka: 1/4, 1966)
  Plenum društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1966)
  Bogo Komelj: Sto let javnega knjižničarstva v Novem mestu 1865-1965 (številka: 1/4, 1966)
  Gore v besedi, podobi in glasbi (številka: 1/4, 1966)
  Rokopisna zbirka v Študijski knjižnici Mirana Jarca (številka: 1/4, 1966)
  Predmetni katalog v današnji knjižnici (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografija (številka: 1/4, 1966)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1966)
  Doktorske disertacije obranjene v Sloveniji 1920-1965 (številka: 1/4, 1966)
  Katalogizacija kartografskega gradiva (številka: 1/4, 1966)
  Prvi medfakultetni sestanek bibliotekarjev pravnih fakultet v Jugoslaviji (številka: 1/4, 1966)
  Dantejeve slovenske bibliografije v letu1965 (številka: 1/4, 1966)
  Biblos (številka: 1/4, 1966)
  DK-Mitteilungen (številka: 1/4, 1966)
  Narodna in študijska knjižnica v Trstu (številka: 1/4, 1966)
  Naše knjižnice in gospodarska reforma (številka: 1/4, 1966)
  Rezultati dosedanjih prizadevanj za razvid knjižnic v Sloveniji (številka: 1/4, 1966)
  Financiranje knjižničarstva in reforma (številka: 1/4, 1966)
  Slovenske bibliografije v letu 1965 (številka: 1/4, 1966)
  The Library Quarterly. A Journal of Investigationand Discussion in the Field ofLibrary Science (številka: 1/4, 1966)
 11. 1967
   48

  številka: 1/4 (1967)
  Periodični tisk v knjižnicah (številka: 1/4, 1967)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice v Mežiški dolini (številka: 1/4, 1967)
  Egyetemes tizedes osztályozás. Rovidettkiadas (številka: 1/4, 1967)
  Nekaj beležk o italijanski bibliografiji (številka: 1/4, 1967)
  Plenum Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1967)
  S. H. Steinberg: Cinque secoli di stampa. Tipografia e caratteri, libri ed editoria. Tit. orig (številka: 1/4, 1967)
  The Journal of Documentation. Deveted tothe recording. organization and disseminationof specialized knowledge (številka: 1/4, 1967)
  Dr. Fran Kovačič in Studijska knjižnica v Mariboru (številka: 1/4, 1967)
  Joannes Baptista Mayr: Catalogus librorumqui nundinis Labacensibus antumnalibus inofficina libraria Joannis Baptistae Mayr, venales prostant (številka: 1/4, 1967)
  Slovenske bibliografije v letu 1966 (številka: 1/4, 1967)
  Bibliografu Ujeviču v spomin (številka: 1/4, 1967)
  Spremenjeni obrazci za poslovanje v knjižnicah (številka: 1/4, 1967)
  Prevodi Marxa in Engelsa v slovenščino (številka: 1/4, 1967)
  Franjo Tominec: Bibliografski pregled I. do XX. letnika (številka: 1/4, 1967)
  Melita Pivec-Stele: Biblioteka Kmetijske družbe za Kranjsko (Slovenijo) 1820-1945 (številka: 1/4, 1967)
  Novomeški tiskar in založnik Janez Krajec (številka: 1/4, 1967)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1967)
  The School Librarian and School LibraryReview (številka: 1/4, 1967)
  Anketa "Kaj najraje berem - tudi naskrivaj?" (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice občinskih upravnih organov (številka: 1/4, 1967)
  Informativno - dokumentacijska služba v knjižnici Visoke šole za ekonomijo Berlin-Karlshorst (številka: 1/4, 1967)
  Statistični podatki o javnih knjižnicah za leto 1966 (številka: 1/4, 1967)
  Ob objavi univerzalne decimalne klasifikacije v slovenščini (številka: 1/4, 1967)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1967)
  Društveni zbor in zvezni kongres (številka: 1/4, 1967)
  Novo poslopje Študijske knjižnice v Celju (številka: 1/4, 1967)
  Ruth Unger und Margit Wille: Verzeichnisbibliotekarischer Fachzitschriften (številka: 1/4, 1967)
  Bibliotekarz. Czasopismo poświecone sprawombibliotek i czytelnictwa (številka: 1/4, 1967)
  Organizacija slovenskih bibliotekarjev 1931 - 1947- 1967 (številka: 1/4, 1967)
  Knjižničarsko delo Albina Kjudra (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice na Primorskem v srednjeročnem načrtu do leta 1970 (številka: 1/4, 1967)
  Nekaj misli o fondu splošnih ljudskih knjižnic (številka: 1/4, 1967)
  Antonija Kolerič: Bibliografija slovenskega tiska v Italiji med dvema vojnama 1918 -30. IV. 1945 (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice v Grčiji (številka: 1/4, 1967)
  Knjižna polica (številka: 1/4, 1967)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic od novembra 1965 do konca leta 1966 (številka: 1/4, 1967)
  Kratka bibliografska raziskava o doslej neznanem prevajalcu Prešerna (številka: 1/4, 1967)
  V letu 1593 natisnjeni slovenski očenaš (številka: 1/4, 1967)
  Izobraževanje knjižničarjev v Bolgariji (številka: 1/4, 1967)
  O našem izseljenskem časopisju (številka: 1/4, 1967)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1967)
  Jože Povšič: Bibliografija Franca Močnika (številka: 1/4, 1967)
  Pogovor s predstavniki knjižnic tehniških fakultet univerze vLjubljani (številka: 1/4, 1967)
  Posvetovanje Društva bibliotekarjev Slovenije v Kopru (številka: 1/4, 1967)
  Biblos (številka: 1/4, 1967)
  Sprehod med starimi vezavami (številka: 1/4, 1967)
 12. 1968
   57

  številka: 1/4 (1968)
  XVIII. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1968)
  Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 1/4, 1968)
  Bibliografija "Pregleda" 1910 - 1912 (številka: 1/4, 1968)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1968)
  Catalogo della Biblioteca Internazionaledel Fanciullo 1963-1866 (številka: 1/4, 1968)
  Prof. Janko Glazer (številka: 1/4, 1968)
  Slovenska izdaja univerzalne decimalne klasifikacije (številka: 1/4, 1968)
  Janez Höfler in Ivan Klemencic: Glasbeni rokopisi in tiski na Slovenskem do leta1800 (številka: 1/4, 1968)
  Francesco Barberi: Biblioteca e bibliotecario (številka: 1/4, 1968)
  Nada Prašelj - Bogomil Gerlanc: Biblio-grafija založbe Mladinska knjiga 1945-1965 (številka: 1/4, 1968)
  Slovenske bibliografije v letu 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Knjižničarstvo na Tolminskem (številka: 1/4, 1968)
  Uporaba obrazcev v knjižnicah (številka: 1/4, 1968)
  O bibliografijah ameriškoslovenskega izseljenskega tiska (številka: 1/4, 1968)
  Repertoar slovenskih gledališč 1867 do 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Društvo ljubiteljev drobne grafike Exlibris Sloveniae (številka: 1/4, 1968)
  Biblos (številka: 1/4, 1968)
  Bibliotekar (številka: 1/4, 1968)
  Dvajset let Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1968)
  Tri dragocene pridobitve NUK (številka: 1/4, 1968)
  Eva Bauman: Bibliografija Vladimira Levstika (številka: 1/4, 1968)
  Ob stoletnici splošne tekoče bibliografije pri Slovencih (številka: 1/4, 1968)
  Dve italijanski fotomehanski izdaji (številka: 1/4, 1968)
  Stanislav Kos: Bibliografsko kazalo Časopisa za zgodovino in narodopisje XXI-XXXV (številka: 1/4, 1968)
  Vilher Srečko in Adamov Radmila: O morju in pomorstvu (številka: 1/4, 1968)
  Stanje specialnih tehniških knjižnic vSloveniji in analiza njihovih problemov (številka: 1/4, 1968)
  Dr. Valter Bohinec (številka: 1/4, 1968)
  Štefka Bulovec: Bibliografija slovenskega tiskarstva 1868-1968 (številka: 1/4, 1968)
  Naša društva in podružnice (številka: 1/4, 1968)
  Priznavanje strokovnih kvalifikacij v bibliotekarski stroki (številka: 1/4, 1968)
  Delo z mladim bralcem (številka: 1/4, 1968)
  Krajevni DK-vrstilci za Slovenijo (številka: 1/4, 1968)
  Accademie e biblioteche d'Italia (številka: 1/4, 1968)
  Branko Berčič: Das slowenische Wort in den Drucken des 16. Jahrhunderts (številka: 1/4, 1968)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic v letu 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Centralna katalogizacija slovenskega tiska (številka: 1/4, 1968)
  La Parola e il libro (številka: 1/4, 1968)
  Ameriške bibliotekarske revije v letu 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/4, 1968)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1968)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1968)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1968)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1968)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1968)
  Antonija Kolerič in Marijan Pertot: Bibliografija Šolskih knjig in skript za slovenske šole v Italiji 1945 - 1966 (številka: 1/4, 1968)
  Ob izidu Abecednega imenskega kataloga (številka: 1/4, 1968)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1968)
  Dr. Franc Sušnik (številka: 1/4, 1968)
  Dvajset let knjižnice biotehniške fakultete vLjubljani (številka: 1/4, 1968)
  Richard C. Lewanski: The Literature of the World in English Translation. A Bibliography. Vol. II. The slavic Literatures (številka: 1/4, 1968)
  Statut Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1968)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Anton Ingolič: Bibliografija (številka: 1/4, 1968)
  Referatni časopisi inštituta za znanstveno informacijo v Philadelphiji (številka: 1/4, 1968)
  Prekmuriana 1941 - 1945 (številka: 1/4, 1968)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1968)
 13. 1969
   41

  številka: 1/4 (1969)
  Dokumenti slovenskega gledališkega muzeja (številka: 1/4, 1969)
  Ustanovitev skupnosti študijskih knjižnic Slovenije (številka: 1/4, 1969)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1968 (številka: 1/4, 1969)
  Delo matične knjižnice v radovljiški občini (številka: 1/4, 1969)
  Ureditev prostega pristopa v ljudski knjižnici (številka: 1/4, 1969)
  Prizadevanja za učiteljske in šolske knjižnice na Slovenskem dve desetletji po sprejetju šolskega zakona leta 1869 (številka: 1/4, 1969)
  Katalogizacija faksimiliranih izdaj (številka: 1/4, 1969)
  Pravilnik o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1969)
  Centralna medicinska knjižnica v Ljubljani (številka: 1/4, 1969)
  Marko Aljančič in Primož Schauer: Proteus (številka: 1/4, 1969)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1969)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1969)
  O problemih knjižnic v obmorskih in turističnih središčih (številka: 1/4, 1969)
  Nakupovalna centrala za javne knjižnice v Reutlingemu (številka: 1/4, 1969)
  Bibliografija slovenskega časopisja 1937-1945 (številka: 1/4, 1969)
  Josef Vinarek in Alois Tešitel: Knihovni v USA (številka: 1/4, 1969)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1969)
  Mariborska tovarniška glasila ob lanskem mesecu knjige (številka: 1/4, 1969)
  Pripravništvo v bibliotekarski stroki (številka: 1/4, 1969)
  Biblos (številka: 1/4, 1969)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1969)
  Univerza v Ljubljani (številka: 1/4, 1969)
  Naše okno v svet (številka: 1/4, 1969)
  Program strokovnih izpitov za priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1969)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1969)
  Library Trends (številka: 1/4, 1969)
  The Library Quarterly (številka: 1/4, 1969)
  Dr. Melitta Pivec-Stele (številka: 1/4, 1969)
  Strokovno posvetovanje slovenskih knjižničarjev v Radovljici (številka: 1/4, 1969)
  Bibliografija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem od začetkov do leta 1941 (številka: 1/4, 1969)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1969)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1969)
  Knjižnice v termalnih in mineralnih zdraviliščih (številka: 1/4, 1969)
  Zbiranje gradiva v študijskih knjižnicah (številka: 1/4, 1969)
  Seznam literature za pripravo na strokovne izpite za prizanje kvalifikacij iz bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1969)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1969)
  Knjižnice v turističnih krajih (številka: 1/4, 1969)
  Slovenske bibliografije v letu 1968 (številka: 1/4, 1969)
  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 1/4, 1969)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic v letu 1968 (številka: 1/4, 1969)
 14. 1970
   52

  številka: 1/4 (1970)
  Razvoj in stanje knjižničarstva v Ptuju (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarska iskra (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekar. Beograd. XX/1968 (številka: 1/4, 1970)
  Vtisi z ogleda informacijskega dokumentacijskega centra VINITI v Moskvi in informacijskega centra v Pragi (številka: 1/4, 1970)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1970)
  Odprto pismo slovenski javnosti (številka: 1/4, 1970)
  Poslovanje občinskih matičnih knjižnic in sodobni normativi (številka: 1/4, 1970)
  Jože Kokole: Bibliografija doktorskih disertacij Univerze in drugih visokošolskih in znanstvenih ustanov v Ljubljani 1920-1968 (številka: 1/4, 1970)
  Libri (številka: 1/4, 1970)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/4, 1970)
  Jože Munda: Bibliografija slovenskega marksističnega tiska 11. april 1920 - 26. marec 1941 (številka: 1/4, 1970)
  Bogo Pregelj (številka: 1/4, 1970)
  Pintarič Ivan (številka: 1/4, 1970)
  A. Kolerič - M. Pertot: Bibliografija slovenskega tiska v Italiji od 1. V. 1945 do 31. XII. 1954 (številka: 1/4, 1970)
  Strokovno društvo italijanskih bibliotekarjev (številka: 1/4, 1970)
  Bibliografija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem od začetkov do leta 1941 (številka: 1/4, 1970)
  Faksimilirane izdaje naših tiskov, rokopisov in grafičnih listov, ki so jih izdale slovenske založbe v letih 1909 do 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Prof. Pavle Kalan - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1970)
  Dvajset let Pionirske knjižnice v Ljubljani (številka: 1/4, 1970)
  Stanislav Kos: Mariborsko gledališče 1919-1941 (številka: 1/4, 1970)
  Obisk v nekaterih munchenskih knjižnicah (številka: 1/4, 1970)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1970)
  Stanko Bunc (številka: 1/4, 1970)
  19. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1970)
  Terminologičeskij slovar po naučnoj informacii (številka: 1/4, 1970)
  Tretja skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1970)
  Biblos (številka: 1/4, 1970)
  Janez Fugina (številka: 1/4, 1970)
  Informatik (številka: 1/4, 1970)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1970)
  Stanje in delo študijskih knjižnic v letu 1968 (številka: 1/4, 1970)
  O katalogizaciji: operna besedila in dodatni vpisi (številka: 1/4, 1970)
  Informacijska služba v znanstvenih knjižnicah (številka: 1/4, 1970)
  Lenin in knjižnice (številka: 1/4, 1970)
  Dvajset let Centralne tehniške knjižnice (številka: 1/4, 1970)
  The School Librarian (številka: 1/4, 1970)
  Slovenske bibliografije v letu 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1970)
  S potovanja po Veliki Britaniji in Tuniziji (številka: 1/4, 1970)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarstvo (številka: 1/4, 1970)
  Preimenovanje Študijske knjižnice v Mariboru (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1970)
  Anglo-American cataloging rules (številka: 1/4, 1970)
  Občinske matične knjižnice in normativi (številka: 1/4, 1970)
  Standardi in norme v znanstveni knjižnici (številka: 1/4, 1970)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic v letu 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 1/4, 1970)
  Marijan Vujčič (številka: 1/4, 1970)
 15. 1971
   54

  številka: 1/2 (1971)
  številka: 3/4 (1971)
  Standardi univerznih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Osnove za standarde javnih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Še o knjižnicah za pripadnike madžarske narodnosti v SR Slovenije (številka: 1/2, 1971)
  Še o knjižnicah za pripadnike italijanske narodnosti v SR Sloveniji (številka: 1/2, 1971)
  Knjižnice za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji (številka: 1/2, 1971)
  Knjižnični sistem Slovenije (številka: 1/2, 1971)
  Vloga visokošolskih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Osnutek standardov šolskih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Ob razpravah o standardih v knjižnicah (številka: 1/2, 1971)
  Biblioteki SSSR (številka: 3/4, 1971)
  Periodični tisk v Italiji (številka: 3/4, 1971)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Ravne (številka: 3/4, 1971)
  Die Aufhebung der kroatischen Klosterbibliotheken unter Josef II (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Koper (številka: 3/4, 1971)
  Priročnik za poslovanje specialnih knjižnic (številka: 3/4, 1971)
  Slovenske bibliografije v letu 1970 (številka: 3/4, 1971)
  Bibliografija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem do leta 1941 (številka: 3/4, 1971)
  International Library Review (številka: 3/4, 1971)
  A. Kolerič - M. Pertot: Bibliografija slovenskega tiska v Italiji od 1. 1. 1955 do 31. XII. 1964 (številka: 3/4, 1971)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 3/4, 1971)
  Bulletin des bibliotheques de France (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Celje (številka: 3/4, 1971)
  Eva Verona: Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Prvi deo: odrednice- redalice (številka: 3/4, 1971)
  Bücherei und Bildung (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 3/4, 1971)
  Bogomil Gerlanc: Bibliografija Antona Sovreta (številka: 3/4, 1971)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 3/4, 1971)
  Branko Berčič: Tiskarstvo na Slovenskem (številka: 3/4, 1971)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 3/4, 1971)
  Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 3/4, 1971)
  Jesensko posvetovanje v Mariboru (številka: 3/4, 1971)
  Ludvik Zepič (številka: 3/4, 1971)
  Specialne tehniške knjižnice v SR Sloveniji (številka: 3/4, 1971)
  Narodnoosvobodilni boj Slovencev (številka: 3/4, 1971)
  Nekaj metodičnih napotkov za skupinske (razredne) oblike dela z obiskovalci šolske knjižnice (številka: 3/4, 1971)
  Alojz Hrovat (številka: 3/4, 1971)
  Josip Rijavec (številka: 3/4, 1971)
  Dunajska dvorna knjižnica in njeni slovenski knjižničarji (številka: 3/4, 1971)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 3/4, 1971)
  Bibliotekar (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 3/4, 1971)
  Osrednja knjižnica občine Kranj, Kranj (številka: 3/4, 1971)
  Srednjeveške knjižnice v Sloveniji (številka: 3/4, 1971)
  O potujoči knjižnici v mariborski občini (številka: 3/4, 1971)
  Bibliotekarz (številka: 3/4, 1971)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 3/4, 1971)
  Goriška knjižnica, Nova Gorica (številka: 3/4, 1971)
  Boža Pleničar: Ciciban (številka: 3/4, 1971)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1970 (številka: 3/4, 1971)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 3/4, 1971)
  Informatik (številka: 3/4, 1971)
 16. 1972
   56

