Število rezultatov iskanja: 364

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (1)
Acta neophilologica (2)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (7)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Delo in varnost (5)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (6)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (3)
Geografski zbornik (1)
Geologija (1)
Gozdarski vestnik (6)
Gradbeni vestnik (1)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informatica (Ljubljana) (2)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (3)
Kakovostna starost (8)
Knjižnica (1)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (3)
Materiali in tehnologije (6)
Medicinski razgledi (2)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (3)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (25)
Organizacija (Kranj) (4)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (2)
Podjetje in delo (3)
Presek (2)
Primerjalna književnost (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (11)
Rehabilitacija (Ljubljana) (11)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Sanitarno inženirstvo (1)
Scopolia (2)
Slavistična revija (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (30)
Socialno delo (78)
Sodobna pedagogika (2)
Strojniški vestnik (6)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (6)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (8)
Zdravstveno varstvo (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (20)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (73)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (11)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (25)
Združenje za socialno pedagogiko (29)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (6)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Založnik
Andragoški center Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
Biotehniška fakulteta (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Vajs (1)
dLib distributer (1)
DMFA - založništvo (2)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (3)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Work (2)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (78)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (6)
Geološki zavod (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (6)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za raziskovanje Krasa (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
International Institute for Archival Science (1)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Moderna organizacija (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta (12)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
RC IKTS (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (4)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Societá storica del Litorale (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Turistica (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zbornica zdravstvene nege (25)
Združenje za socialno pedagogiko (30)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (364)