  številka: 1/4 (1972)
  Manifest o javnih knjižnicah (številka: 1/4, 1972)
  Stanislav Kos: Bibliografija založbe Obzorja Maribor (številka: 1/4, 1972)
  Biblioteki SSSR (številka: 1/4, 1972)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v NUK (številka: 1/4, 1972)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1972)
  Uporedna analiza bibliotečke delatnosti u SR Srbiji (številka: 1/4, 1972)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1972)
  Empfehlungen fur die Zusammenarbeit zvrischen Hochschulbibliothek und Institutsbibliotheken (številka: 1/4, 1972)
  20. skupščina Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1972)
  Bibliotekar (številka: 1/4, 1972)
  Libri (številka: 1/4, 1972)
  France Dobrovoljc: Ukrainistika slovensk'oju movoju (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Koper (številka: 1/4, 1972)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1972)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1972)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1971 (številka: 1/4, 1972)
  Knjiga pri nas in za nas v svojem mednarodnem letu (številka: 1/4, 1972)
  Elektronski računalnik v knjižnični informatiki (številka: 1/4, 1972)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1972)
  Leopold Šmalc (številka: 1/4, 1972)
  Standardi za specialne knjižnice (številka: 1/4, 1972)
  Library Quarterly 1971 (številka: 1/4, 1972)
  Accademie e biblioteche d'Italia (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/4, 1972)
  IV. skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1972)
  Resolucija IV. skupščine Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Celje (številka: 1/4, 1972)
  Nekaj vtisov iz knjižnic v Nemški demokratični republiki (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Ravne na Koroškem (številka: 1/4, 1972)
  Slovenske bibliografije v letu 1971 (številka: 1/4, 1972)
  Drago Cvetko: Bibliografija prof. Janka Orožna (številka: 1/4, 1972)
  Vilma Krapež: Članki in razprave o morju in pomorstvu v slovenskem primorskem časopisju do leta 1940 (številka: 1/4, 1972)
  Janez Logar: Uvod u bibliografiju (številka: 1/4, 1972)
  Munda Jože: Bibliografija izdaj Državne založbe Slovenije (številka: 1/4, 1972)
  Profil in lik knjižničnega delavca (številka: 1/4, 1972)
  Obdelava gradiva s področja tehnične standardizacije (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/4, 1972)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/4, 1972)
  Informatik (številka: 1/4, 1972)
  Univerzitetna tehniška in informacijska knjižnica v Hannovru (številka: 1/4, 1972)
  Pionirska knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1972)
  Šolanje in vzgoja knjižničnih kadrov (številka: 1/4, 1972)
  Savremeni književni prevodioci Jugoslavije (številka: 1/4, 1972)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/4, 1972)
  Darja Ravnihar (številka: 1/4, 1972)
  Marijan Brecelj - France Dobrovoljc: Bibliographie traductions des belles-lettres slovenes (številka: 1/4, 1972)
  Znanstvene knjižnice (številka: 1/4, 1972)
  Univerzalna decimalna klasifikacija (številka: 1/4, 1972)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/4, 1972)
  Zoran Pišl (številka: 1/4, 1972)
  Buch und Bibliothek (številka: 1/4, 1972)
  Perspektive starega kataloga NUK (številka: 1/4, 1972)
  Knjižnica Romunske akademije znanosti in romunska nacionalna bibliografija (številka: 1/4, 1972)
  Literatura s področja bibliotekarstva v CTK (številka: 1/4, 1972)
  International Library Review (številka: 1/4, 1972)
 17. 1973
   64

  številka: 1/4 (1973)
  Razvoj splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani in okolici (številka: 1/4, 1973)
  Borri Giusto: Indice delle Pagine istriane 1903-1971 a cura di Giusto Borri (številka: 1/4, 1973)
  Nova izdaja kataloga periodičnih publikacij Centralne tehniške knjižnice v Ljubljani, izdelanega z računalnikom (številka: 1/4, 1973)
  Dr. Dušan Kermavner - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1973)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1973)
  Pionirska knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/4, 1973)
  Osrednja knjižnica, Kranj (številka: 1/4, 1973)
  Literatura s področja bibliotekarstva v CTK (številka: 1/4, 1973)
  Med knjigami 1972/1973 (številka: 1/4, 1973)
  Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana (številka: 1/4, 1973)
  Bibliotekar 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/4, 1973)
  Prvi seminar Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije o uporabi računalnikov v knjižnicah (številka: 1/4, 1973)
  Biliotekarstvo Jugoslavije 1969 do 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Slovenska bibliografija. XXII. 1968 (številka: 1/4, 1973)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/4, 1973)
  International Library Review (številka: 1/4, 1973)
  Bežen pogled na vzgojno delo ASLIBa za knjižničarsko in informacijsko službo (številka: 1/4, 1973)
  Dr. Melitta Pivec-Stele (številka: 1/4, 1973)
  Nachrichten für Dokumentation 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Analiza statističnih podatkov splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani za leto 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Razvoj splošnoizobraževalnega knjižničarstva na ljubljanskem območju (številka: 1/4, 1973)
  Buch und Bibliothek 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Libri 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Library Quarterly 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1973)
  Bulletin de I'Unesco a l'intention des bibliotheques 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Drobni tiski v Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru (številka: 1/4, 1973)
  Bulletin des Bibliotheques de France (številka: 1/4, 1973)
  Slovenske bibliografije v letu 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/4, 1973)
  Festschrift Josef Stummvoll. Am Beispil eines Bibliotekars (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Koper (številka: 1/4, 1973)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Kako uveljaviti moderen regionalni knjižnični sistem (številka: 1/4, 1973)
  Medicinske knjižnice v Veliki Britaniji (številka: 1/4, 1973)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v NUK (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Ravne na Koroškem (številka: 1/4, 1973)
  Ura pravljic (številka: 1/4, 1973)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Bibliotekarz 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Library Trends 1971/1972 (številka: 1/4, 1973)
  Obravnavanje dokumentacijskih informacij z računalnikom po SAIDC (številka: 1/4, 1973)
  Kako šolati knjižnične delavce (Anketa) (številka: 1/4, 1973)
  Otrok in knjiga (številka: 1/4, 1973)
  Jože Zrim (številka: 1/4, 1973)
  Zdenka Karlin: Bibliografija sodelavcev Veterinarskega zavoda Slovenije in Veterinarskega oddelka biotehniške fakultete (številka: 1/4, 1973)
  Kajetan Kavčič (številka: 1/4, 1973)
  Boža Pleničar: Mladi svet (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Celje (številka: 1/4, 1973)
  Primož Simoniti: Bibliografija filozofskih tekstov (rokopisov in tekstov) na Slovenskem do leta 1800 (številka: 1/4, 1973)
  Informacija o posredovanju tehniške literature in informacij (številka: 1/4, 1973)
  Mladina in branje (številka: 1/4, 1973)
  Marija Klemenčič: Biblioteka in publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letih 1952 - 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Milan Dodič (številka: 1/4, 1973)
  Strokovno posvetovanje slovenskih knjižničarjev v Velenju (številka: 1/4, 1973)
  Francoske univerzitetne knjižnice (številka: 1/4, 1973)
  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 1971, 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Jakob Oblak (številka: 1/4, 1973)
  Biblos 1970 (številka: 1/4, 1973)
  Katalog 72 (številka: 1/4, 1973)
 18. 1974
   79

  številka: 1/2 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 1-4 (1974)
  Ob tridesetletnici oblikovanja temeljev sodobnega slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 1974)
  Poročilo o kongresu FIAB v Grenoblu 1973 (številka: 1/2, 1974)
  Poročilo o kongresu FIAB v Grenoblu 1973 (številka: 1/2, 1974)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/2, 1974)
  Uvajanje študentov višjih letnikov in podiplomskih študentov v vire literature (številka: 1/2, 1974)
  Pavel Kalan (številka: 1/2, 1974)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/2, 1974)
  "Mariborska različica" UDK (številka: 1/2, 1974)
  "Mariborska različica" UDK (številka: 1/2, 1974)
  Emeršič Jakob: Bibliografija Ormoža in okolice (številka: 1/2, 1974)
  Pavel Kalan (številka: 1/2, 1974)
  Library Quarterly (številka: 1/2, 1974)
  Dobrovoljc France: Bibliographie de la litterature slovene en langue francaise (številka: 1/2, 1974)
  Združitev knjižnic v duhu nove ustave (številka: 1/2, 1974)
  Pričevanje o osnovah slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 1974)
  Knjižne razstave v letu 1973 (številka: 1/2, 1974)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/2, 1974)
  Kronika (številka: 1/2, 1974)
  Strokovno posvetovanje in XXI. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Logar Janez: Uvod u bibliografiju (številka: 1/2, 1974)
  Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana (številka: 1/2, 1974)
  Libri (številka: 1/2, 1974)
  Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/2, 1974)
  V. skupščina zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/2, 1974)
  Na kongresu italijanskih bibliotekarjev (številka: 1/2, 1974)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/2, 1974)
  Buch und Bibliothek (številka: 1/2, 1974)
  Mariborska knjižnica, Maribor (številka: 1/2, 1974)
  Uvajanje študentov prvih letnikov univerze v uporabo knjižnice in primarne vire literature (številka: 1/2, 1974)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/2, 1974)
  Ob tridesetletnici oblikovanja temeljev sodobnega slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 1974)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/2, 1974)
  Osrednja knjižnica, Kranj (številka: 1/2, 1974)
  Literatura s področja bibliotekarstva v Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru (številka: 1/2, 1974)
  Library Trands (številka: 1/2, 1974)
  Bibliotekarz (številka: 1/2, 1974)
  Delo z otrokom od predšolskega obdobja do 10. leta (številka: 1/2, 1974)
  Druge prireditve v knjižnicah - primer (številka: 1/2, 1974)
  Biblos (številka: 1/2, 1974)
  V. skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/2, 1974)
  Spomladansko posvetovanje društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Kronika (številka: 1/2, 1974)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 1/2, 1974)
  Scandinavian Public Library Quarterly (številka: 1/2, 1974)
  Pionirska knjižnica - Zavod Pionirski dom, Ljubljana (številka: 1/2, 1974)
  Predlog za združitev Študijske knjižnice in Mestne ljudske knjižnice v Celju v eno delovno organizacijo (številka: 1/2, 1974)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v CTK (številka: 1/2, 1974)
  Spomladansko posvetovanje Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Literatura s področja bibliotekarstva v Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru (številka: 1/2, 1974)
  Petindvajset let zvestega in ustvarjalnega dela za uporabnike tehniške literature (številka: 1/2, 1974)
  Študijska knjižnica, Ravne na Koroškem (številka: 1/2, 1974)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v CTK (številka: 1/2, 1974)
  O oblikah dela in vključevanja doraščajoče mladine v knjižnicah (številka: 1/2, 1974)
  Na kongresu italijanskih bibliotekarjev (številka: 1/2, 1974)
  Accademie e biblioteche d´Italia (številka: 1/2, 1974)
  Strokovno posvetovanje in XXI. Občni zbor društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Povšič Jože: Bibliografija Jurija Vege (številka: 3/4, 1974)
  Petindvajset let naše zveze (številka: 3/4, 1974)
  Teh naših dvesto let (številka: 3/4, 1974)
  Bibliotekarjeve reminiscence (številka: 3/4, 1974)
  Bajec Jože: Slovenski časniki in časopisi (številka: 3/4, 1974)
  Narodna in univerzitetna knjižnica med okupacijo (številka: 3/4, 1974)
  Pregled zgodovinopisja o knjižnicah na Slovenskem (številka: 3/4, 1974)
  Nekaj spominov na stike med Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in Študijsko knjižnico v Mariboru (številka: 3/4, 1974)
 19. 1975
   50

  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  Analiza statističnih podatkov splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani za leto 1972 (številka: 1/4, 1975)
  Kalanov sklad (številka: 1/4, 1975)
  Kocijan Gregor: Knjiga in bralci (številka: 1/4, 1975)
  Brecelj Marijan: Bibliografija Danila Lokarja (številka: 1/4, 1975)
  Accademie e biblioteche d´Italia 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1975)
  Druge prireditve v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Pomen sodobnih povezovalnih procesov v knjižnični mreži za specialne knjižnice (številka: 1/4, 1975)
  Brumen Niku: Bibliografija Štefana Kuzmiča (številka: 1/4, 1975)
  La Bibliofilia 1972-1973 (številka: 1/4, 1975)
  Sociološki vidiki bibliotekarskega dela (številka: 1/4, 1975)
  ISBD(M). Mednarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacij (številka: 1/4, 1975)
  Slikanje kazal najpomembnejših bibliotekarskih revij (številka: 1/4, 1975)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1975)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/4, 1975)
  Bibliografija znanstvenih in strokovnih objav v letu 1973 (številka: 1/4, 1975)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/4, 1975)
  Mariborska študijska knjižnica iz razpada v obnovo (številka: 1/4, 1975)
  Druge prireditve v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Povojnih trideset let knjižničarstva v Sloveniji (številka: 1/4, 1975)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Repertoar slovenskih gledališč (številka: 1/4, 1975)
  Visoka odlikovanja Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (številka: 1/4, 1975)
  Statistika o delu javnih knjižnic v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Buck und Bibliothek (številka: 1/4, 1975)
  Statistika knjižnic visokih in višjih šol v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  L´ora del Racconto (številka: 1/4, 1975)
  Mariborska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1975)
  Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/4, 1975)
  Osrednja knjižnica, Koper (številka: 1/4, 1975)
  Biblos (številka: 1/4, 1975)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/4, 1975)
  Bibliotečne instrukcije (številka: 1/4, 1975)
  Spomladansko posvetovanje Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1975)
  Görner Franz: Osteuropaische bibliographische Abkürzungen. Teil 1: Ost - u. südeuropaische Sprachen einschliesslich der Sprachen im Westen der Sowjetunion (številka: 1/4, 1975)
  Nekaj misli ob uvajanju univerzalne bibliografske kontrole pri nas (številka: 1/4, 1975)
  Literatura s področja bibliotekarstva v NUK in CTK v Ljubljani ter VŠK v Mariboru (številka: 1/4, 1975)
  Primerjalno bibliotekarstvo kot visokošolski predmet (številka: 1/4, 1975)
  Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 1/4, 1975)
 20. 1976
   60

  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  O možnostih racionalizacije v knjižnicah (številka: 1/4, 1976)
  Popravki in dostavki (številka: 1/4, 1976)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Jugoslawien. Literatur fur Kinder auslandischer Arbeitnehmer in slowenischer Sprache (številka: 1/4, 1976)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1972 (številka: 1/4, 1976)
  Informacijsko delo v knjižnicah glede na analizo informacij, informacijskih virov in uporabnikov (številka: 1/4, 1976)
  Beseda o dvajsetem letniku (številka: 1/4, 1976)
  Cankariana v celjski Osrednji knjižnici (številka: 1/4, 1976)
  "Zdelo se mu je, da je legel prah na njegove knjige. . . " (Ob stoletnici rojstva Ivana Cankarja) (številka: 1/4, 1976)
  Nachrichten für Dokumentation 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Vloga splošnoizobraževalnih knjižnic v koncepciji splošnega ljudskega odpora (SLO) (številka: 1/4, 1976)
  Bulovec Štefka: Prešernova bibliografija (številka: 1/4, 1976)
  Buck und Bibliothek 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1976)
  Knjižničarstvo pri Slovencih v Italiji (številka: 1/4, 1976)
  Katalog rokopisov Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (številka: 1/4, 1976)
  Novi obliki knjižne in knjižnične vzgoje mladih bralcev (številka: 1/4, 1976)
  Bralni nagibi šolarjev osnovnih šol, ki obiskujejo Pionirsko knjižnico v Ljubljani (številka: 1/4, 1976)
  Bibliografija znanstvenih in strokovnih objav v letu 1974 (številka: 1/4, 1976)
  International Cataloguing 1972-1975 (številka: 1/4, 1976)
  Razpis Kalanovega sklada (številka: 1/4, 1976)
  Biblos 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Bibliotekarz 1974 (številka: 1/4, 1976)
  Libri 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Das slowenische Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1976)
  Problemi Študijske knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu (številka: 1-4, 1976)
 21. 1977
   54

  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  Avtomatizacija in informatika v knjižnicah SR Slovenije s posebnim ozirom na slovensko bibliografijo in centralno evidenco knjižnih fondov (številka: 1/4, 1977)
  Popis knjižnih delavcev, ki so opravili strokovne in specialistične izpite ali jim je bila priznana višja strokovna kvalifikacija (številka: 1/4, 1977)
  Seznam pismenih del, predloženih za bibliotekarski strokovni izpit (številka: 1/4, 1977)
  Knjižničarstvo in množična občila (številka: 1/4, 1977)
  Bukovec Štefka: Bibliografija slovenskih bibliografij 1961 do 1973 (številka: 1/4, 1977)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1977)
  Panek Jaroslav: Dr. Oton Berkopec (številka: 1/4, 1977)
  Smolik Marijan: Semeniška knjižnica v Ljubljani (številka: 1/4, 1977)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije (številka: 1/4, 1977)
  "Vrtec na obisku" v pionirski knjižnici (številka: 1/4, 1977)
  Pobude za študentsko knjižnico v Mariboru (številka: 1/4, 1977)
  Problemi naše knjige (številka: 1/4, 1977)
  Sedanji trenutek hrvaškega bibliotekarstva (številka: 1/4, 1977)
  Trideset let Študijske knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu (številka: 1/4, 1977)
  "Slovenska bibliografija" in njeni problemi (številka: 1/4, 1977)
  Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije znanosti in umetnosti (številka: 1/4, 1977)
  Specifični pogoji razvoja in projekcija organizacijske strukture knjižničarstva v Pomurju (številka: 1/4, 1977)
 22. 1978
   74

  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 3/4 (1978)
  številka: 1-4 (1978)
  Ugotavljanje potreb bralcev v univerzitetnih knjižnicah (številka: 1/2, 1978)
  Ob upokojitvi Vide Dernulc (številka: 1/2, 1978)
  Seznam tujih periodičnih publikacij, ki jih v letu 1977 prejemajo knjižnice visokošolskih zavodov v Sloveniji (številka: 1/2, 1978)
  Kronika (številka: 1/2, 1978)
  Delež in mesto bibliotekarstva v učnovzgojnem procesu usmerjenega izobraževanja (številka: 1/2, 1978)
  Knjižničarstvo v Beli krajini (številka: 1/2, 1978)
  Koblar-Horetzky Ana: Zapuščina Ivana Jagra (številka: 1/2, 1978)
  Glonar Joža: Die Slowenen im Schrifttum 1914-1940 (številka: 1/2, 1978)
  Zentralbatt für Bibliothekswesen 1977 (številka: 1/2, 1978)
  Javne knjižnice v Sloveniji in Jugoslaviji (številka: 1/2, 1978)
  Knjiga in bralec v izobraževalmen sistemu (številka: 1/2, 1978)
  Poimenovanje in vsebinska usmeritev Študijske knjižnice v Mariboru po prvi svetovni vojski (številka: 1/2, 1978)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije (številka: 1/2, 1978)
  Bibliografski vjestnik (številka: 1/2, 1978)
  Modernizacija centralnega kataloga monografskih publikacij z avtomatsko obdelavo podatkov (številka: 1/2, 1978)
  "Knjižnica" v očeh bralcev (številka: 1/2, 1978)
  O knjižnici in slovenski knjigi (številka: 3/4, 1978)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 3/4, 1978)
  Iz prvih časov knjižnice (številka: 3/4, 1978)
  Delovanje splošnoizobraževalnih knjižnic v letu 1977 (številka: 3/4, 1978)
  Obnove in načrti v Mariborski knjižnici (številka: 3/4, 1978)
  Vojvodinsko knjižničarstvo danes (številka: 3/4, 1978)
  Priznanje Študijski knjižnici na Ravnah (številka: 3/4, 1978)
  Pomladna epistola o Alfonzu Gspanu (številka: 3/4, 1978)
  Kulturno srečanje Alpe-Jadran 1976 (številka: 3/4, 1978)
  Obnovljena knjižnica v Rogaški Slatini (številka: 3/4, 1978)
  Strokovno posvetovanje DBS v Mariboru 1978 (številka: 3/4, 1978)
  Dvajset let Cankarjeve knjižnice na Vrhniki (številka: 3/4, 1978)
  Izobraževanje delavcev v CTK (številka: 3/4, 1978)
  Informacija o študiji "Izobraževanje uporabnikov znanstvenih in tehničnih informacij" (številka: 3/4, 1978)
  Program dela Komisije za specialne knjižnice pri Zvezi društev bibliotekarjev Jugoslavije 1978-1979 (številka: 3/4, 1978)
  Ali je reorganizacija IFLA uspela ? (številka: 3/4, 1978)
  Statistični pregled dela visokošolskih knjižnic in knjižnic nekaterih znanstvenih ustanov v letu 1977 (številka: 3/4, 1978)
  Knjižnica Pedagoške akademije v Mariboru (številka: 3/4, 1978)
  Iz izkušenj pri delu z mladim bralcem (številka: 3/4, 1978)
  Avgust Vižintin - dobitnik Župančičeve nagrade mesta Ljubljane (številka: 3/4, 1978)
  Slovenske bibliografije v letu 1977 (številka: 3/4, 1978)
  Jugoslovanski standardi za specialne knjižnice (številka: 3/4, 1978)
  Spomladanski plenum DBS na Ravnah 1978 (številka: 3/4, 1978)
  Petinsedemdeset let Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 3/4, 1978)
  Visoko priznanje Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 3/4, 1978)
  Mednarodni kongres o nacionalni bibliografiji (številka: 3/4, 1978)
  Uvod k jugoslovanskim standardom za specialne knjižnice (številka: 3/4, 1978)
  Živahna dejavnost koroških knjižničarjev (številka: 3/4, 1978)
  Obisk v angleških knjižnicah (številka: 3/4, 1978)
  Dr. Franc Sušnik - 80-letnik (številka: 3/4, 1978)
  Dragocena knjižna pridobitev (številka: 3/4, 1978)
 23. 1979
   50

  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  Vodič kroz informaciono dokumentacione službe i specialne biblioteke u SFRJ (številka: 1/4, 1979)
  Nacionalna knjižnica in univerzalna dostopnost publikacij (številka: 1/4, 1979)
  Sušnik Franc: Opomnje (številka: 1/4, 1979)
  Libri 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Zbrane izbrane misli o vlogi igralnega gradiva v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1/4, 1979)
  Accademie e biblioteche d´Italia 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Biblos 1978 (številka: 1/4, 1979)
  International Cataloguing 1976-1978 (številka: 1/4, 1979)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1979)
  Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 (številka: 1/4, 1979)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije (številka: 1/4, 1979)
  Bibliotekarz 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Pravni vidik dostopnosti gradiva pri nas (številka: 1/4, 1979)
  Bibliografija rednih učiteljev Pedagoške akademije (v Ljubljani) v šolskem letu 1977/1978 (številka: 1/4, 1979)
  Das kroatische Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1979)
  Tujejezični oddelki splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani (številka: 1/4, 1979)
  Upokojitev dveh zaslužnih delavcev Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/4, 1979)
  Aktualni problemi knjižničarstva v SR Makedoniji (številka: 1/4, 1979)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Vtisi s tečaja o uporabi računalnikov v britanskih knjižnicah (številka: 1/4, 1979)
  Seznam pismenih del, predloženih za bibliotekarski strokovni izpit (številka: 1/4, 1979)
  Obvezni izvod na Slovenskem (številka: 1/4, 1979)
 24. 1980
   44

  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  Pavla Reberšek (številka: 1/4, 1980)
  Knjižnica Pedagoške centrale v Mariboru (številka: 1/4, 1980)
  Kronika (številka: 1/4, 1980)
  Škafar Ivan: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919 (številka: 1/4, 1980)
  Peter Kersche, Gunhild Kersches: Bibliographie der Literaturen Jugoslaviens in deutscher Übersetzung 1775-1977 (številka: 1/4, 1980)
  Na obisku v švicarskem vzorčnem srednješolskem multimedijskem centru College Voltaire (številka: 1/4, 1980)
  Buck und Bibliothek (številka: 1/4, 1980)
  Brumen Niki: Bibliografija Pomurske založbe 1954-1978 (številka: 1/4, 1980)
  30 let študijske knjižnice v Ptuju (številka: 1/4, 1980)
  Prof. Bogo Teplý (številka: 1/4, 1980)
  Pozdrav Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu (številka: 1/4, 1980)
  Občni zbor Društva bibliotekarjev Maribor (številka: 1/4, 1980)
  Biblos (številka: 1/4, 1980)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1980)
  Ob pripravi kataloga standardov za gradnjo in opremo splošnoizobraževalnih knjižnic III. skupine (številka: 1/4, 1980)
  Proučevanje potreb uporabnikov splošnoizobraževalne knjižnice (številka: 1/4, 1980)
  Pripravništvo v bibliotekarski stroki (številka: 1/4, 1980)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1980)
  Sodobna knjižnična mreža v zakonodaji SR Slovenije (1961-1979) (številka: 1/4, 1980)
 25. 1981
   51

  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1981)
  Skupnost knjižnic Slovenije (številka: 1/4, 1981)
  Izposojevalne knjižnice v Mariboru (številka: 1/4, 1981)
  Zentralblatt für bibliothekswesen (številka: 1/4, 1981)
  Dokumentacija v splošnoizobraževalni knjižnici (številka: 1/4, 1981)
  Kronika (številka: 1/4, 1981)
  Knjižnično in dokumentacijsko gradivo v Goriškem muzeju (številka: 1/4, 1981)
  Mladostnik in knjižnica (številka: 1/4, 1981)
  O novi stavbi Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/4, 1981)
  O Domoznanskem oddelku pri Osrednji knjižnici S.Vilharja v Kopru (številka: 1/4, 1981)
  Jaro Dolar - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1981)
  Strokovno izpopolnjevanje knjižničnih delavcev ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnic v tujini po drugi svetovni vojni (številka: 1/4, 1981)
  Die Bibliographie in Bulgarien, der ČSSR, der DDR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Ungarn (številka: 1/4, 1981)
  Sedemdesetletnica dr. Stanislava Kosa (številka: 1/4, 1981)
  Ružica Milkić: Bibliografski pregled dela Borislava Stnkovića (številka: 1/4, 1981)
  Bajec Jože: Slovensko izseljensko časopisje 1981-1945 (številka: 1/4, 1981)
  Unescov program NATIS (številka: 1/4, 1981)
  Biblos. Österrische Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen, Dokumentation und Bibliographie (številka: 1/4, 1981)
  Pleničar Boža: Slovenska slikanica v svetu (številka: 1/4, 1981)
  Horizontalne in vertikalne povezave med različnimi tipi knjižnic v enovitem knjižnično-informacijskem sistemu SR Slovenije (številka: 1/4, 1981)
  Bibliografija o Mariboru (številka: 1/4, 1981)
  Kalanov sklad in naša stroka (številka: 1/4, 1981)
  Društvo bibliotekarjev Maribor v letih 1980-1981 (številka: 1/4, 1981)
  Studi Goriziani (številka: 1/4, 1981)
  Bukovec Štefka: Bibliografija Edvarda Kardelja (številka: 1/4, 1981)
 26. 1982
   35

  številka: 1/2 (1982)
  številka: 3/4 (1982)
  Mati revolucij (številka: 1/2, 1982)
  Razstavna dejavnost Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/2, 1982)
  Umrla je Zlata Kert (številka: 1/2, 1982)
  Nekaj drobcev iz dejavnosti Koroške osrednje knjižnice Ravne na Koroškem v letu 1980 (številka: 1/2, 1982)
  80 let Bogomila Gerlanca (številka: 1/2, 1982)
  9. skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/2, 1982)
  Anketa o strokovnem in raziskovalnem delu na področju bibliotekarstva in informatike (številka: 1/2, 1982)
  Bibliotekarstvo in nova organiziranost raziskovalne dejavnosti (številka: 1/2, 1982)
  Listina o knjigi 1972 (številka: 1/2, 1982)
  Dejavnost Knjižnice "Ksaverja Meška" Slovenj Gradec (številka: 1/2, 1982)
  Kako je pri nas z razvojem bibliotekarske vede? (številka: 1/2, 1982)
  Bogu Komelju v spomin (številka: 1/2, 1982)
  Nekatere možne oblike dela z otroki s posebnim ozirom na izkušnje v delu otroškega oddelka Narodne biblioteke na Cetinju (številka: 1/2, 1982)
  Delež avtomatizacije pri razvoju knjižnično-informacijskega sistema v Sloveniji (številka: 1/2, 1982)
  Nekatera izhodišča visokošolskega študija knjižničarstva (številka: 1/2, 1982)
  Študij katalogizacije na Pedagoški akademiji v Ljubljani (številka: 1/2, 1982)
  Strokovno posvetovanje in 25. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1982)
  Knjižničarstvo v občini Šmarje pri Jelšah (številka: 1/2, 1982)
  3. jugoslovansko posvetovanje o uporabi računalnika v knjižnicah (številka: 1/2, 1982)
  Periodični tisk, njegova izraba in namembnost v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1/2, 1982)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v letu 1981 (številka: 3/4, 1982)
  Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani zbira in hrani tudi tisk s sovražno vsebino (številka: 3/4, 1982)
  Prostorski problemi splošnoizobraževalnih knjižnic na Gorenjskem (številka: 3/4, 1982)
  Tri dragocene pridobitve Knjižnice Narodnega muzeja (številka: 3/4, 1982)
  Strokovno posvetovanje slovenskih knjižničarjev v Tolminu (številka: 3/4, 1982)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter v Mariboru (številka: 3/4, 1982)
  Umrl je Jože žužek (številka: 3/4, 1982)
  Slovenske bibliografije v letu 1981 (številka: 3/4, 1982)
  Pregled dela visokošolskih knjižnic in knjižnic nekaterih znanstvenih ustanov v letu 1981 (številka: 3/4, 1982)
  Bibliografska zbirka slovenskega verskega tiska v Semeniški knjižnici v Ljubljani (številka: 3/4, 1982)
  Knjižnica Oton Župančič v Ljubljani (številka: 3/4, 1982)
  O razstavi "Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice" (številka: 3/4, 1982)
  Umrl je dr. Josef Stummvoll (številka: 3/4, 1982)
 27. 1983
   29

  Knjižnica (številka: 1/4, 1983)
  Kaj prinaša novi zakon o knjižničarstvu? (številka: 1/4, 1983)
  Mariborske sokolske knjižnice (številka: 1/4, 1983)
  Perspektive Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (številka: 1/4, 1983)
  Pregled dela visokošolskih knjižnic in knjižnic nekaterih znanstvenih ustanov v letu 1982 (številka: 1/4, 1983)
  Iz goriške knjižnice Franceta Bevka (številka: 1/4, 1983)
  Knjižnica Jamarske zveze Slovenije (številka: 1/4, 1983)
  Nekdanji bralci Goriške knjižnice Franceta Bevka (številka: 1/4, 1983)
  Delo Matične knjižnice Piran v prenovljenih prostorih (številka: 1/4, 1983)
  Meni so všeč, preberi jih še ti (številka: 1/4, 1983)
  Iz delovanja Slovenske knjižnice (številka: 1/4, 1983)
  Novosti med nacionalnimi bibliografijami v Jugoslaviji (številka: 1/4, 1983)
  Uveljavljanje bibliotekarske stroke na Slovenskem (številka: 1/4, 1983)
  Pomladanska plenumska seja izvršilnega odbora DBS (številka: 1/4, 1983)
  Informatika v družboslovni knjižnici (številka: 1/4, 1983)
  Knjižničarstvo na Kamniškem (številka: 1/4, 1983)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter Univerzitetni knjižnici v Mariboru (številka: 1/4, 1983)
  Zakon o knjižničarstvu (številka: 1/4, 1983)
  Knjižnica na igrišču (številka: 1/4, 1983)
  Slovenske bibliografije v letu 1982 (številka: 1/4, 1983)
  Pogovori o knjigah - sodelovanje med knjižnico in založbami (številka: 1/4, 1983)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v letu 1982 (številka: 1/4, 1983)
  Kronika dejavnosti Koroške osrednje knjižnice za pospeševanje bralne kulture v letu 1981 (številka: 1/4, 1983)
  Glasbena srečanja mladih v Knjižnici Jožeta Mazovca (številka: 1/4, 1983)
  Pleničar Boža: Slovenska bibliotekarska bibliografija 1945-1980 (številka: 1/4, 1983)
  Jože (Joka) Žigon (številka: 1/4, 1983)
  Dela in naloge šolskega knjižničarja v sodobnem vzgojno-izobraževalnem procesu (številka: 1/4, 1983)
  Iz Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/4, 1983)
  Razvojne perspektive Matične knjižnice Izola v pogojih zaostrene stabilizacijske politike (številka: 1/4, 1983)
 28. 1984
   42

  Računalniška obdelava podatkov v specializiranem INDOK centru za ekonomijo (številka: 1/2, 1984)
  NUK uveljavlja referalno dejavnost na področju bibliotekarstva (številka: 1/2, 1984)
  Razpis Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1984)
  Strokovno posvetovanje in 1. skupščina Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 1/2, 1984)
  49. generalna konferenca IFLA (številka: 1/2, 1984)
  Kako uresničujemo novi zakon o knjižničarstvu (številka: 1/2, 1984)
  Slovenski knjižnično-informacijski sistem in možnosti avtomatizacije (številka: 1/2, 1984)
  Med počitnicami - v knjižnico! (številka: 1/2, 1984)
  Opis zaključenih publikacij v slovenski bibliografiji in v bibliografiji Jugoslavije (številka: 1/2, 1984)
  Dijaki na delovni praksi v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 1984)
  Seznam katalogov in kartotek v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 1984)
  Podelitev Čopovih diplom (številka: 1/2, 1984)
  O Leverkusenski splošnoizobraževalni knjižnici (številka: 1/2, 1984)
  Knjižnica (številka: 1/2, 1984)
  Uvajanje študentov s področja gradbeništva v uporabo znanstvenih in tehničnih informacij (številka: 1/2, 1984)
  Obiskovalci o delu v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti (številka: 1/2, 1984)
  Prehod na računalniško obdelavo slovenske bibliografije (številka: 1/2, 1984)
  Delovna praksa (številka: 1/2, 1984)
  Knjižničar in knjižnica v osnovni šoli (številka: 1/2, 1984)
  Umrl je Jože Bajec (številka: 1/2, 1984)
  Slovenske bibliografije v letu 1983 (številka: 3/4, 1984)
  Obvestilo in popravek (številka: 3/4, 1984)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 3/4, 1984)
  Novi Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 3/4, 1984)
  Zapustila nas je Dušica Marnova (številka: 3/4, 1984)
  Dva zelo dragocena tiska (številka: 3/4, 1984)
  Sistem specialnih knjižnic v SR Sloveniji: afirmacija zakona o knjižničarstvu (številka: 3/4, 1984)
  Slovenski tisk v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji 1945-1948 (številka: 3/4, 1984)
  Oblikovanje in priznanje v UKM (številka: 3/4, 1984)
  Mesto šolskih knjižnic v sodobnem knjižnično-informacijskem sistemu (številka: 3/4, 1984)
  Opozorilo na neko nespremenjeno stanje (številka: 3/4, 1984)
  Priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke in izpiti od junija 1981 dalje (številka: 3/4, 1984)
  Knjižnica (številka: 3/4, 1984)
  Računalniška obdelava podatkov s področja izposoje v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 3/4, 1984)
  Pravilnik Kalanovega sklada (številka: 3/4, 1984)
  Univerza v Mariboru (številka: 3/4, 1984)
  Ure knjižne in knjižnične vzgoje na osnovni šoli (številka: 3/4, 1984)
  Nekaj značilnosti razvoja slovenskega knjižničarstva v novejšem obdobju (številka: 3/4, 1984)
  Bibliografsko kazalo. Popotnik - sodobna pedagogika 1880-1980 (številka: 3/4, 1984)
  EADI bibliotečno-informacijsko-dokumentacijska družina se je zbrala (številka: 3/4, 1984)
  Zaživela je najmlajša sekcija Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 3/4, 1984)
  Splošnoizobraževalno knjižničarstvo v občini Brežice (številka: 3/4, 1984)
 29. 1985
   41

  številka: 1 (1985)
  številka: 2/3 (1985)
  številka: 4 (1985)
  Priprave za zajemanje podatkov o raziskovalnem delu Univerze v Mariboru (številka: 1, 1985)
  Dostopnost informacij za uporabnike INDOK centra s knjižnico v SOZD Sava Kranj (številka: 1, 1985)
  Splošna dostopnost informacij in publikacij (številka: 1, 1985)
  Mikroračunalnik v knjižnicah in INDOK centrih (številka: 1, 1985)
  Knjižnice in uporaba nove informacijske tehnologije (številka: 1, 1985)
  "Siva literatura" - Kaj je to? (številka: 1, 1985)
  Mikrofilm kot novi nosilec informacij v knjižnicah in INDOK centrih (številka: 1, 1985)
  Rezultati raziskovanja o uporabnikih visokošolske biblioteke (številka: 1, 1985)
  Vzgoja in pridobivanje uporabnika v šolski knjižnici (številka: 2/3, 1985)
  Sodelovanje med pionirsko knjižnico splošnoizobraževalne knjižnice in šolsko knjižnico (številka: 2/3, 1985)
  Obisk Kongresne knjižnice v Washingtonu (številka: 2/3, 1985)
  Ob smrti Štefke Bulovec (številka: 2/3, 1985)
  Informacija je učinkovita šele tedaj, ko je dostopna vsakomur (številka: 2/3, 1985)
  Poslovanje v šolskih knjižnicah (številka: 2/3, 1985)
  Delovni postopki in obdelava podatkov v poslovanju knjižnic (številka: 2/3, 1985)
  Čitalnica v šolski knjižnici in njen uporabnik (številka: 2/3, 1985)
  Slovenske bibliografije v letu 1984 (številka: 2/3, 1985)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 2/3, 1985)
  Ob smrti knjižničarja Draga Cvetka (številka: 2/3, 1985)
  Deset let dela glasbenega oddelka pri Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu (številka: 2/3, 1985)
  Domoznanska zbirka v luči razmerja med občinsko matično knjižnico in občinskim INDOK centrom (številka: 2/3, 1985)
  Knjižnica v okviru dejavnosti kulturnega centra (številka: 2/3, 1985)
  Oblikovanje knjižničnega fonda in nabavna politika v šolskih knjižnicah (številka: 2/3, 1985)
  Robert L. Clark: Archive - Library Relations (številka: 2/3, 1985)
  Uporabna vrednost AV gradiva v šolskih knjižnicah (številka: 2/3, 1985)
  Pomembnejše nove pridobitve s področja slovenske pisne kulturne dediščine v NUK (številka: 2/3, 1985)
  Jože Munda: Bibliografija Slovenske matice od 1964 do 1983 (številka: 2/3, 1985)
  Knjižnica in samoupravljanje (številka: 2/3, 1985)
  Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 2/3, 1985)
  (Ne)primernost nekaterih prostorskih rešitev in opreme v Centralni ekonomski knjižnici (številka: 4, 1985)
  Razvoj in tipologija knjižničnih zgradb (številka: 4, 1985)
  Gradnja in oprema šolskih knjižnic - prikaz normativov, smernic in navodil (številka: 4, 1985)
  Prizadevanja za gradnjo Centralne tehniške knjižnice Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (številka: 4, 1985)
  Problematika gradnje SIK v ljubljanskem prostoru (številka: 4, 1985)
  Gradnja splošnoizobraževalne knjižnice kot kulturnega prostora občine (številka: 4, 1985)
  Tehnični, ekonomski in sanitarni optimumi pri načrtovanju knjižnic (številka: 4, 1985)
  Slovenske relacije prostorskega načrtovanja, gradnje in opremljanja knjižnic (številka: 4, 1985)
  Neustreznost gradnje in opreme šolskih knjižnic na Slovenskem (številka: 4, 1985)
 30. 1986
   39

  številka: 1/2 (1986)
  številka: 3/4 (1986)
  Slovenska bibliografija. Knjige (številka: 1/2, 1986)
  GPNTB SSSR - največja znanstveno tehniška knjižnica Sovjetske zveze (številka: 1/2, 1986)
  Povezovanje javne pionirske knjižnice s šolskimi knjižnicami (številka: 1/2, 1986)
  Delo z mladimi bralci v Goriški knjižnici Franceta Bevka (številka: 1/2, 1986)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1986)
  Dobitniki Čopovih diplom 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Slovenske bibliografije v letu 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Pogoji dela in delo z mladimi do 15. leta starosti v ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1/2, 1986)
  Organi zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki so bili izvoljeni na skupščini ZBDS, 18. 10. 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Oživljanje matične dejavnosti v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper (številka: 1/2, 1986)
  Poslovanje šolskih knjižnic - brezplačno! (številka: 1/2, 1986)
  Delegati in člani organov ZBDS, ki so bili izvoljeni na prvi seji predsedstva, 18. 10. 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Mediotečna vzgoja v srednjem usmerjenem izobraževanju (številka: 1/2, 1986)
  Popis knjižničarskih delavcev, ki so opravili strokovne izpite, specialistične izpite, ali pa jim je bila priznana višja strokovna kvalifikacija (številka: 1/2, 1986)
  Britansko knjižnično in informacijsko izobraževanje in sedanje stanje v praksi (številka: 1/2, 1986)
  Mikrofilmano časopisje v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 1986)
  Univerza v Mariboru je počastila bibliotekarje (številka: 1/2, 1986)
  Cena informacije in standardizacija (številka: 3/4, 1986)
  Mikrofilmanje gradiv v knjižnično-informacijskem sistemu Slovenije (številka: 3/4, 1986)
  Opravljeni strokovni izpiti in pridobljene strokovne kvalifikacije v zadnjih petih letih (številka: 3/4, 1986)
  Mariborsko univerzno knjižničarstvo v sklopu slovenskega in svetovnega (številka: 3/4, 1986)
  Kratek opis razvoja knjižnično-informacijskega sistema v SR Sloveniji (KIS) s poudarkom na graditeljstvu (številka: 3/4, 1986)
  Univerzne knjižnice in njihovo povezovanje (številka: 3/4, 1986)
  Vpliv bralcev na nabavo knjižničnega gradiva v Knjižnici Edvarda Kardelja v Celju (številka: 3/4, 1986)
  Domoznansko dokumentacijsko delo v knjižnici ob podpori sodobne informacijske tehnologije (številka: 3/4, 1986)
  Mikroračunalnik v posodabljanju knjižničnega poslovanja (številka: 3/4, 1986)
  Standardi za univerzne knjižnice leta 1986 (številka: 3/4, 1986)
  Mednarodno posvetovanje "Poučevanje zaščite in restavracije gradiva za knjižničarje, arhiviste in strokovnjake s področja informatike" (številka: 3/4, 1986)
  Filozofska fakulteta in novi standardi za univerzne knjižnice (številka: 3/4, 1986)
  Matična dejavnost in povezovanje knjižnic na področju tehniških in naravoslovnih ved (številka: 3/4, 1986)
  Sklepi 11. skupščine Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 3/4, 1986)
  Lik bibliotekarja v moderni univerzni knjižnici (številka: 3/4, 1986)
  Oblikovanje knjižne zaloge v kranjski Osrednji knjižnici (številka: 3/4, 1986)
  Matična služba je pomemben dejavnik pri razvoju KIS (številka: 3/4, 1986)
  Knjižnične mreže v Veliki Britaniji (številka: 3/4, 1986)
  Razvoj knjižničnoinformacijskega sistema v Sloveniji (številka: 3/4, 1986)
  Nekateri pristopi k organizaciji baz podatkov z orientacijo na mikroračunalniško podporo (številka: 3/4, 1986)
 31. 1987
   33

  številka: 1 (1987)
  številka: 2/3 (1987)
  številka: 4 (1987)
  EADI bibliotečno-dokumentacijsko-informacijska družina se je ponovno sestala (številka: 1, 1987)
  Oddelčne knjižnice na Filozofski fakulteti v Ljubljani (številka: 1, 1987)
  Standardiziranje izmenjave podatkov (številka: 1, 1987)
  Sklepne ugotovitve posvetovanja ZBDS v Mariboru 1986 (številka: 1, 1987)
  Zapisnik 1. seje Strokovnega sveta za knjižničarstvo SR Slovenije (številka: 1, 1987)
  IV + V - system (številka: 1, 1987)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1987 (številka: 1, 1987)
  Katalogizacija po MARC formatu v ZDA (številka: 1, 1987)
  Izobraževanje knjižničarskih delavcev v Jugoslaviji (številka: 1, 1987)
  Zapisnik 11. seje Strokovnega sveta za knjižničarstvo SR Slovenije (številka: 1, 1987)
  Z mikroračunalnikom od knjige do kataložne kartice (številka: 1, 1987)
  Zaključki 1. posvetovanja sekcije za specialne knjižnice ZBDS (številka: 1, 1987)
  O Osrednji knjižnici Kranj in oblikovanju njene knjižne zaloge (številka: 1, 1987)
  Kratek sprehod skozi zgodovino soboškega knjižnićarstva (številka: 2/3, 1987)
  Dobitniki Čopovih diplom 1987 (številka: 2/3, 1987)
  Organi ZBDS, ki jih je izvolilo predsedstvo na svoji redni seji (številka: 2/3, 1987)
  Dobitnica Čopove diplome 1986 (številka: 2/3, 1987)
  Organi ZBDS izvoljeni na 5. skupščini na Bledu oktobra 1987 (številka: 2/3, 1987)
  O osrednji knjižnici Kranj in oblikovanju njene knjižne zaloge (številka: 2/3, 1987)
  Zaščita gradiva na papirju v knjižnicah, muzejih in arhivih (številka: 2/3, 1987)
  Nekatere dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (številka: 2/3, 1987)
  Bajka o drobnem ali jako sitnem poslu (številka: 2/3, 1987)
  Sklepi strokovnega posvetovanja ZDBS "Vloga knjižnic pri posredovanju znanja" (številka: 2/3, 1987)
  Še o oddelčnih knjižnicah Filozofske fakultete (številka: 2/3, 1987)
  Umetna inteligenca in ekspertni sistemi ter njihov pomen za knjižnično-informacijsko dejavnost (številka: 2/3, 1987)
  Geselnik za potrebe INDOK službe DO Droga Portorož (številka: 2/3, 1987)
  Razmišljanja ob novem samoupravnem sporazumu (številka: 2/3, 1987)
  Možnosti izobraževanja knjižničarjev za delo v šolski knjižnici (številka: 2/3, 1987)
  Periodika in AV gradivo v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 2/3, 1987)
  Bibliografsko kazalo Knjižnice (številka: 4, 1987)
 32. 1988
   36

  Knjižnica prihodnosti (številka: 1/2, 1988)
  Znanstvena informacija v knjižnici (številka: 1/2, 1988)
  Zdravniške knjižnice (številka: 1/2, 1988)
  Uspešna avtomatizacija knjižnic (številka: 1/2, 1988)
  Srečanja s profesorjem Janezom Logarjem (številka: 1/2, 1988)
  Iskanje v bazi WLN (Western Library Network) (številka: 1/2, 1988)
  Zapisnik seje upravnega odbora Kalanovega sklada pri ZBDS (številka: 1/2, 1988)
  Odprti sistemi interkomuniciranja (številka: 1/2, 1988)
  Slovenske bibliografije v letu 1986 (številka: 1/2, 1988)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1988)
  Železarski zbornik (številka: 1/2, 1988)
  Kadri in znanje (številka: 1/2, 1988)
  Knjižnica (številka: 1/2, 1988)
  Artoteka (številka: 1/2, 1988)
  V hvaležen spomin profesorju Janezu Logarju (številka: 1/2, 1988)
  Medknjižnična izposoja v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1/2, 1988)
  I. jugoslovanski seminar za gradnjo knjižnic v Sarajevu (številka: 1/2, 1988)
  ARIS-NET (številka: 1/2, 1988)
  Pedagoško delo v šolski knjižnici (številka: 3/4, 1988)
  Pomen vzajemnega kataloga za oblikovanje enotnega KIS (številka: 3/4, 1988)
  Dobitniki Čopove diplome 1988 (številka: 3/4, 1988)
  Poročilo o udeležbi na kongresu Zveze avstrijskih bibliotekarjev (številka: 3/4, 1988)
  Informacije o zapisih znanja Slovenije v programih Jugoslovanskega bibliografskega inštituta (številka: 3/4, 1988)
  Vsebina in pomen vzajemnih in centralnih katalogov (številka: 3/4, 1988)
  Sklepi Skupščine ZBDS 1988 (številka: 3/4, 1988)
  Študij uporabnikov kot izhodišče za opredelitev ciljev in evalvacijo dejavnosti Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (številka: 3/4, 1988)
  Pomen šolske knjižnice v 30. letih osnovne šole (številka: 3/4, 1988)
  Bibliografije Prekmurja (številka: 3/4, 1988)
  Knjižnica (številka: 3/4, 1988)
  Pogoji dela in možnosti vključevanja knjižne in knjižnične vzgoje v šolskih knjižnicah VIZ Velenje (številka: 3/4, 1988)
  Slovenske bibliografije v letu 1987 (številka: 3/4, 1988)
  Nova knjižnica Prežihov Voranc v Ljubljani (številka: 3/4, 1988)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v Sloveniji v petletnem obdobju (1981-1985) in smer razvoja v prvih dveh letih tekočega petletnega obdobja (1986 in 1987) (številka: 3/4, 1988)
  Knjižnica v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, njen razvoj in dejavnosti (številka: 3/4, 1988)
  Uporabniki in online javno dostopni katalog (številka: 3/4, 1988)
  Zapisi znanja v informacijski dobi (številka: 3/4, 1988)
 33. 1989
   85

  številka: 1 (1989)
  številka: 2 (1989)
  številka: 3/4 (1989)
  Diminution of information barriers through international co-operation (številka: 1, 1989)
  Resource sharing among Indian Institutes of Tehnology (IITs) libraries: problams & prospects (številka: 1, 1989)
  The results of international co-operation and its effect on the central library (številka: 1, 1989)
  Exchange of documents of floppy disks (številka: 1, 1989)
  Document delivery: the dawn of a new era? (številka: 1, 1989)
  The basic of the development of computerized information system in the central tehnical library - Strategic Appraisal (številka: 1, 1989)
  Razširjanje dokumentov začetek novega obdobja (številka: 1, 1989)
  Coordination of collection development in the Netherlands (številka: 1, 1989)
  Koordinacija razvoja zbirk na Nizozemskem (številka: 1, 1989)
  Predlog Programa: 13. bienalna konferenca IATUL 1989 (številka: 1, 1989)
  Domače in mednarodno sodelovanje ob podatkovni zbirki Tehnišne univerzne knjižnice (številka: 1, 1989)
  Izmenjava informacijskih virov in gradiv med knjižnicami indijskih inštitutov za tehnologijo : problemi in perspektive (številka: 1, 1989)
  Mednarodno sodelovanje - prednosti članstva v IATUL (številka: 1, 1989)
  Nekaj problemov pri razvoju sodelovanja knjižnic v Sistemu znanstvenih in tehnoloških informacij v Jugoslaviji (številka: 1, 1989)
  Information on high-tech industry in Otaniemi Science Park (številka: 1, 1989)
  Co-operation and interdependency -the Fachinformationszentrum and the scientific libraries (številka: 1, 1989)
  Znanstvene in tehniške dokumentalistične informacije v Unescovem mednarodnem hidrološkem programu (številka: 1, 1989)
  IANI - bodoča vstopno-izstopna komunikacijska postaja za medknjižno izposojo (številka: 1, 1989)
  Sodelovanje med knjižnicami tehniških univerz: s posebnim pogledom na Indijo (številka: 1, 1989)
  Izmenjava dokumentov na disketah (številka: 1, 1989)
  Some development problems of the library co-operation in the system od scientific and tehnological information (SSTI) in Yugoslavia (številka: 1, 1989)
  Contribution of the Central Tehnical Library of the Edvard Kardelj University of Ljubljana to the universal availability of serials (številka: 1, 1989)
  Odstranjevanje informacijskih preprek z mednarodnim sodelovanjem (številka: 1, 1989)
  Sodelovanje in mednarodna odvisnost med Centrom za strokovne in znanstvene informacije Karlsruhe in znanstvenimi knjižnicami (številka: 1, 1989)
  New microcomputer application in the interlending system at the Helsinki University of Tehnology library (številka: 1, 1989)
  Mednarodno sodelovanje med knjižnicami tehniških univerz (številka: 1, 1989)
  Nekateri problemi nabave in uporabe tujih serijskih publikacij na Poljskem (številka: 1, 1989)
  Univerzalna dostopnost publikacij v elektronski dobi (številka: 1, 1989)
  Računalniško podprta mreža v izraelskih visokošolskih knjižnicah (številka: 1, 1989)
  Avstralija - problem oddaljenosti (številka: 1, 1989)
  Strateško planiranje za knjižnice v elektronski dobi (številka: 1, 1989)
  Unescov GIP program in njegova vloga pri pospeševanju področnega sodelovanja v informacijskih mrežah (številka: 1, 1989)
  Australia - the problem of distance (številka: 1, 1989)
  Prispevek Centralne tehnišne knjižnice Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani za univerzalno dostopnost tehniških serijskih publikacij (številka: 1, 1989)
  The role of the Tehnical University of Budapest (TUB) in the international exchange of information (številka: 1, 1989)
  Osnove razvoja računalniško podprtega informacijskega sistema v CTK - ocena (številka: 1, 1989)
  Vloga Tehniške univerze v Budimpešti (TUD) pri mednarodni izmenjavi informacij (številka: 1, 1989)
  Co-operation among Tehnological Universital Library: with special reference to India (številka: 1, 1989)
  The rule of information in Solving Developmental Problems with selected excamples (številka: 1, 1989)
  International co-operation among tehnological university libraries (številka: 1, 1989)
  Strategic planning for libraries in the electronic age (številka: 1, 1989)
  Planning an experimental OSI-network for interlending in Europe (številka: 1, 1989)
  Informacije za visoko tehnološko razvito industrijo v znanstvenem parku Otaniemi (številka: 1, 1989)
  IANI - future gateway for interlending communication (številka: 1, 1989)
  The Unesco general information programme and its role in promoting regional co-operative information network (številka: 1, 1989)
  International co-operation - the benefits of IATUL membership (številka: 1, 1989)
  Some problems of the acquisition and the use of foreign scientific periodicals in Poland (številka: 1, 1989)
  Vloga informacij v reševanju razvojnih problemov - izbrani primeri (številka: 1, 1989)
  The computerized network in Israeli university libraries (številka: 1, 1989)
  Preliminary programme: 13th biennial IATUL conference 1989 (številka: 1, 1989)
  Scientific and tehnical documentary information in the Unesco International Hydrological Programme (številka: 1, 1989)
  Nova mikroračunalniška aplikacija za sistem medknjižnične izposoje v knjižnici Helsinške tehniške univerze (številka: 1, 1989)
  National and international co-operation activities within the database field from a Tehnical University Library (številka: 1, 1989)
  Universal availability of publications in an electronic age (številka: 1, 1989)
  Rezultati mednarodnega sodelovanja in njihov vpliv na osrednjo knjižnico (številka: 1, 1989)
  Načrtovanje poskusne OSI-mreže za medknjižnično izposojo v Evropi (številka: 1, 1989)
  Knjižnično povezovanje v Avstraliji (številka: 2, 1989)
  Vodenje in upravljanje v visokošolskih knjižnicah (številka: 2, 1989)
  Mednarodne tendence v sodobnem izobraževanju bibliotekarjev (številka: 2, 1989)
  Popis knjižničarskih delavcev, ki so opravili strokovne izpite, specialistične izpite, ali pa jim je bila priznana strokovna kvalifikacija (številka: 2, 1989)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1989 (številka: 2, 1989)
  Mara Šlajpah (številka: 2, 1989)
  Laserski zapisi za knjižnice sedanjosti in prihodnosti (številka: 2, 1989)
  Hijacint Repič in njegova zapuščina v Koprski knjižnici (številka: 2, 1989)
  Bibliografski pregled primorskih tiskov do leta 1918 (številka: 2, 1989)
  Slovenske bibliografije v letu 1988 (številka: 2, 1989)
  Podoba šolske knjižnice (številka: 3/4, 1989)
  Uporabniki splošnoizobraževalnih knjižnic na Gorenjskem (številka: 3/4, 1989)
  Sodobna knjižnica v šoli srednjega usmerjenega izobraževanja in javnost (številka: 3/4, 1989)
  Knjižnična, knjižna in književna vzgoja v Pionirski knjižnici v Ljubljani (številka: 3/4, 1989)
  UDK in prosti pristop (številka: 3/4, 1989)
  Podoba šolske knjižnice (številka: 3/4, 1989)
  Dostopnost informacij in uporabniki (številka: 3/4, 1989)
  Dostop do informacij v šolski knjižnici na srednji šoli (številka: 3/4, 1989)
  Status bibliotekarjev (številka: 3/4, 1989)
  Specialno knjižničarstvo v Sloveniji kot proizvodni proces v korist uporabnikov (številka: 3/4, 1989)
  Program IFLA-inih štipendij Roberta Vosperja (številka: 3/4, 1989)
  Trženje v splošnoizobraževalni knjižnici (številka: 3/4, 1989)
  Trženje v visokošolski knjižnici (številka: 3/4, 1989)
  Problemi knjižnic in knjižničnega gradiva za slepe, slabovidne, slušno in drugače prizadete uporabnike (številka: 3/4, 1989)
  Osebna izkaznica knjižnice (številka: 3/4, 1989)
  Podoba šolske knjižnice (številka: 3-4, 1989)
 34. 1990
   59

  številka: 1/2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  številka: 4 (1990)
  Nacionalna knjižnica na razpotju (številka: 4, 1990)
  CIP (številka: 1/2, 1990)
  Sodobni trendi v iskanju dokumentov (številka: 1/2, 1990)
  Bolnišnične splošnoizobraževalne knjižnice in njihova terapevtska vloga v procesu zdravljenja (številka: 1/2, 1990)
  Kakovost jugoslovanskih strokovno-znanstvenih serijskih publikacij (številka: 1/2, 1990)
  Geslovnik - geselnik (številka: 1/2, 1990)
  Knjižnično-informacijska dejavnost v Sheffieldu, Velika Britanija (številka: 1/2, 1990)
  Knjižnični informacijski sistem (knjižnično informacijski sistem) knjižnično-dokumentacijsko-informacijski sistem (številka: 1/2, 1990)
  Sklepi 7. skupščine ZBDS v Radencih (številka: 1/2, 1990)
  Univerza (univerzitetna), visokošolska knjižnica (številka: 1/2, 1990)
  Razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v SIK (številka: 1/2, 1990)
  Status šolskih knjižnic in knjižničarjev v občini Novo mesto (številka: 1/2, 1990)
  Slovenske bibliografije v letu 1989 (številka: 1/2, 1990)
  Šolske knjižnice v Kopru in knjižnice šol z italijanskim učnim jezikom na Obali (številka: 1/2, 1990)
  Normativna kontrola in normativne datoteke (številka: 1/2, 1990)
  Jože Munda 60-letnik (številka: 1/2, 1990)
  Zunanji uporabnik (številka: 1/2, 1990)
  Boža Pleničar: Slovenska bibliotekarska bibliografija (številka: 1/2, 1990)
  Organi ZBDS za obdobje 1989-1991 (številka: 1/2, 1990)
  Sodelovanje šolske knjižnice na Osnovni šoli "Louis Adamič" Grosuplje s Splošnoizobraževalno knjižnico Grosuplje (številka: 1/2, 1990)
  Predstavitev in novogradnja splošnoizobraževalne knjižnice v Novi Gorici (številka: 3, 1990)
  Diskriminantna analiza skupin bralcev (številka: 3, 1990)
  Knjižnični management v zrcalu sodobnih tokov (številka: 3, 1990)
  Profesionalizacija zaposlenih v knjižnicah in informacijskih centrih v Sheffieldu, Velika Britanija (številka: 3, 1990)
  Bibliotekar - specialna knjižnica - podjetje (številka: 3, 1990)
  Knjižničarji moramo postati bolj kreativni in bolj prilagodljivi (številka: 3, 1990)
  Katalogi in bibliografske zbirke na CD-ROM (številka: 3, 1990)
  Promocija serijskih publikacij v knjižnici (številka: 3, 1990)
  Bodočnost knjižnic in njihovo financiranje (številka: 3, 1990)
  Visokošolski študij bibliotekarstva v Sloveniji (številka: 3, 1990)
  Šolske knjižnice v osnovnih šolah pri svetovalnem delu (številka: 3, 1990)
  Vloga šolske knjižnice danes in jutri (številka: 3, 1990)
  Univerzitetna knjižnica Maribor v novi podobi ali splošnoznanstvena knjižnica in specialni uporabnik (številka: 3, 1990)
  Knjižnice prihodnosti (številka: 3, 1990)
  Naša knjižnica jutri (številka: 3, 1990)
  Bibliografija primorskih pesnikov in pisateljev rojenih po letu 1945 (številka: 4, 1990)
  Knjižnica - stičišče narodov (številka: 4, 1990)
  Sklepi 13. skupščine Zveze društev bibliotekarskih delavcev Jugoslavije, Arandelovac, 19. 5. 1990 (številka: 4, 1990)
  Študijska praksa v Slovanski knjižnici (številka: 4, 1990)
  Sklepi s posvetovanjem Zveze bibliotekarskih društev Slovenije "Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?" (številka: 4, 1990)
  INSTRUCT (številka: 4, 1990)
  Pravilnik Kalanovega sklada (številka: 4, 1990)
  Knjiga za pripadnike narodnostnih manjšin v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 4, 1990)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 4, 1990)
  Slovenska knjižna produkcija in ponudba v knjižnicah (številka: 4, 1990)
  Slovanska knjižnica (številka: 4, 1990)
  Stanje in razvojne smeri britanskih univerzitetnih knjižnic (številka: 4, 1990)
  Sklepi 8. skupščine ZBDS, ki je bila 26. 10. 1990 v Novi Gorici (številka: 4, 1990)
  Skupaj je uspešneje (številka: 4, 1990)
  Knjižnice za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem (številka: 4, 1990)
  45 let kartografske in slikovne zbirke NUK v Ljubljani (številka: 4, 1990)
  Znane in manj znane poti Pionirske knjižnice (številka: 4, 1990)
  Naši zgodnji tiski v Britanskem muzeju (številka: 4, 1990)
  Nekaj izrazov za poimenovanje najsodobnejših oblik medijev za zapis in reprodukcijo podatkov (številka: 4, 1990)
  Milka Grgič (1921-1990) (številka: 4, 1990)
  Čopove diplome 1990 (številka: 4, 1990)
 35. 1991
   48

  številka: 1 (1991)
  številka: 2/3 (1991)
  številka: 4 (1991)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1991 (številka: 1, 1991)
  Kaj mora bibliotekar vedeti o časnikih in mikrofilmih (številka: 1, 1991)
  Računalniško podprti podsistem nabave v univerzitetni knjižnici (številka: 1, 1991)
  Zaključki III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS (številka: 1, 1991)
  56. Konferenca mednarodne bibliotekarske organizacije IFLA (številka: 1, 1991)
  Slovenske bibliografije v letu 1990 (številka: 1, 1991)
  Nekaj sprememb ISBD(M) (številka: 1, 1991)
  Mednarodna medknjižnična izposoja v znanstvenih knjižnicah Jugoslavije (številka: 1, 1991)
  Gledamo in (ne)vidimo (številka: 1, 1991)
  Popis knjižničnih delavcev, ki so opravili strokovne izpite, ali pa jim je bila priznana strokovna kvalifikacija (številka: 1, 1991)
  CIP - pregled razvoja in primerjava organizacijskih in strokovnih pristopov v ZDA, Kanadi, ZRN in Jugoslaviji (Sloveniji) (številka: 1, 1991)
  Uporaba online javno dostopnih knjižničnih katalogov (OPAC) (številka: 2/3, 1991)
  Kako v korak s časom ? (številka: 2/3, 1991)
  Ob prihodu računalnika na izposojevalni pult (številka: 2/3, 1991)
  Knjižnice in pedagoški sistemi (številka: 2/3, 1991)
  Evalvacija sistemov za iskanje informacij (številka: 2/3, 1991)
  Tatvine v knjižnicah (številka: 2/3, 1991)
  Upravljanje knjižnične zaloge v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 2/3, 1991)
  Redakcijska funkcija v pogojih kooperativne gradnje YUBIB (številka: 2/3, 1991)
  Pokažimo se kot sodelujoči družabniki (številka: 2/3, 1991)
  Računalniško podprta šolska knjižnica in njene prednosti (številka: 2/3, 1991)
  Vloga, značaj in pomen muzejske knjižnice v sodobnem času (številka: 2/3, 1991)
  Socialna vloga splošnoizobraževalne knjižnice in delo s posebnimi skupinami uporabnikov (številka: 2/3, 1991)
  Skupinsko reševanje strokovnih problemov (številka: 2/3, 1991)
  Profesionalizacija in etični kodeks knjižničarstva (številka: 2/3, 1991)
  Čopove diplome 1991 (številka: 4, 1991)
  Predlog oblikovanja bibliografskega opisa monografskih publikacij v več zvezkih (številka: 4, 1991)
  Boži Pleničar v slovo (številka: 4, 1991)
  Pregled sprememb v novi izdaji ISBD(NBM) (številka: 4, 1991)
  Tomaž Šalamun (številka: 4, 1991)
  Nagrade Kalanovega sklada v letu 1991 (številka: 4, 1991)
  Posvetovanje ZBDS 1992 (številka: 4, 1991)
  ISBD(CF) (številka: 4, 1991)
  Snežki Pavlič v slovo (številka: 4, 1991)
  Iz zgodovine pisave in rokopisnega izvedenstva (številka: 4, 1991)
  Kadrovski standardi za splošnoizobraževalne knjižnice (številka: 4, 1991)
  Novo izvoljeni člani organov ZBDS (številka: 4, 1991)
  ISBD(CP) in opis članka (številka: 4, 1991)
  Bibliotekarski dialog kot nujno dopolnilo računalniški komunikaciji (številka: 4, 1991)
  Turist v knjižnici (številka: 4, 1991)
  Kako izbrati programsko opremo za knjižnico (številka: 4, 1991)
  Konferenca LIBER v Padovi (številka: 4, 1991)
  Sklepi 9. Skupščine ZBDS, Rogla 27. 9. 1991 (številka: 4, 1991)
  Model računalniško podprtega podsistema medknjižnične izposoje v univerzitetni knjižnici (številka: 4, 1991)
  Novosti v bibliografskem opisu serijskih publikacij (številka: 4, 1991)
 36. 1992
   35

  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3/4 (1992)
  Slovenske bibliografije v letu 1991 (številka: 1, 1992)
  Stare knjižne vezave (številka: 1, 1992)
  Varovanje gradiva v prvotni obliki (številka: 1, 1992)
  Anketa v Knjižnici Šiška (številka: 1, 1992)
  ALEPH (številka: 1, 1992)
  Nekaj informacij o programskem paketu KIS (številka: 1, 1992)
  Knjižnica je več kot učbenik (številka: 1, 1992)
  Komisija za Čopove diplome (številka: 1, 1992)
  Še eno razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1, 1992)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1992 (številka: 1, 1992)
  Splošnoizobraževalna knjižnica in uporabniki v tretjem življenjskem obdobju (številka: 1, 1992)
  Informacijska politika (številka: 2, 1992)
  Splošnoizobraževalne knjižnice in informacijska politika v lokalnih skupnostih (številka: 2, 1992)
  Komparativna analiza "produktivnosti" univerzitetnih knjižnic v delovni skupnosti Alpe-Jadran (številka: 2, 1992)
  Vloga INDOK centra kot osrednjega informacijskega člena pri posredovanju, urejanju in generiranju sekundarnih informacij (številka: 2, 1992)
  Informacijska politika na področju posebnega knjižničnega gradiva v narodni knjižnici (številka: 2, 1992)
  Narodna in univerzitetna knjižnica - tudi v prihodnje obe vlogi (številka: 2, 1992)
  Informacija - cena, vrednost in dostopnost (številka: 2, 1992)
  Knjižnice in uporaba bibliografskih servisov (številka: 2, 1992)
  Vpetost specialnih knjižnic v slovensko informacijsko politiko (številka: 2, 1992)
  10 let Knjižnice Oton Župančič v Ljubljani (številka: 3/4, 1992)
  Spremembe v drugi, popravljeni izdaji ISBD(PM) (številka: 3/4, 1992)
  LISA (Library and Information Science Abstracts) (številka: 3/4, 1992)
  Volonterski in poklicni knjižničarji v Tržiču (številka: 3/4, 1992)
  Micro CDS/ISIS (številka: 3/4, 1992)
  Mirko Popovič (številka: 3/4, 1992)
  OCLC - mednarodni bibliografski servis za izmenjavo bibliografskih podatkov med knjižnicami (številka: 3/4, 1992)
  Pravljična ura (številka: 3/4, 1992)
  Poklicna podoba specialnih knjižničarjev (številka: 3/4, 1992)
  "Igralna ura s knjigo" v Pionirski knjižnici (številka: 3/4, 1992)
  Pojem in pomen sive literature (številka: 3/4, 1992)
  Nekaj sprememb ISBD(A) (številka: 3/4, 1992)
 37. 1993
   34

  številka: 1/2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  Uporabniški vmesniki pri iskanju informacij (številka: 4, 1993)
  Katalogizacija reprodukcij, predvsem mikrooblik, v primerjavi z izvirnimi publikacijami v neknjižni obliki (številka: 1/2, 1993)
  Štiri stoletja nepretrgane tradicije (številka: 1/2, 1993)
  Visokošolske knjižnice (številka: 1/2, 1993)
  Nabava dokumentov z omejenimi viri (številka: 1/2, 1993)
  Članek (številka: 1/2, 1993)
  Osebnost bibliotekarja v ameriškem profesionalnem tisku (številka: 1/2, 1993)
  Prof. dr. Tonetu Pretnarju (številka: 1/2, 1993)
  Slovenske bibliografije v letu 1992 (številka: 1/2, 1993)
  Avtomatizacija muzejskih knjižnic (številka: 1/2, 1993)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1993 (številka: 1/2, 1993)
  Spremembe v novi predelani izdaji ISBD(CM) (številka: 1/2, 1993)
  Zbiranje in posredovanje bibliografskih podatkov v knjižnici Inštituta za kriminologijo in njeno vključevanje v mednarodne računalniške informacijske sisteme (številka: 3, 1993)
  Usposabljanje splošnih knjižnic za informacijsko poslovanje (številka: 3, 1993)
  Identifikacija potencialnih uporabnikov biotehniških informacij v Sloveniji (številka: 3, 1993)
  Izbor in vrednotenje informacijskih virov (številka: 3, 1993)
  Ponudba, uporaba in vrednotenje informacijskih virov na sodobnih medijih (številka: 3, 1993)
  Uveljavljanje marketinga (trženja) v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 3, 1993)
  Vpliv knjižnice na branje - vpliv branja na njen razvoj (številka: 3, 1993)
  Izbor informacijskih virov v knjižnici srednje šole (številka: 3, 1993)
  Oblikovanje in ponudba informacij v specialni knjižnici (številka: 3, 1993)
  Informacijska podpora programu podiplomskega študija iz managementa (MBA) na Mednarodnem centru za upravljanje podjetij v družbeni lasti (ICPE) (številka: 3, 1993)
  Upravljanje informacij v knjižnicah (številka: 3, 1993)
  Organiziranost splošnoizobraževalnih knjižnic in njena učinkovitost (številka: 4, 1993)
  Etnografija Istre (številka: 4, 1993)
  Visokošolske knjižnice (številka: 4, 1993)
  Onondaga Country Public Library (številka: 4, 1993)
  Obvezni izvod (številka: 4, 1993)
  Podoba specialnih muzejskih knjižnic (številka: 4, 1993)
  Pregled delovanja knjižnic s slovenskim gradivom v Furlaniji-Julijski krajini (številka: 4, 1993)
  Knjižnica Besenghi (številka: 4, 1993)
 38. 1994
   31

  številka: 1/2 (1994)
  številka: 3/4 (1994)
  Bibliografija Borisa Pahorja (številka: 1/2, 1994)
  Čopove diplome 93 (številka: 1/2, 1994)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Članek (številka: 1/2, 1994)
  Slovenske bibliografije v letu 1993 (številka: 1/2, 1994)
  Informacijske potrebe znanstvenikov (številka: 1/2, 1994)
  Aktualni problemi slovenskega obveznega izvoda (številka: 1/2, 1994)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1994)
  Obvezni izvod na slovenskem ozemlju (1807-1945) (številka: 1/2, 1994)
  Še o programu CDS/ISIS (številka: 1/2, 1994)
  Strokovni izpiti in kvalifikacije bibliotekarske stroke (1991-1993) (številka: 1/2, 1994)
  Principi na katerih naj temelji novi zakon o knjižnični informacijski dejavnosti (številka: 3/4, 1994)
  Teoretični vidiki retrospektivne konverzije katalogov (številka: 3/4, 1994)
  Za izposojevalnim pultom knjižnice (številka: 3/4, 1994)
  Profesionalizacija, specializacija in neideologizacija dela v (specialnih) knjižnicah (številka: 3/4, 1994)
  Znanje za knjižničarja - znanje za bralca (številka: 3/4, 1994)
  Retrospektivna konverzija - zahteva sedanjosti v slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu (številka: 3/4, 1994)
  Ustanovitveni akt Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 3/4, 1994)
  Upravljanje in organizacija splošnih knjižnic (številka: 3/4, 1994)
  Sistem preventivnega varovanja gradiv (številka: 3/4, 1994)
  Vizija razvoja slovenskega potujočega knjižničarstva (številka: 3/4, 1994)
  Vsi otroci radi berejo, če... (številka: 3/4, 1994)
  Zakon o obveznem izvodu publikacij (številka: 3/4, 1994)
  Evropa in Slovenija - kakšne so možnosti knjižnic? (številka: 3/4, 1994)
  Izobraževanje knjižničnih delavcev v Sloveniji (številka: 3/4, 1994)
  Strokovna usposobljenost za katalogizacijo v COBISSu (številka: 3/4, 1994)
  Potujoče knjižničarstvo v Sloveniji (številka: 3/4, 1994)
  Interdisciplinarno raziskovanje v bibliotekarstvu (številka: 3/4, 1994)
  Kakršna šola, takšna šolska knjižnica (številka: 3/4, 1994)
 39. 1995
   39

  številka: 1/2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  Formulacija iskalnih izrazov z Booleovimi operatorji (številka: 1/2, 1995)
  Slovenski knjižničarji o sebi (številka: 1/2, 1995)
  Slovenske bibliografije v letu 1994 (številka: 1/2, 1995)
  Dostopnost knjižnic za telesno prizadete osebe v Sloveniji (številka: 1/2, 1995)
  Informacijski viri - biografska zbirka podatkov (številka: 1/2, 1995)
  Vrednotenje v znanosti in tipologija dokumentov (številka: 1/2, 1995)
  Pogled v knjižnično in informacijsko etiko (številka: 1/2, 1995)
  Uporaba metod, osnovanih na znanju, v sistemih za shranjevanje in iskanje informacij (številka: 1/2, 1995)
  Inventarizacija (številka: 1/2, 1995)
  Avtomatizacija nabave serijskih publikacij v CTK (številka: 3, 1995)
  Teorija selekcije i strategija preživljavanja (številka: 3, 1995)
  IBBY in slovenska sekcija 1992-1995 (številka: 3, 1995)
  Velikost knjižne zbirke in njen vpliv na razvoj branja (številka: 3, 1995)
  Nabava v knjižnicah (številka: 3, 1995)
  Zbirka standardov v Centralni tehniški knjižnici (številka: 3, 1995)
  Gradivo v sodobni mladinski knjižnici in knjižna vzgoja (številka: 3, 1995)
  Študijska zbirka v Pionirski knjižnici Rotovž (številka: 3, 1995)
  Vpliv elektronskih medijev na založništvo, knjigotrštvo in sistem varovanja avtorskih pravic - in njihov odnos do knjižnic (številka: 3, 1995)
  Razvoj knjižničnih zbirk v Centralni tehniški knjižnici (številka: 3, 1995)
  Nabava in nabavna politika v Mariborski knjižnici (številka: 3, 1995)
  Razvoj in vrednotenje knjižnične zbirke v srednješolski knjižnici (številka: 3, 1995)
  Rokopisno gradivo v slovenskih knjižnicah (številka: 3, 1995)
  Zakaj igrače v knjižnici (številka: 3, 1995)
  Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje (številka: 3, 1995)
  Domoznanstvo včeraj, danes, jutri (številka: 3, 1995)
  Vloga knjižnice in pomen slikanice pri celovitem delu z otrokom in njegovo družino (številka: 4, 1995)
  Predsedstvo ZBDS v mandatnem obdobju 1995-1997 (številka: 4, 1995)
  Virtualna knjižnica (številka: 4, 1995)
  Nagrade Kalanovega sklada za obdobje 1994-95 (številka: 4, 1995)
  Alternativne možnosti povezovanja knjižnic in informacijskih organizacij v COBISS (številka: 4, 1995)
  Novi in spremenjeni UDK vrstilci za jezikoslovje in književnost ter splošni privesni vrstilci za kraj (številka: 4, 1995)
  Založništvo v državah v tranziciji (številka: 4, 1995)
  Čopove diplome 1995 (številka: 4, 1995)
  Glasba in film v obliki novih medijev na knjižni polici (številka: 4, 1995)
  Bralne navade (številka: 4, 1995)
  Ženske in "ženski roman" (številka: 4, 1995)
 40. 1996
   50

  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  Informacijska referenčna služba v splošnoizobraževalni knjižnici kot odgovor na izziv časa (številka: 1, 1996)
  Mednarodna konferenca o sivi literaturi (številka: 1, 1996)
  Breda Filo (številka: 1, 1996)
  Revija Knjižnica in bibliotekarsko publiciranje (številka: 1, 1996)
  Predšolski otrok kot uporabnik splošne knjižnice (številka: 1, 1996)
  Slovenske bibliografije v letu 1995 (številka: 1, 1996)
  Ob štiridesetletnici Knjižnice (številka: 1, 1996)
  Vloga knjižnic v informacijski družbi (številka: 1, 1996)
  Obisk knjižnice raziskovalnega inštituta "Forschungszentrum Jülich, Gmbh (KFA)" (številka: 1, 1996)
  Nacionalna kmetijska knjižnica Združenih držav Amerike (številka: 1, 1996)
  Nove tehnologije in založništvo na malih trgih (številka: 1, 1996)
  S štiridesetletne poti v prihodnost (številka: 1, 1996)
  Potujoča knjižnica v občini Tržič (številka: 1, 1996)
  Funkcionalna združitev knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani s Centralno tehniško knjižnico (številka: 2, 1996)
  Vloga knjižnice v osnovni šoli (številka: 2, 1996)
  Kodeks vedenja pri nabavi in dobavi knjižničnega gradiva (številka: 2, 1996)
  Slovenski bibliotekarski terminološki slovar (številka: 2, 1996)
  Ameriško bibliotekarsko združenje (številka: 2, 1996)
  Inventura knjižničnega gradiva (številka: 2, 1996)
  Ura knjižne vzgoje ob humornih ilustracijah (številka: 2, 1996)
  Trženje elektronskih informacij (številka: 2, 1996)
  Inventura knjižničnega gradiva (številka: 2, 1996)
  EDC, uporabniki in Internet (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki in varovanje gradiva danes (številka: 3/4, 1996)
  Splošna knjižnica kot informacijsko središče (številka: 3/4, 1996)
  Šolska knjižnica kot varovalni dejavnik (številka: 3/4, 1996)
  Ali študenti potrebujejo knjižnice in zakaj (številka: 3/4, 1996)
  Pred časom za časom (številka: 3/4, 1996)
  Zagotavljanje relevantnih dokumentov uporabnikom Centralne tehniške knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Cerkvene in samostanske knjižnice v Sloveniji (številka: 3/4, 1996)
  Vsebinska obdelava in ureditev knjižničnega gradiva za mlade uporabnike (številka: 3/4, 1996)
  Knjižnica Otona Župančiča in njeni uporabniki (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki in njihove knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Ali se knjižničarji dovolj potrudimo za svoje uporabnike? (številka: 3/4, 1996)
  Vsak uporabnik si zasluži kvalitetno storitev knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Srečanje in delo z drugačnimi uporabniki (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki potrebujejo relevantne fonde (številka: 3/4, 1996)
  Uporabnikovo vrednotenje splošnih knjižnic (številka: 3/4, 1996)
  Interakcijski model komunikacije z mladimi bralci (številka: 3/4, 1996)
  Študija "Uporabniki in uporaba" v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu (številka: 3/4, 1996)
  Referenčni pogovor kot nujni del referenčnega procesa (številka: 3/4, 1996)
  Otroci do konca osnovne šole - uporabniki knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki v domoznanskem informacijskem dokumentacijskem centru UKM (številka: 3/4, 1996)
  Znanstvena utemeljenost raziskav o uporabnikih šolskih knjižnic (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki strokovne knjižnice v Gorenju (številka: 3/4, 1996)
  Potujoča knjižnica, stičišče bralca in izposojevalca posebne vrste? (številka: 3/4, 1996)
  Pristop k longitudinalnemu študiju uporabnikov COBISS (številka: 3/4, 1996)
 41. 1997
   51

  številka: 1 (1997)
  številka: 2/3 (1997)
  številka: 4 (1997)
  Ameriške univerzitetne knjižnice se predstavijo (številka: 1, 1997)
  Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji Knjižnica za obdobje 1990-1996 (številka: 1, 1997)
  Učinkovitost merjenja uspešnosti slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnic (številka: 1, 1997)
  Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporabnikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem (številka: 1, 1997)
  Ljubljanska mestna knjižnica, župan Ivan Hribar in mestni arhivar Anton Aškerc (številka: 1, 1997)
  OCLC kot vir za prevzemanje zapisov v Centralni tehniški knjižnici? (številka: 1, 1997)
  Prva inventarna knjiga Ljudske knjižnice Šiška (številka: 1, 1997)
  Slovenske bibliografije v letu 1996 (številka: 1, 1997)
  Prepovedani tiski v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1, 1997)
  Korporativne značnice političnoteritorialnih enot (številka: 1, 1997)
  Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (1. del) (številka: 1, 1997)
  Vpliv mikroklime na gradivo (številka: 1, 1997)
  Knjižnica je tudi okolje za uresničevanje drugačnih duhovnih in intelektualnihinteresov bralcev (številka: 2/3, 1997)
  Nestaje li knjižničarska struka? (številka: 2/3, 1997)
  Sožitje splošne knjižnice z Univerzo za tretje življensko obdobje (številka: 2/3, 1997)
  Uloga permanentnog obrazovanja u stvaranju i sačuvanju kompetentnosti (številka: 2/3, 1997)
  Upravljanje človeških virov in razvoj karier v večji knjižnici (številka: 2/3, 1997)
  Infonomika dela na domu - za knjižničarja/informatika (številka: 2/3, 1997)
  Strokovne kvalifikacije in akreditacije izobraževalnih programov v knjižničarstvu (številka: 2/3, 1997)
  Bibliotekarji in računalniška znanja (številka: 2/3, 1997)
  Mladinski knjižničar - da! (številka: 2/3, 1997)
  Ali smo knjižničarji sami največja ovira razvoju knjižničarstva (številka: 2/3, 1997)
  Specifičnost kadrov v domoznanski dejavnosti (številka: 2/3, 1997)
  Vloga mladinskih knjižničarjev pri razvijanju bralnih interesov mladih (številka: 2/3, 1997)
  Pomen uporabe kvalitativnega raziskovanja za delo pri referenčnem procesu (številka: 2/3, 1997)
  Šolski knjižničar v procesu raziskovalne dejavnosti mladih (številka: 2/3, 1997)
  Predstavitev medicinskih virov na WWW (številka: 2/3, 1997)
  Izobraževanje knjižničarjev za jutri (številka: 2/3, 1997)
  Profesionalizacija, pogoj za uspeh (številka: 2/3, 1997)
  Biti bibliotekar (številka: 2/3, 1997)
  Pomen knjižničarjev za razvoj in pospeševanje dela mladih raziskovalcev (številka: 2/3, 1997)
  Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice (številka: 2/3, 1997)
  Kaj motivira knjižničarje zaposlene v javnih zavodih (številka: 2/3, 1997)
  Elektronske revije (številka: 2/3, 1997)
  Izzivi, bojazni in pričakovanja (številka: 2/3, 1997)
  Spremenjeni vlogi knjižničarja in uporabnika v medknjižnični izposoji (številka: 2/3, 1997)
  Poučevanje uporabe informacijskih sistemov, temelječe na poznavanju mentalnih modelov uporabnikov (številka: 2/3, 1997)
  Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibliotekarstvu (številka: 2/3, 1997)
  Predšolska bralna značka "Mavrična ribica" in njen vpliv na kasnejše bralne navade (številka: 4, 1997)
  COBISS na pragu drugega desetletja (številka: 4, 1997)
  Ljubezen do knjige ima na Primorskem globoke korenine (številka: 4, 1997)
  Knjižnična statistika (številka: 4, 1997)
  Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del) (številka: 4, 1997)
  DOI - Digital Object Identifier (številka: 4, 1997)
  Spremembe so gibalo napredka (številka: 4, 1997)
  Uporaba svetovnega spleta kot vira informacij v knjižnici (številka: 4, 1997)
  Kognitivni pristop k iskanju in komunikaciji informacij (številka: 4, 1997)
  Organi ZBDS za obdobje 1997-1999 (številka: 4, 1997)
 42. 1998
   33

  številka: 1 (1998)
  številka: 2/3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  Strokovni UDK katalog v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (številka: 1, 1998)
  Slovenske bibliografije v letu 1997 (številka: 1, 1998)
  Prevajanje klasifikacijskih oznak v naravni jezik (številka: 1, 1998)
  Vpliv knjižničarjevega vedenja na uspešnost referenčne službe v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1, 1998)
  Nabava knjižničnih gradiv v prihodnosti (številka: 1, 1998)
  Učinkovitost referenčne službe v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1, 1998)
  Bibliotekarstvo na križišču kultur (številka: 1, 1998)
  Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok v knjižnici (številka: 1, 1998)
  Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 1, 1998)
  Knjižnice za splošno dostopnost kulturnih dobrin (številka: 1, 1998)
  Skrb za varstvo manjšin v slovenskih zakonih in normativih za knjižnice (številka: 2/3, 1998)
  Praktična uporaba standardov v specialnih knjižnicah (številka: 2/3, 1998)
  Kritične točke normativnega okvira knjižničarstva (številka: 2/3, 1998)
  Normativni položaj knjižničarstva (številka: 2/3, 1998)
  Definiranje in poimenovanje poklicev v knjižnicah (številka: 2/3, 1998)
  Pregled normativne dejavnosti na področju knjižničarstva od leta 1945 do leta 1990 (številka: 2/3, 1998)
  Copyright (številka: 2/3, 1998)
  Vpliv informacijskih tehnologij na vlogo medicinskih knjižnic v upravljanju informacij (številka: 2/3, 1998)
  Zaposlovanje, izobraževanje in kariera šolskih knjižničarjev (številka: 2/3, 1998)
  Normativni položaj bibliopedagoške dejavnosti v mladinskem knjižničarstvu (številka: 2/3, 1998)
  Primerjalni elementi pristopa k zakonodaji o knjižnicah (številka: 2/3, 1998)
  Napredovanje na delovnem mestu v knjižničarstvu (številka: 2/3, 1998)
  Standardi in normativi v slovenskih visokošolskih knjižnicah med teorijo in prakso (številka: 2/3, 1998)
  Meritve uspešnosti knjižnic in študij bibliotekarstva (številka: 4, 1998)
  Splošnoizobraževalne knjižnice, javne knjižnice, splošne knjižnice in knjižnice na splošno (številka: 4, 1998)
  Vrednotenje knjižničnih katalogov s stališča uporabnikov (številka: 4, 1998)
  Izobraževanje bibliotekarjev v Sloveniji (številka: 4, 1998)
  Načrtovanje bibliobusa v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 4, 1998)
  Primerjalna analiza študijskih programov bibliotekarstva (številka: 4, 1998)
  Analiza izobraževanja in funkcionalnega usposabljanja za delo v slovenskem knjižničnem sistemu (številka: 4, 1998)
 43. 1999
   43

  številka: 1 (1999)
  številka: 2/3 (1999)
  številka: 4 (1999)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v mreži z matično službo ali brez nje? (številka: 1, 1999)
  Uporaba elektronske pošte v knjižnicah (številka: 1, 1999)
  Avtorske pravice za knjižnično gradivo posebne vrste (številka: 1, 1999)
  Slovenske bibliografije v letu 1998 (številka: 1, 1999)
  Jaro Dolar (1911-1999) (številka: 1, 1999)
  Virtualna knjižnica, knjižnica prihodnosti (številka: 1, 1999)
  Kam z izločenim knjižničnim gradivom? (številka: 1, 1999)
  Informacijska pismenost in knjižnična informacijska znanja v gimnaziji (številka: 1, 1999)
  Kakšna knjižničarska združenja za drugačno prihodnost stroke (številka: 2/3, 1999)
  Formalno izobraževanje in kakovost dela knjižničarjev (številka: 2/3, 1999)
  Vloga bibliotekarja pri raziskovalnem delu v šoli (številka: 2/3, 1999)
  Potrebe gluhih in naglušnih kot izhodišče za oblikovanje storitev javne knjižnice (številka: 2/3, 1999)
  Library and information science education in the United States (številka: 2/3, 1999)
  Pomen raziskovalnega dela za profesionalno delo v knjižničarstvu (številka: 2/3, 1999)
  Nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo (številka: 2/3, 1999)
  Vpliv organizacijske strukture knjižnice na kakovost njenega delovanja (številka: 2/3, 1999)
  Istraživanje u školskoj knjižnici (številka: 2/3, 1999)
  Udejanjanje etičnega kodeksa bibliofilije (številka: 2/3, 1999)
  Izobraževanje in kariera knjižničarjev in informacijskih specialistov v Veliki Britaniji (številka: 2/3, 1999)
  Publishing activities of the Austrian librarians association (številka: 2/3, 1999)
  Kakovost knjižničnih storitev (številka: 2/3, 1999)
  Etičnost profesionalnega odnosa do funkcionalno oviranih uporabnikov (številka: 2/3, 1999)
  Sodobni izzivi profesionalizmu (številka: 2/3, 1999)
  Vloga šolskega knjižničarja pri uvajanju dijakov v raziskovalno delo na gimnaziji (številka: 2/3, 1999)
  Zunanje izvajanje dejavnosti za knjižnice (številka: 2/3, 1999)
  Slomškova založba in P. Metod Turenšek (1909-1976) (številka: 4, 1999)
  Srednjeveške rokopisne vezave (številka: 4, 1999)
  Zaposleni "v prvih vrstah" kot ključni element tržnega komuniciranja v knjižnicah (številka: 4, 1999)
  Razvojni trendi v visokošolskih knjižnicah (številka: 4, 1999)
  Poti do znanja prek interneta (številka: 4, 1999)
  Mednarodno standardno označevanje glasbenih tiskov v Sloveniji (številka: 4, 1999)
  Izobraževanje za materialno varovanje pisne dediščine v Sloveniji (številka: 4, 1999)
  Borza dela v Knjižnici Otona Župančiča (številka: 4, 1999)
  Izobraževanje bibliotekarjev za kariero v gospodarstvu (številka: 4, 1999)
  Funkcija spomina pri knjižničarjih (številka: 4, 1999)
  Odnosi z javnostmi (številka: 4, 1999)
  Znanstveni i stručni članci u Knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske (številka: 2-3, 1999)
  Razmišljanja in pričakovanja študentov bibliotekarstva in diplomiranih bibliotekarjev o bodoči profesionalni karieri (številka: 2-3, 1999)
  Profesionalno obrazovanje knjižničara (številka: 2-3, 1999)
  Kantonalni bibliotečki zakoni u Federaciji Bosne i Hercegovine (številka: 2-3, 1999)
 44. 2000
   30

  Slovenske bibliografije v letu 1999 (številka: 1, 2000)
  Programi informacijskega opismenjevanja v drugih državah (številka: 1, 2000)
  Načrtujemo knjižnico (številka: 1, 2000)
  Razvoj ter vplivi evropskih in ameriških univerzitetnih knjižnic (številka: 1, 2000)
  Citiranje tujih revij v reviji Knjižnica (številka: 1, 2000)
  Vrednotenje knjižničnih zbirk in hibridna knjižnica (številka: 1, 2000)
  Nacionalne bibliografije - njihova zgodovina in pomen (številka: 1, 2000)
  Raziskovalno delo mladih v Ljubljani in knjižničarji (številka: 1, 2000)
  Slovenska bibliografija (številka: 1, 2000)
  Digitalni vodni tisk (številka: 1, 2000)
  Razvoj samopostrežne knjižnice (številka: 1, 2000)
  Konceptualni modeli na področju knjižničnih katalogov (številka: 1, 2000)
  Motivacija in knjižnični menedžment (številka: 1, 2000)
  Predstavimo se javnosti (številka: 3, 2000)
  Strateško marketinško načrtovanje v knjižnici (številka: 3, 2000)
  Širitev knjižničnih storitev s principi neposrednega trženja (številka: 3, 2000)
  Ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic (številka: 3, 2000)
  Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929-1935 (številka: 3, 2000)
  Pomembnost funkcij knjižničnega kataloga za uporabnike (številka: 3, 2000)
  Oblikovanje predmetnih oznak za osebna imena ter književnost in literarne ustvarjalce (številka: 3, 2000)
  Predolga pot do prvega slovenskega zakona o knjižnicah iz leta 1961 (številka: 3, 2000)
  Dijaki Gimnazije Poljane - uporabniki šolske knjižnice (številka: 3, 2000)
  Muzejske knjižnice v Sloveniji (številka: 3, 2000)
  Analiza citiranja in motivi za citiranje (številka: 4, 2000)
  Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 4, 2000)
  Krnjenje kot osnova nekaterih nekonvencionalnih metod poizvedovanja (številka: 4, 2000)
  Informacijsko vedenje z iskalno strategijo (številka: 4, 2000)
  Ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic (številka: 4, 2000)
  Plačevanje nabave in uporabe elektronskih revij (številka: 4, 2000)
  Vpliv sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije na knjižnice osnovnih šol (številka: 4, 2000)
 45. 2001
   24

  Kriteriji za izločanje neknjižnega gradiva (številka: 1/2, 2001)
  Slovensko in evropsko knjižno založništvo (številka: 1/2, 2001)
  Vsi različni, vsi enakopravni (številka: 1/2, 2001)
  Biblioteca Civica (številka: 1/2, 2001)
  Digitalna knjižnica in slovenski visokošolski prostor (številka: 1/2, 2001)
  Drugačno v splošnem (številka: 1/2, 2001)
  Slovenske bibliografije v letu 2000 (številka: 1/2, 2001)
  Bibliograf Janko Šlebinger (1876-1951) (številka: 1/2, 2001)
  Enotni naslov kot sredstvo za povezovanje v knjižničnem katalogu (številka: 1/2, 2001)
  Odkrivanje korenin informacijske družbe (številka: 3, 2001)
  Knjižnice, knjižničarji in knjižnični sistem ameriške države Illinois (številka: 3, 2001)
  Ob življenjskem jubileju Maksa Veselka (številka: 3, 2001)
  Knjižnični sistem Madžarske (številka: 3, 2001)
  Zaposleni v knjižničarstvu (številka: 3, 2001)
  Bibliometrijska analiza objav o šolskih knjižnicah v bibliotekarskih in pedagoških serijskih publikacijah v letih 1945-1999 (številka: 3, 2001)
  Novi poklici v knjižničarstvu (številka: 4, 2001)
  Knjižnice in licenciranje (številka: 4, 2001)
  Individualne razlike v virtualnih okoljih (številka: 4, 2001)
  Tiskan učbenik - kaj je že to? (številka: 4, 2001)
  Digitalne knjižnice doma in po svetu za potrebe pouka v šolski knjižnici (številka: 4, 2001)
  Zbirni center knjižnic v Portorožu (številka: 4, 2001)
  Originali in reprodukcije (številka: 4, 2001)
  Academic library user survey (številka: 4, 2001)
  Knjige iz 16. stoletja (številka: 4, 2001)
 46. 2002
   37

  Visok življenjski jubilej Jožeta Šifrerja (številka: 1/2, 2002)
  Razvoj specialnih knjižnic v Sloveniji (številka: 1/2, 2002)
  O arhiviranju spletnih strani ter problemih njihovega varovanja, ohranjanja inuporabe (številka: 1/2, 2002)
  Slovenske bibliografije v letu 2001 (številka: 1/2, 2002)
  Tuje izkušnje pri izločanju knjig v splošnih knjižnicah (številka: 1/2, 2002)
  Spletne strani slovenskih splošnih knjižnic (številka: 1/2, 2002)
  Znanstveno komuniciranje in revije samo v elektronski obliki (številka: 1/2, 2002)
  Kaj menijo uporabniki o delu slovenskih potujočih knjižnic (številka: 1/2, 2002)
  Krnjenje slovenskih besedil s področja bibliotekarstva (številka: 1/2, 2002)
  Coppov piranski kodeks (številka: 1/2, 2002)
  Normativna kontrola iz preteklosti v prihodnost (številka: 3, 2002)
  Zlata Dimec (številka: 3, 2002)
  Slovenska katalogizacijska praksa in Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ) (številka: 3, 2002)
  Zlata pri pisalni mizi (številka: 3, 2002)
  Merging past and future (številka: 3, 2002)
  Išče se (številka: 3, 2002)
  Metapodatki ali katalog virtualnega sveta (številka: 3, 2002)
  Živeti polno, do konca ... (številka: 3, 2002)
  Zlata Dimec (številka: 3, 2002)
  Zlata med študenti bibliotekarstva (številka: 3, 2002)
  Uvodnik (številka: 3, 2002)
  In memory of Zlata Dimec (številka: 3, 2002)
  Oblikovanje bibliografske podatkovne zbirke za gradivo iz obdobja ročnega tiska (številka: 3, 2002)
  Quod licet bovi, convenit Iovi (številka: 3, 2002)
  Kazalci, ki odločajo o odpovedovanju/naročanju strokovnih revij na papirnem mediju v knjižnicah slovenskega biomedicinskega kroga (številka: 4, 2002)
  Študije uporabnikov šolskih knjižnic (številka: 4, 2002)
  Kako do bralcev, ki sami ne morejo do knjižnice? (številka: 4, 2002)
  Kdo pa bere to revijo? (številka: 4, 2002)
  Razumevanje predmetnih oznak pri študentih bibliotekarstva (številka: 4, 2002)
  Univerzitetna knjižnica kot dinamični sistem (številka: 4, 2002)
  Meje rasti (številka: 4, 2002)
  Knjižnica Univerze Canterbury (Christchurch, Nova zelandija) (številka: 4, 2002)
  Analiza podatkov o strukturi in uporabi knjižnične zbirke ljubljanskih splošnih knjižnic v obdobju 1990-2000 (številka: 4, 2002)
  Knjižničarji in avtorske pravice (številka: 4, 2002)
  Informacijska pismenost (številka: 4, 2002)
  Knjižnice kot dejavnik oblikovanja javnosti (številka: 4, 2002)
  Slovenika (številka: 4, 2002)
 47. 2003
   30

  In memoriam - Maja Kuštrin-Čemažar (številka: 1/2, 2003)
  Učbeniki v globalni družbi (številka: 1/2, 2003)
  Enotna obdelava knjižničnega gradiva - pogoj za izmenjavo in skupno uporabo bibliografskih zapisov (številka: 1/2, 2003)
  Membra disiecta: iz sklopa knjižnih vezav 17., 18. in 19. stoletja v knjižnici frančiškanskega samostana v Ljubljani (številka: 1/2, 2003)
  Elektronska knjiga - knjiga brez papirja (številka: 1/2, 2003)
  Spletne strani splošne knjižnice: uporabnikov zanesljivi referenčni vir (številka: 1/2, 2003)
  Slovenske bibliografije v letu 2002 (številka: 1/2, 2003)
  Ciril Štukelj - knjižničar (številka: 1/2, 2003)
  Popis knjižnih vezav (številka: 1/2, 2003)
  Ob jubileju prof. dr. Jožeta Spanringa (številka: 1/2, 2003)
  Sturges Paul: Public internet access in libraries and information services ... (številka: 1/2, 2003)
  Razvoj Narodne in univerzitetne knjižnice v letih 1918-1938 (številka: 1/2, 2003)
  STM & Business databases in Slovenia (številka: 1/2, 2003)
  Bibliografija člankov o visokošolskih knjižnicah v reviji Knjižnica: 1957-2002 (številka: 1/2, 2003)
  Kdo izvaja bibliografsko kontrolo slovenskih publikacij in čemu sploh služi (številka: 1/2, 2003)
  Uporaba elektronskih informacijskih virov v vladnih knjižnicah (številka: 3, 2003)
  Promocijska dejavnost visokošolske knjižnice: primer knjižnice oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (številka: 3, 2003)
  Analiza citiranih virov Obzornika zdravstvene nege (številka: 3, 2003)
  Hommage matični službi in matični knjižnici (številka: 3, 2003)
  Glasbene knjižnice in zbirke v Sloveniji in svetu: značilnosti in razvojni trendi (številka: 3, 2003)
  Knjižnica Metropolitana: Bibliotheca cathedralis ecclesiae Zagrabiensis (številka: 3, 2003)
  Makro okolje knjižnic: nova tehnološka in ekonomska pravila (številka: 3, 2003)
  Knjižnični sistem Italije (številka: 3, 2003)
  Latinski rokopisni misal (številka: 4, 2003)
  Učinki založniške industrije in bralne kulture (številka: 4, 2003)
  Digitalno kartografsko gradivo, nov izziv kartografskih zbirk (številka: 4, 2003)
  Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasora (številka: 4, 2003)
  Kdo naj bo zavezanec za obvezni izvod tiskanih publikacij? (številka: 4, 2003)
  Jubilejni portret dr. Martina Žnideršiča (številka: 4, 2003)
  Stanje, uporaba in zaščita časopisnega gradiva v časopisni čitalnici NUK (številka: 4, 2003)
 48. 2004
   39

  Vsebinski opis leposlovja za odrasle (številka: 1/2, 2004)
  Jubilejni portret Majde Ujčič (številka: 1/2, 2004)
  Bibliografski odnosi v knjižničnem katalogu (številka: 1/2, 2004)
  Jacobus de Voragine: Passional oder Leben der Heiligen, Nürinberg, Anton Koberger, 1488 (številka: 1/2, 2004)
  Deset let razvoja postavitvene sistematike knjižničnega gradiva v prostem pristopu Centralne tehniške knjižnice (1993-2003) (številka: 1/2, 2004)
  Preobrazba visokošolskega prostora - tudi knjižnic? (številka: 1/2, 2004)
  Metodologija ustvarjanja smisla kot teoretska zasnova študija uporabnikov (številka: 1/2, 2004)
  Avgust Vižintin (številka: 1/2, 2004)
  Ob jubileju Monike Klašnja, profesorice in bibliotekarke (številka: 1/2, 2004)
  Informacijsko opismenjevanje študentov v slovenskem visokošolskem okolju (številka: 1/2, 2004)
  Mnenja katalogizatorjev o modulu za katalogizacijo v sistemu COBISS (številka: 1/2, 2004)
  Slovenske bibliografije v letu 2003 (številka: 1/2, 2004)
  Nacionalna knjižničarska združenja v Italiji (številka: 1/2, 2004)
  Nakup knjižničnega gradiva in Zakon o javnih naročilih (številka: 1/2, 2004)
  Sodobno bibliografsko kazalo (številka: 1/2, 2004)
  EU-project The European Library (TEL) successfully finished (številka: 1/2, 2004)
  Status fotografij kot knjižničnega gradiva in njihova katalogizacija v perspektivi slovenskih priročnikov, pravilnikov in standardov (številka: 3, 2004)
  Zaznavanje sedanje in prihodnje vloge visokošolskih knjižnic: primer knjižnic Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (številka: 3, 2004)
  Razvoj kočevske čitalnice med letoma 1919-1941 (številka: 3, 2004)
  Izobraževalna moč splošnih knjižnic (številka: 3, 2004)
  Domske knjižnice: knjižnice v dijaških domovih (številka: 3, 2004)
  Pomen samopodobe bibliotekarja v komunikacijskem procesu (številka: 3, 2004)
  Informacijsko ravnanje podiplomskih študentov: kvalitativna uporabniška študija (številka: 3, 2004)
  Statistična merjenja dejavnosti knjižnic: usklajevanje praktičnih potreb s standardi (številka: 3, 2004)
  Knjige, ki niso smele iziti (številka: 3, 2004)
  Od zadovoljnega k uspešnemu uporabniku knjižnic: konceptualni in metodološki elementi raziskovanja uporabnikov (številka: 3, 2004)
  Učbeniki v postsocialističnih državah: nastavki za primerjalno analizo (številka: 3, 2004)
  Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov (številka: 4, 2004)
  Renesančne knjižne vezave na slovenskih protestantskih tiskih v knjižnici Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani (številka: 4, 2004)
  Terminološki kotiček (številka: 4, 2004)
  Deset let razvoja zbirke revij za področje kemije Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (številka: 4, 2004)
  Bolonjski proces in slovenske visokošolske knjižnice (številka: 4, 2004)
  Moderna knjižnica v stiku z otroki (številka: 4, 2004)
  Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva (številka: 4, 2004)
  Slovenski faksimile v 19. in v prvi polovici 20. stoletja: predmoderni faksimile (številka: 4, 2004)
  Teoretični model digitalnih arhivov (številka: 4, 2004)
  Analiza rabe označevalcev napak (številka: 4, 2004)
  Novi viri na internetu in njihova taksonomija (številka: 4, 2004)
  Knjižne novosti za leto 2004 s področja bibliotekarstva v NUK (številka: 4, 2004)
 49. 2005
   37

  Univerzitetna biblioteka v Ljubljani (številka: 1/2, 2005)
  Obdavčitev knjižničnih publikacij (številka: 1/2, 2005)
  Univerzitetna biblioteka v Ljubljani (številka: 1/2, 2005)
  ISBD(CR): mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov (številka: 1/2, 2005)
  Mednarodna katalogizacijska načela (številka: 1/2, 2005)
  Knjižne novosti v letu 2004 s področja bibliotekarstva v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 2005)
  Primerjava slovenskega splošnega knjižničarstva z evropskim na osnovi podatkov študije LIBECON (številka: 1/2, 2005)
  Ob stoti obletnici rojstva Alfonza Gspana (številka: 1/2, 2005)
  Vseživljenjsko izobraževanje in specialne knjižnice (številka: 1/2, 2005)
  Slovenske bibliografije v letu 2004 (številka: 1/2, 2005)
  Informacijsko vedenje: modeli in koncepti (številka: 1/2, 2005)
  Prof. dr. Bruno Hartman - osemdesetletnik (številka: 1/2, 2005)
  Vrednotenje modelov univerzitetnih knjižnic v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji (številka: 1/2, 2005)
  Terminološki kotiček (številka: 1/2, 2005)
  IFLINE smernice za predmetno označevanje (številka: 1/2, 2005)
  Božo Gašpar / Boldizsár Gáspár (številka: 1/2, 2005)
  Bibliografske družine v COBIB-U (številka: 1/2, 2005)
  Pregled nekaterih historičnih sistemov organizacije znanja in klasifikacije (številka: 1/2, 2005)
  Pregled domoznanske dejavnosti v Narodni in študijski knjižnici v Trstu (številka: 3, 2005)
  Izobraževanje za katalogizacijo in organizacijo informacij (številka: 3, 2005)
  Domoznanska zbirka: neizkoriščene možnosti? (številka: 3, 2005)
  Terminološki kotiček (številka: 3, 2005)
  Slovenska nacionalna knjižnica (številka: 3, 2005)
  Novi UDK vrstilci za teologijo in verstva (številka: 3, 2005)
  Domoznanstvo in posebne zbirke v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika (številka: 3, 2005)
  Knjižničarji in knjige o matematičnih vedah v knjižnici ljubljanskega jezuitskega kolegija (številka: 3, 2005)
  Vzpostavljanje pogojev za partnersko sodelovanje z evropskimi knjižnicami (številka: 3, 2005)
  Digitalna domoznanska zbirka (številka: 3, 2005)
  Popis literature o domoznanski dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah (številka: 3, 2005)
  Tatjana Šifrer (številka: 4, 2005)
  Začetki uvajanja avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice (številka: 4, 2005)
  Organizacija informacij na spletnih straneh biomedicinskih knjižnic Slovenije (številka: 4, 2005)
  Enotni naslov (številka: 4, 2005)
  Stili mišljenja pri knjižničarjih v splošnih in specialnih knjižnicah v ljubljanski regiji (številka: 4, 2005)
  Analiza slovenskih elektronskih kontinuiranih virov na spletu (številka: 4, 2005)
  Odkrivanje novih informacij v bibliografskih zbirkah podatkov (številka: 4, 2005)
  Izobraževanje uporabnikov in oblike informacijskega opismenjevanja na slovenskih univerzah (številka: 4, 2005)
 50. 2006
   27

  Tiskane in elektronske oblike znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij s področja tehnike v Sloveniji in upoštevanje standardov za njihovo oblikovanje (številka: 1/2, 2006)
  Webometrija, kaj je v tem pomembnega za našo stroko? (številka: 1/2, 2006)
  Reforme in slovenska knjiga ali knjiga kot reforma? (številka: 1/2, 2006)
  Zunaj Gutenbergovega vesolja (številka: 1/2, 2006)
  Terminološki kotiček (številka: 1/2, 2006)
  Aktualne povezave med knjižnično in knjigotrško dejavnostjo s pregledom razvoja javnih knjižnic (številka: 1/2, 2006)
  Slovenske bibliografije v letu 2005 (številka: 1/2, 2006)
  Vsebinski opis leposlovja v NUK (številka: 1/2, 2006)
  Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice (številka: 1/2, 2006)
  Opredelitev kriterijev kakovosti in zahtevnosti leposlovja (številka: 1/2, 2006)
  Suradnja SAZU i Metropolitanske knjižnice (številka: 1/2, 2006)
  Kopernik v Turjaški in Licejski knjižnici (številka: 1/2, 2006)
  Fizikalne knjige v Turjaški knjižnici (številka: 3, 2006)
  Razvoj storitve oddaljenega dostopa do informacijskih virov v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3, 2006)
  Signeti 16. stoletja (številka: 3, 2006)
  Postavitev in oprema monografskih publikacij v mladinskih oddelkih splošnih knjižnic (številka: 3, 2006)
  Vrednotenje sistemov, dostopnih prek spleta (številka: 3, 2006)
  Uvajanje samopostrežne izposoje in odziv uporabnikov (številka: 3, 2006)
  Knjiga v presečišču javnega in zasebnega (številka: 4, 2006)
  Pričakovanja uporabnikov o storitvah splošne knjižnice (številka: 4, 2006)
  Mara Šlajpah Zorn (številka: 4, 2006)
  Dijaki, mladi raziskovalci v srednji šoli (številka: 4, 2006)
  Terminološki kotiček (številka: 4, 2006)
  Strokovne novosti in izvajanje zakona o obveznem izvodu publikacij (številka: 4, 2006)
  Slovenske bibliografije v letu 2006 (številka: 4, 2006)
  Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice (številka: 4, 2006)
  Struktura izvlečkov s področja sociologije (številka: 4, 2006)
 51. 2007
   31

  številka: 2 (2007)
  številka: 3/4 (2007)
  posebna številka (2007)
  E-knjige v okolju Univerze v Ljubljani - uporabni priročniki ali slepa ulica (številka: 1, 2007)
  Vloga in pomen izseljenskih knjižnic (številka: 1, 2007)
  Knjižnica - že 50 let sopotnica slovenskega bibliotekarstva (številka: 1, 2007)
  Raziskovalna dejavnost na področju bibliotekarstva v okviru raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Knjige iz turjaške "knežje" zbirke v sodobnih slovenskih knjižnicah (številka: 1, 2007)
  Novim petdesetim letnikom na pot (številka: 1, 2007)
  Slovenska založniška produkcija v luči obveznega izvoda publikacij (številka: 1, 2007)
  Knjižnica (številka: 1, 2007)
  Evalvacija zaupanja vrednih digitalnih arhivov pri projektu reUSE! (številka: 1, 2007)
  Mag. Jože Kokole (številka: 1, 2007)
  Uvod v izgradnjo knjižničnih zbirk (številka: 1, 2007)
  Nujnost racionalizacije postopkov in dela v knjižnicah (številka: 3/4, 2007)
  Poizvedovanje po slikah na podlagi vsebine (številka: 3/4, 2007)
  Obvezni izvod serijskih publikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3/4, 2007)
  Dostop do knjižničnega gradiva na osnovi geografskega položaja - pilotni projekt evropske digitalne knjižnice (številka: 3/4, 2007)
  Začarani krog slovenske porabe knjige in potencialna vloga splošnih knjižnic pri njegovem razreševanju (številka: 3/4, 2007)
  Obvezni izvod v kartografski in slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 3/4, 2007)
  Izobraževanje Elektronski viri v knjižnicah (številka: 3/4, 2007)
  Google in informacijski viri za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti (številka: 3/4, 2007)
  Krmarjenje v srednjem veku informacijske dobe (številka: 3/4, 2007)
  Paradoksi kibervesolja (številka: 3/4, 2007)
  Opombe o vsebini kot dopolnilo vsebinskega opisa leposlovja (številka: 3/4, 2007)
  Predstavitev izbranih francoskih knjižnic in francoskega knjižničnega sistema (številka: 3/4, 2007)
  Monumenta bibliothecaria ali razkrivanje izvorov bibliotekarske znanosti na Slovenskem (posebna izdaja, 2007)
  Uvajanje strokovnih standardov v sistem javnih knjižnic (posebna izdaja, 2007)
  Avstrijska bibliotečna instrukcija iz leta 1778 in ljubljanska licejska knjižnica (posebna izdaja, 2007)
  Instrukcija za cesarsko kraljevske univerzitetne in študijske biblioteke, začasno izdana z dekretom študijske dvorne komisije z dne 23. julija 1825, št. 2930 (posebna izdaja, 2007)
  Instrukcija, predpisana za vse univerzitetne in licejske knjižnice z dvornim dekretom 30. aprila 1778, št. 628 (posebna izdaja, 2007)
 52. 2008
   31

  številka: 1 (2008)
  številka: 2/3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  Uporabniški vmesniki sistemov za poizvedovanje in uporabniška prijaznost (številka: 1, 2008)
  Najstarejši ohranjeni knjižnični katalog na Slovenskem (številka: 1, 2008)
  Samorefleksija v izkrivljenem ogledalu (številka: 1, 2008)
  Spletni nabiralnik za oddajo elektronskih publikacij (številka: 1, 2008)
  UDK in otroci (številka: 1, 2008)
  Smernice za oblikovanje stvarnih kazal (številka: 1, 2008)
  Katalogizacija starih tiskov v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1, 2008)
  Komentar k članku "Nujnost racionalizacije postopkov in dela v knjižnicah" (številka: 1, 2008)
  Odgovor na odziv dr. Alenke Šauperl z dne 12. 12. 2007 (številka: 1, 2008)
  Slovenske bibliografije v letu 2007 (številka: 1, 2008)
  "Najbolj brane knjige" v slovenskih splošnih knjižnicah (številka: 2/3, 2008)
  Maks Veselko (številka: 2/3, 2008)
  Še ena knjiga (pre)več (številka: 2/3, 2008)
  Knjižničar v novem plačnem sistemu javnih uslužbencev (številka: 2/3, 2008)
  Knjige o arhitekturi v Turjaški knjižnici (številka: 2/3, 2008)
  Poizvedovanje in individualne razlike (številka: 2/3, 2008)
  Gozdarska knjižnica ob svoji 60-letnici (številka: 2/3, 2008)
  Združitev različnih vrst knjižnic (številka: 2/3, 2008)
  Vizualizacija informacij v sistemih za poizvedovanje (številka: 2/3, 2008)
  Kako uporabniki različnih strok zaznavajo uporabniško prijaznost vmesnikov sistemov za poizvedovanje (številka: 2/3, 2008)
  Izključeni iz zagat bralne kulture (številka: 4, 2008)
  Najstarejši ohranjeni knjižnični katalog na Slovenskem (številka: 4, 2008)
  Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2007 (številka: 4, 2008)
  Tiskarska in založniška produkcija v luči obveznega izvoda - pregled za obdobje 1991-2006 (številka: 4, 2008)
  Najbolj brane knjige kot priložnost za branje manj branih knjig (številka: 4, 2008)
  Problematika zgodovinskih raziskav v knjižnicah ob knjigi Astronomija na Slovenskem in slovenski astronomi na tujem (številka: 4, 2008)
  Pregled zbiranja in urejanja metapodatkov pri sistemu za upravljanje biotehniške zbirke WebAgris (številka: 4, 2008)
  Izhodišča za uveljavljanje informacijske pismenosti na univerzah v Sloveniji (številka: 4, 2008)
 53. 2009
   18

 54. 2010
   33

  številka: 1/2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Nagrajenci Kalanovega sklada 2007-2009 (številka: 1/2, 2010)
  Uporabnost metod GIS pri načrtovanju knjižničnih storitev (številka: 1/2, 2010)
  Odnos "visokošolski knjižničar - študent" (številka: 1/2, 2010)
  Trajno ohranjanje digitalnih virov (številka: 1/2, 2010)
  Uporabniki, izposoja in postavitev knjižnične zbirke v splošni knjižnici Bežigrad (številka: 1/2, 2010)
  Prejemniki Čopovih priznanj in Čopovih diplom 2009 (številka: 1/2, 2010)
  Vpliv menedžmenta na kakovost vsebinske obdelave knjižničnega gradiva (številka: 1/2, 2010)
  Vzpostavljanje storitve EOD - "e-knjige po naročilu" v NUK (številka: 1/2, 2010)
  Jože Šifrer (19. 5. 1922 - 24. 12. 2009) (številka: 1/2, 2010)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 1/2, 2010)
  Konzorcijsko delovanje in sredstva za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov v Sloveniji za leto 2010 (številka: 3, 2010)
  Mnenje študentov o dostopnosti zaključnih del študija na slovenskih univerzah (številka: 3, 2010)
  Drobni tisk kot obvezni izvod v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3, 2010)
  Bibliograf Jože Munda - osemdesetletnik (številka: 3, 2010)
  Časnik Slovenec v slovenskih knjižnicah (številka: 3, 2010)
  Slovenske bibliografije v letu 2009 (številka: 3, 2010)
  Projekt "Odpisani" in odpis gradiva v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 3, 2010)
  Dr. Jože Spanring (1923-2010) (številka: 3, 2010)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 3, 2010)
  Kakovost bibliografskih zapisov v COBIB in uporaba katalogizacijskih priročnikov (številka: 3, 2010)
  Pravljične ure z zgodovinsko tematiko in slovenske splošne knjižnice (številka: 4, 2010)
  Knjiga kot premična kulturna dediščina v portalu DEDI (številka: 4, 2010)
  In memoriam Ivanu Pintariču - Ivu (številka: 4, 2010)
  Književna dela v Wikipediji (številka: 4, 2010)
  Izbor gradiva za Slovensko bibliografijo (številka: 4, 2010)
  Analiza stanja in možnosti ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice (številka: 4, 2010)
  Zaračunavanje davka na dodano vrednost pri nabavi in zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov v Sloveniji in v Evropski uniji (številka: 4, 2010)
  Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2009 (številka: 4, 2010)
  Aktualni problemi pri inventarizaciji gradiva v luči zbiranja statističnih podatkov (številka: 4, 2010)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 4, 2010)
 55. 2011
   43

  številka: 1 (2011)
  številka: 2/3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Trajno ohranjanje računalniških programov (številka: 1, 2011)
  Mediateka - digitalizacija in trajno hranjenje zvokovnih vsebin RTV Slovenija (številka: 1, 2011)
  Arhiviranje spletnih strani v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1, 2011)
  Dolgoročno zagotavljanje avtentičnosti in vzdrževanje celovitosti elektronsko hranjenega gradiva (številka: 1, 2011)
  Uvodnik v tematsko številko (številka: 1, 2011)
  Strokovna terminologija - gradnik interoperabilnosti kulturnih in z njimi povezanih vsebin (številka: 1, 2011)
  Analiza stanja in perspektiva digitalne hrambe v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP) (številka: 1, 2011)
  Vpliv nekaterih ključnih dejavnikov okolja na življenjsko dobo optičnih nosilcev podatkov (številka: 1, 2011)
  Pregled stanja trajnega ohranjanja digitalnih virov v Sloveniji (številka: 1, 2011)
  Problematika dolgoročne hrambe spletnih strani (številka: 1, 2011)
  Od biografskega leksikona do znanstvenokritične izdaje (številka: 1, 2011)
  Hramba digitalnega gradiva v televizijskem arhivu (številka: 1, 2011)
  Strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva "e-ARH.si" (številka: 1, 2011)
  Splošne knjižnice po knjižničnih območjih v letu 2009 (številka: 2/3, 2011)
  Pomen izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami (številka: 2/3, 2011)
  Odpisano knjižnično gradivo slovenskih knjižnic v obdobju 2005-2010 skozi prizmo nacionalne knjižnice (številka: 2/3, 2011)
  Knjižnične storitve za slepe, slabovidne in za osebe z motnjami branja v sistemu slovenskih javnih knjižnic (številka: 2/3, 2011)
  Informacijsko opismenjevanje v specialnih knjižnicah (številka: 2/3, 2011)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 2/3, 2011)
  S. Rampih: Nabavna politika v splošnih knjižnicah (Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010) (številka: 2/3, 2011)
  Pregled organiziranosti knjižničnih storitev za slepe in slabovidne v izbranih državah (številka: 2/3, 2011)
  Bibliometrija - terminološki pogled (številka: 2/3, 2011)
  Slovenske bibliografije v letu 2010 (številka: 2/3, 2011)
  Proces vsebinske analize pri katalogizaciji knjižničnega gradiva (številka: 2/3, 2011)
  Ocena stanja materialnega varstva knjižničnega gradiva v Slovanski knjižnici (številka: 2/3, 2011)
  Lovro Stepišnik in potujoče knjižničarstvo na Slovenskem na prehodu iz 19. v 20. stoletje (številka: 2/3, 2011)
  E-knjige (številka: 2/3, 2011)
  Berem, bereš, beremo (številka: 4, 2011)
  Mikrotipografija arhitekta Jožeta Plečnika (številka: 4, 2011)
  Slovanske knjige v XVI. stoletju (številka: 4, 2011)
  Pomen grafične priprave v procesu faksimiliranja (številka: 4, 2011)
  Ikonografija emblemov v Spominski knjigi ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma (številka: 4, 2011)
  Aleš Žiga Dolničar in knjige o Beneški republiki (številka: 4, 2011)
  Sindrom Feniksa (številka: 4, 2011)
  Branja in pripovedovanja mladinske književnosti (številka: 4, 2011)
  Rekviem za samostansko knjižnico --- ali aleluja? (številka: 4, 2011)
  Vpliv razvoja kartografskih tehnik na podobe zemljevidov slovenskega ozemlja od 16. do 19. stoletja (številka: 4, 2011)
  Koliko knjig je mogoče prebrati v življenju? (številka: 4, 2011)
  Branje od razvedrila elite do splošne dobrine (številka: 4, 2011)
  Uvodnik (številka: 4, 2011)
 56. 2012
   40

  Nekrolog : Sonja Tovornik, 1930-2012 (številka: 1/2, 2012)
  Primerjava izbranih funkcij informacijskih sistemov Scopus in Web of Science (številka: 1/2, 2012)
  Ustreznost vsebinskih opisov dokumentov v online dostopnem knjižničnem katalogu (številka: 1/2, 2012)
  Enotni naslov v teoriji in v slovensko-hrvaški katalogizacijski praksi (številka: 1/2, 2012)
  Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2010 (številka: 1/2, 2012)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 1/2, 2012)
  Digitisation education in Hungary (številka: 1/2, 2012)
  Dr. Bruno Hartman in njegov prispevek k razvoju slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 2012)
  Koncepti nadarjenosti (številka: 1/2, 2012)
  Vpliv prikritega oglaševanja na nakupno vedenje potrošnikov knjig (številka: 1/2, 2012)
  Postavitev knjižnega gradiva na oddelku za otroke in mladino v splošni knjižnici (številka: 1/2, 2012)
  Digitalizacija arhivskega gradiva arhitekta Eda Mihevca (številka: 3, 2012)
  Jezikoslovni viri starejše slovenščine (številka: 3, 2012)
  Digitalne inventarne knjige entomoloških študijskih zbirk in podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije (številka: 3, 2012)
  3D digitalizacija in vizualizacija situle z Vač (številka: 3, 2012)
  Georazčlenjevanje metapodatkovnega opisa kulturne dediščine (številka: 3, 2012)
  Virtualni svet razstav (številka: 3, 2012)
  IKnjiga - novi medij? (številka: 3, 2012)
  Učinkovito dolgoročno ohranjanje arhivskega gradiva v Arhivu RS (številka: 3, 2012)
  Nagovor k tematski številki (številka: 3, 2012)
  Digitalne vsebine na razstavi Novo mesto 1848-1918 v Dolenjskem muzeju Novo mesto (številka: 3, 2012)
  Dokumentiranje kulturne dediščine (številka: 3, 2012)
  Analysing rare books with digital technologies (številka: 3, 2012)
  Projekt digitalizacije katalogov s čipkami in vzorcev za klekljanje v Mestnem muzeju Idrija in Čipkarski šoli Idrija (številka: 3, 2012)
  Načrtovanje projektov digitalizacije v Mariborski knjižnici kot oblika medinstitucionalnega sodelovanja na območju (številka: 3, 2012)
  Večrazsežnostni prikazi naravne in kulturne dediščine v projektu DEDI (številka: 3, 2012)
  Spletne zbirke na spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja (številka: 3, 2012)
  Model priprave in izvedbe projektov digitalizacije - primer osrednjeslovenske regije (številka: 3, 2012)
  Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja (številka: 3, 2012)
  Digitalizacija in papir (številka: 3, 2012)
  Osebna in objektivna bibliografija Lojzeta Novaka (številka: 4, 2012)
  Pisna kulturna dediščina v knjižnicah v luči aktualnih predpisov (številka: 4, 2012)
  Dostopnost knjižničnih storitev na Obalno-kraškem območju (številka: 4, 2012)
  Preobrazba visokošolskih knjižnic za učinkovito podporo spremenjenim matičnim okoljem (številka: 4, 2012)
  Knjižnice danes, knjižnice jutri (številka: 4, 2012)
  Celovitost člankov in citiranje v slovenski Wikipediji (številka: 4, 2012)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2012)
  Pogled na petinšestdeset prehojenih in na tri nove korake (številka: 4, 2012)
  Pregled raziskav o izbranih člankih na Wikipediji (številka: 4, 2012)
  Nekrolog: dr. Jerry D. Saye, (1946-2012) (številka: 4, 2012)
 57. 2013
   23

  Knjižničarkina zahvala bratoma Grimm (številka: 1, 2013)
  Brata Grimm v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije (številka: 1, 2013)
  Memetika in kulturna evolucija Grimmovih pravljic na Slovenskem (1849-2012) (številka: 1, 2013)
  Jernej Kopitar, Vuk Karadžić in brata Grimm (številka: 1, 2013)
  Der Lebenswandel einer Märchenübersetzung unter phraseologischem aspekt (številka: 1, 2013)
  Bibliografija prevodov pravljic bratov Grimm v slovenskem jeziku (številka: 1, 2013)
  Apologija za krajevno knjižnico (številka: 2/3, 2013)
  Nekrolog: Miklós Takács, 1933-2013 (številka: 2/3, 2013)
  Načini in prednosti georeferenciranja knjižničnega gradiva (številka: 2/3, 2013)
  Zgradba izvlečkov (številka: 2/3, 2013)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 2/3, 2013)
  Informacijsko-komunikacijska (IKT) oprema v splošnih knjižnicah (številka: 2/3, 2013)
  Slovenske bibliografije v letu 2011 (številka: 2/3, 2013)
  Metode izdelave bibliografij skladateljskega opusa (številka: 2/3, 2013)
  Radijska oddaja o knjigah in knjižnicah kot sredstvo promocije splošne knjižnice : zapis ob 200. oddaji Tvoja, moja, naša knjižnica (številka: 2/3, 2013)
  Managing change in academic library (številka: 2/3, 2013)
  Informacijske potrebe in načini iskanja v vsakdanjem življenju na podeželju (številka: 2/3, 2013)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2013)
  Pregled trendov zaposlovanja diplomantov bibliotekarstva v Sloveniji, v obdobju 2000-2012 (številka: 4, 2013)
  Pilotna evalvacija medpredmetnih učnih ur KIZ (številka: 4, 2013)
  Slovenske bibliografije v letu 2012 (številka: 4, 2013)
  Najstarejše otroške knjige na Slovenskem (številka: 4, 2013)
  Začetki slovanske pismenosti ter kulturne zavesti na osnovi rokopisnega in tiskanega gradiva od 9. stoletja do prve polovice 16. stoletja (številka: 4, 2013)
 58. 2014
   22

  Dr. Mirko Rupel (številka: 1/2, 2014)
  A research of e-book market trends (številka: 1/2, 2014)
  Spletni viri in Slovenska bibliografija (številka: 1/2, 2014)
  Od skenograma do digitalnega arhiva (številka: 1/2, 2014)
  Izobraževalne potrebe uporabnikov splošne knjižnice (številka: 1/2, 2014)
  In memoriam Ireni Kernel (številka: 1/2, 2014)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 1/2, 2014)
  Ekspertno ocenjevanje v toku informacijske znanosti (številka: 1/2, 2014)
  Izbira barvnega modela v CBIR-sistemih (številka: 1/2, 2014)
  Posebnosti digitalizacije arhivskega gradiva in strokovna obravnava tovrstnih digitazitov (številka: 1/2, 2014)
  Slovenske bibliografije v letu 2013 (številka: 3, 2014)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 3, 2014)
  Merjenje, spremljanje in ugotavljanje uspešnosti slovenskih knjižnic (številka: 3, 2014)
  Vzpostavitev repozitorijev slovenskih univerz in nacionalnega portala odprte znanosti (številka: 3, 2014)
  Povezovanje krajevnih zbirk kulturne dediščine z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (številka: 3, 2014)
  Ozka grla sistema odprtega dostopa (številka: 3, 2014)
  Stanje in razvoj razvoja bibliobusnih služb Republike Hrvaške (številka: 4, 2014)
  Analiza ročno izvedene inventure knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 4, 2014)
  Inventura knjižničnega gradiva (številka: 4, 2014)
  Knjižnične evidence in njihova uporaba (številka: 4, 2014)
  Načelo višestrukog predstavljanja (številka: 4, 2014)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2014)
 59. 2015
   29

  Izbiranje leposlovja v knjižničnem katalogu in v knjižnici (številka: 1/2, 2015)
  Izvajanje matične dejavnosti v hrvaških splošnih knjižnicah (številka: 1/2, 2015)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 1/2, 2015)
  Prvih deset let uporabe računalnikov v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 2015)
  Branje sodobnih slovenskih romanov v izbranih enotah Mestne knjižnice Ljubljana (številka: 1/2, 2015)
  Kakovost in vrednost knjižnice v očeh uporabnikov (številka: 1/2, 2015)
  Graphic arts technology student´s attitude towards various media of e-books in Slovenia (številka: 1/2, 2015)
  Novejše knjižnične stavbe v Sloveniji (številka: 1/2, 2015)
  Položaj branja in knjige (številka: 1/2, 2015)
  Kopitarjeva "Bibliothecula" (številka: 3, 2015)
  Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma (številka: 3, 2015)
  Uvodnik (številka: 3, 2015)
  Problematika raziskovanja zgodovine zasebnih knjižnic - zanke in uganke (številka: 3, 2015)
  Maistrova knjižnica v UKM (številka: 3, 2015)
  Maistrova knjižnica (številka: 3, 2015)
  Župančičeva zapuščina in njegova osebna knjižnica (številka: 3, 2015)
  Habent sua fata libelli (številka: 3, 2015)
  Knjižnica dr. Henrika Tume (1858-1935), ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic na Goriškem (številka: 3, 2015)
  Nataša Golob (ur.): Manu propria (številka: 3, 2015)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2015)
  Slovenske bibliografije v letu 2014 (številka: 4, 2015)
  Lepša Šturm - iskriva in mladostna devetdesetletnica (številka: 4, 2015)
  Vključenost slovenskega družboslovja in humanistike v Web of Science in Scopus (številka: 4, 2015)
  Obogatena resničnost v knjižnicah (številka: 4, 2015)
  E-book as a part of e-learning in academic library (številka: 4, 2015)
  Narodna čitalnica v Kranju od leta 1863 do druge svetovne vojne (številka: 4, 2015)
  Čopova diploma in priznanja 2015 (številka: 4, 2015)
  Sistem knjižničnega nadomestila v Sloveniji (številka: 4, 2015)
  Odsev razvoja bibliotekarske in informacijske znanosti na objave revije Knjižnica v obdobju 2012-2015 (številka: 4, 2015)
 60. 2016
   32

  številka: 1 (2016)
  številka: 2/3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Podobe moje knjižnice (številka: 1, 2016)
  Osebna bibliografija Slavice Ludvik (številka: 1, 2016)
  In memoriam Slavica Ludvik (številka: 1, 2016)
  Ko je vprašanje smiselnosti v bistvu vprašanje lenobe (številka: 1, 2016)
  Samocitiranost objav slovenskih raziskovalcev v podatkovnih zbirkah Web of Science in Scopus za obdobje 1996-2013 (številka: 1, 2016)
  Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s kakovostjo storitev v slovenski splošni knjižnici (številka: 1, 2016)
  Information seeking behaviour in the digital environment (številka: 1, 2016)
  Stanje zagotavljanja digitalnih zbirk v slovenskih organizacijah s področja kulturne dediščine (številka: 1, 2016)
  Uklopljeno knjižničarstvo (številka: 1, 2016)
  The occurrence of technological triad (številka: 1, 2016)
  Literarni kritik in knjižničar kot posrednika pri razvijanju bralne kulture (številka: 2/3, 2016)
  Trajne dileme pri prevajanju književnosti (številka: 2/3, 2016)
  The supply, promotion and readership of minority ethnic English language fiction in the UK (številka: 2/3, 2016)
  Dobreknjige.si - projekt slovenskih splošnih knjižnic (številka: 2/3, 2016)
  Kratek opis leposlovja (številka: 2/3, 2016)
  Kompetentni knjižničarji za kakovostno svetovanje na portalu Dobreknjige.si (številka: 2/3, 2016)
  Sestava anotacije s pomočjo teorije pripovedi (številka: 2/3, 2016)
  Možnosti vzpostavitve založniških standardov in njihov učinek (številka: 2/3, 2016)
  Spletni knjižni portali, vrednotenje, založniške produkcije in knjižna kultura (številka: 2/3, 2016)
  Izbira leposlovja - še vedno izziv za knjižnice? (številka: 2/3, 2016)
  Ko že vsak nekaj piše (številka: 2/3, 2016)
  Senzorno ovirani in osebe z ovirami na področju branja pri dostopanju do bralnega gradiva v specialni in splošnih knjižnicah v Sloveniji (številka: 4, 2016)
  Kartografske zbirke in konceptualne spremembe v pojmovanju kart in kartografije (številka: 4, 2016)
  Razlike med spoloma v informacijskem vedenju (številka: 4, 2016)
  In memoriam (številka: 4, 2016)
  Vrednotenje kakovosti uporabniških storitev v visokošolskih knjižnicah (številka: 4, 2016)
  Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav s področja gradbeništva (številka: 4, 2016)
  Kadri v domoznanski dejavnosti - pregled stanja (številka: 4, 2016)
 61. 2017
   24

  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Seznami odpisanega gradiva za Narodno in univerzitetno knjižnico v obdobju 2011-2016 (številka: 1/2, 2017)
  Starejši monografski viri (številka: 1/2, 2017)
  IFLA Library Reference Model (IFLA LRM), pomemben korak k sodobnim bibliografskim informacijskim sistemom (številka: 1/2, 2017)
  Izhodišča za proučevanje kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih (številka: 1/2, 2017)
  Identifikacija entitet in odnosov med entitetama delo in izrazna oblika v bibliografskih zapisih v podatkovni zbirki COBIB (številka: 1/2, 2017)
  Sistem zagotavljanja kakovosti COBIB.SI (številka: 1/2, 2017)
  Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA) (številka: 1/2, 2017)
  Združevanje bibliografskih zapisov v COBISS+ (številka: 1/2, 2017)
  Knjižnica (številka: 1/2, 2017)
  Revidirana Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP), izdaja 2016 z manjšimi popravki, 2017 (številka: 1/2, 2017)
  Uporabna vrednost podatkov spletnih zajemov (številka: 1/2, 2017)
  Programska oprema COBISS3/Katalogizacija (številka: 1/2, 2017)
  Kje so tiste stezice - komunikacijske poti v specialni knjižnici (številka: 3, 2017)
  Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 3, 2017)
  Bibliometrijska analiza revije Knjižnice v obdobju 2011-2016 (številka: 3, 2017)
  Petdeset let mednarodnega identifikatorja ISBN (številka: 3, 2017)
  Dostop do raziskovalnih rezultatov (številka: 3, 2017)
  STIP - slovenski test informacijske pismenosti študentov (številka: 3, 2017)
  Družbeni mediji in knjižnice (številka: 4, 2017)
  Biblioterapija v knjižnici (številka: 4, 2017)
  Prevodno leposlovje v sodobni Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Intervju z Manco Košir: Dobre knjige nas berejo (številka: 4, 2017)
 62. 2018
   27

  številka: 1/2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Academic databases in humanities and social sciences setting (številka: 1/2, 2018)
  Franc Kuzmič (1952-2018) (številka: 1/2, 2018)
  Vloga visokošolskega knjižničarja pri informacijski pismenosti doktorandov tehnike - primer gradbeništva (številka: 1/2, 2018)
  Predlog meril in kazalcev informacijske pismenosti za srednje šole (številka: 1/2, 2018)
  Knjižničar informator, empatični povezovalec (številka: 1/2, 2018)
  The impact of components of information literacy on student success in higher education (številka: 1/2, 2018)
  Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor v proces izobraževanja na Univerzi v Mariboru (številka: 1/2, 2018)
  Digitalna kultura na obronkih (številka: 1/2, 2018)
  International good practice in information literacy education (številka: 1/2, 2018)
  Informacijska pismenost v šolski knjižnici (številka: 1/2, 2018)
  Vpliv fizičnega prostora in družbenega okolja na bralno izkušnjo (številka: 3, 2018)
  Skrb za zdravje in varnost zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana (številka: 3, 2018)
  Stanje kulture čitanja među srednjoškolskim učenicima u Hrvatskoj (številka: 3, 2018)
  Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško (številka: 3, 2018)
  The opinion of public and academic librarians on the necessary changes in the library catalogue (številka: 3, 2018)
  Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah (številka: 3, 2018)
  Slovenske bibliografije v letu 2017 (številka: 4, 2018)
  Novoveški tiski in vezave v Nadškofijskem arhivu Maribor (številka: 4, 2018)
  Knjižne vezave iz predbaročnega časa (številka: 4, 2018)
  In memoriam (številka: 4, 2018)
  Pisalo, papir, potrpljenje (številka: 4, 2018)
  Vrednotenje bibliografske storitve z vidika raziskovalne dejavnosti (številka: 4, 2018)
  Odprta znanost in kako v njej prepoznajo svojo vlogo slovenski visokošolski knjižničarji (številka: 4, 2018)
  Podpora splošne knjižnice pri soočanju z demenco (številka: 4, 2018)
 63. 2019
   30

  številka: 1/2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Načrtovanje knjižnic v smeri kakovostnega dela in izboljšane uporabniške izkušnje (številka: 1/2, 2019)
  Knjižnični prostori in kakovost študija medicine na Univerzi v Mariboru (številka: 1/2, 2019)
  Izazovi oblikovanja programske osnove za savremenu univerzitetsku biblioteku (številka: 1/2, 2019)
  Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju (številka: 1/2, 2019)
  Što su donijeli novi pristupi knjižničnoj arhitekturi u 21. stoljeću? (številka: 1/2, 2019)
  Šolska knjižnica kot prostor za razvijanje socialnih veščin (številka: 1/2, 2019)
  Knjižnica - kulturno in socialno srce šole (številka: 1/2, 2019)
  Saga o NUK 2 (številka: 1/2, 2019)
  Z zelenimi knjižnicami do zelene prihodnosti (številka: 1/2, 2019)
  Vrednotenje kakovosti notranjega okolja visokošolske knjižnice - primer knjižnice Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 2019)
  Nov usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/2, 2019)
  Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas (številka: 1/2, 2019)
  Hoja med knjigami, pohajkovanje po knjižnici in Faldbakknova kaotična gnezda knjig (številka: 1/2, 2019)
  Knjižnica - kulturno in socialno srce šole (številka: 1/2, 2019)
  Pomen knjižnice kot javnega prostora - knjižnica kot "tretji prostor" (številka: 1/2, 2019)
  Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (številka: 3, 2019)
  Importance of digitization and integration of paper-based documentation in museums (številka: 3, 2019)
  Občutljivi osebni podatki v gradivu arhivov, knjižnic in muzejev ter v podatkih o njem (številka: 3, 2019)
  Collaborating communities revisited (številka: 3, 2019)
  Fotografije v arhivih, knjižnicah in muzejih (številka: 3, 2019)
  Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v knjižnicah in arhivih (številka: 3, 2019)
  Arhivi, knjižnice, muzeji (številka: 3, 2019)
  Informacijsko vedenje študentov pri uporabi mobilnih naprav - pregled raziskav (številka: 4, 2019)
  Knjižnična dejavnost v vrtcih (številka: 4, 2019)
  Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v Mestni knjižnici Ljubljana (številka: 4, 2019)
  Priložnosti in ovire metapodatkov na slovenskem knjižnem trgu (številka: 4, 2019)
  Slovenske bibliografije v letu 2018 (številka: 4, 2019)